+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Wavin PE – svařovaný systém pro vnitřní kanalizaci

05.09.2013 Autor: Ing. Václav Papírník Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 5/2013

Na kanalizační potrubí jsou často kladeny velmi vysoké nároky. Musí odolávat extrémně nízkým i vysokým teplotám, agresivním chemikáliím, rozpouštědlům, vibracím stavebních konstrukcí, a v případě vedení v zemi, i okolním kyselým půdám. Kanalizační potrubí Wavin z materiálu HDPE, který je ekologicky neškodný, dokáže těmto podmínkám vzdorovat bez problémů celá desetiletí.

Trubky a tvarovky svařovaného kanalizačního systému Wavin PE jsou vhodné pro všechny oblasti použití – od připojovacího potrubí k zařizovacím předmětům, přes svodové a odpadní potrubí, až po kanalizační přípojky. Díky svým skvělým vlastnostem je možné svařovaný kanalizační sy­stém Wavin PE použít také v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, dále pak pro odvodnění mostních konstrukcí a pro podtlakové odvodnění plochých střech. Pro různé způsoby použití je k dispozici široký sortiment tvarovek a trubek průměrů od 40 mm po 315 mm.

Přednosti systému Wavin PE na vnitřní kanalizaci:

 • Těsnost
  Trubky a tvarovky z PE se spojují svařováním. To zaručuje vysokou spolehlivost a těsnost spojů. Vnitřní povrch potrubí a tvarovek z PE je velmi hladký, a tím je omezeno riziko ucpání.
 • Pevnost
  Systém Wavin PE je odolný vůči nárazům i při nízkých teplotách, a to až do téměř –40 °C. Při běžných teplotách je prakticky nepoškoditelný.
 • Pružnost
  Systém Wavin PE je velmi pružný, odolný proti teplotním rázům a vyšším tlakům. Dá se použít i tam, kde může dojít k poklesům podloží, vibracím, dilatacím atd.
 • Odolnost proti horké vodě a mrazu
  Systém Wavin PE odolá vyšším teplotám, krátkodobě až do 100 °C, dlouhodobě je možné ho vystavovat teplotám do 80 °C. Potrubí je odolné i vůči extrémně nízkým teplotám až do –40 °C.
 • Odolnost proti chemikáliím
  Systém Wavin PE je vysoce odolný proti chemikáliím a všem organickým i neorganickým rozpouštědlům. Je vhodný pro použití v průmyslu i laboratořích.
 • Odolnost proti UV záření
  Při výrobě potrubí a tvarovek z PE se přidává do směsi přibližně 2 % černých sazí, což zaručuje dostatečnou odolnost proti UV záření. To je výhodou například u odvodnění mostních konstrukcí, kde je požadavek na barevnou stálost potrubí po několik let.
 • Odolnost proti otěru
  Odolnost proti otěru je dalším důležitým faktorem, neboť odpadním potrubím se odvádí odpadní vody, které často obsahuji i tuhé částice.
 • Ekologická neškodnost
  Vysokohustotní polyetylen, ze kterého je systém Wavin PE vyroben, je šetrný vůči životnímu prostředí, je nezávadný a zcela recyklovatelný.

Využití v praxi

Systém pro vnitřní svařovanou kanalizaci Wavin PE byl použit na několika rezidenčních novostavbách, kde byl požadavek na 100% těsný, hydraulicky hladký a vysoce odolný systém. Jako příklad lze uvést Bytové domy Ďáblický Háj v Praze, Administrativní budovu Main Point v Karlíně a především dosud největší dodávanou stavbu Rezidenční Park Baarova v Praze.

Image 1Obr. 1 • Rezidenční Park Baarova v Praze, kde byl použit systém pro vnitřní svařovanou kanalizaci Wavin PE, který vyniká maximální těsností a dlouhou životností

Image 2Obr. 2 • Obr. 1 • Rezidenční Park Baarova v Praze

Za projektem Rezidenčního parku Baarova, který byl dokončen v roce 2012, stojí česká společnost PASSERINVEST GROUP. Nachází se mezi Baarovou ulicí, rozsáhlým Baarovým parkem a ulicemi U Michelské školy a Telčská v Praze. Nová bytová zástavba, s celkem 139 bytovými jednotkami, je pojata jako pokračování parku ve formě vnitřní zahrady. Areál se skládá ze tří samostatných bytových domů, které mají společné podzemní parkoviště.

Pro řešení vnitřní ležaté splaškové kanalizace v prostoru podzemního parkoviště a kompletní dešťové kanalizace v celém objektu byl vybrán systém Wavin PE, který investora přesvědčil svou 100% těsností a odolností proti kolísavým teplotám odváděné odpadní vody. Celkově se jednalo o realizaci cca 2 500 m PE potrubí v dimenzích od d75 až d200 a nespočetné množství tvarovek. Díky materiálu HDPE, a možnosti jeho svařování, jsou na systému vnitřní kanalizace minimalizovány mechanické spoje. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního sváru zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému vnitřní kanalizace tak, aby nedocházelo k nežádoucím únikům odpadní vody do prostor objektu.

Firemní článek