+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 5/2014

Úvodník

Vážení čtenáři,

ve výstupech ze šetření Českého statistického úřadu, týkajícího se životních podmínek českých domácností, se vyskytuje tabulka s názvem „Podíl domácností, které si nemohly dovolit zaplatit neočekávaný výdaj“. V roce 2009 představoval neočekávaný výdaj platbu ve výši 8000 Kč, v roce 2013 šlo o částku 9400 Kč. Nejlépe by se s neočekávaným výdajem dokázaly v roce 2013 vypořádat úplné rodiny, z nichž „jen“ 35,5 % (31,8 % v roce 2009) by mělo problém. U neúplných rodin jde o podíl 60,8 % (59,5 % v roce 2009) a u jednotlivců 52,4 % (50,2 % v roce 2009). Pokles schopnosti vyrovnat se s neočekávaným výdajem je dán poklesem reálné úrovně příjmů přes jejich číselný růst.

Podle údajů TS ČR domácnost napojená na teplárnu průměrně zaplatila v loňském roce za spotřebu 30 GJ tepla pro vytápění a ohřev vody 17 130 Kč. Loňskému roku podle údajů PTAS odpovídá 3643 denostupňů. Jde o větší počet oproti roku 2009, za který Pražská teplárenská napočítala jen 3208 denostupňů. Zjednodušeně řečeno, rozdíl 435 denostupňů mezi roky 2013 a 2009 lze považovat za neočekávaný výdaj, který způsobily klimatické změny. V případě odborníků „s pamětí“ o nečekaný výdaj nejde. Jinak však tuto skutečnost vnímají lidé, kteří o problematice vědí velmi málo, kteří se nastěhovali do domů na hypotéku a hlídají každou korunu. Uvedeným 435 denostupňů v poměrech roku 2013 může „podle oka“ odpovídat částka okolo 1500 korun. Výdej této částky pro člověka, který nemyslel na zadní kolečka, neinvestoval, ­dokud mohl a nyní žije jen ze základního důchodu, není bezbolestný.

Říká se, že investice do dětí se nikdy nevrátí. Vrátit se může investice do sebe, do podmínek, ve kterých daný jedinec žije. Jednou z možností je vhodnou investicí co nejvíce snížit svou finanční závislost na klimatických změnách, a tedy na platbách za odběr energie k vytápění a přípravě teplé vody. Technické prostředky k tomu jsou. Záleží na každém, čemu dá přednost. Pokud by se podařilo na státní úrovni zajistit další miliardy, o kterých se nyní koncem července mluví, na podporu přechodu k úsporným metodám vytápění pevnými palivy, desítky tisíců lidí, kterých se neočekávané výdaje nejvíce týkají, by měly o čem vážně přemýšlet.

Pěkný zbytek léta!

Josef Hodboď

Obsah