+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ATMOS – dotace na kotle s ručním a automatickým přikládáním!

04.08.2014 Časopis: 5/2014

Každý, kdo chce, nebo musí, skoncovat se svým starým kotlem, může dnes využít dotace na pořízení nového kotle.

A to nejen na kotel s automatickým podáváním, jak v médiích mylně informují někteří novináři, ale i na kotel s ručním přikládáním. A v případě Kotlíkové dotace i na kotel na hnědé nebo černé uhlí. Žádat o peníze můžete jak v rámci programu Nová zelená úsporám, tak ve velké řadě krajů i z programu Kotlíkové dotace.

Image 1Obr. 1 • Sestava kotle na pelety s vyrovnávací nádrží a zásobníkem pelet
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Státní fond životního prostředí ČR s Ministerstvem životního prostředí poskytuje novou podporu výměny na kotle spalující bio­masu s garantovanými parametry spalování dle ČSN EN 303-5 v těchto variantách:

1. varianta podpory C. 1.
je určena těm, kteří budou zateplovat vytápěný objekt a zároveň vymění svůj starý neekologický kotel za nový kotel na biomasu. Výše dotace 50 až 100 tisíc Kč. Míra podpory 75 %.

2. varianta podpory C. 2.
je určena těm, kteří už svůj dům zateplili dříve bez dotace, a kteří chtějí vyměnit svůj starý neekologický kotel za nový kotel na biomasu. Výše dotace 40 až 80 tisíc Kč. Míra podpory 55 %.

Image 2Obr. 2 • Peletový kotel s automatickým dávkováním paliva

Kotlíkové dotace

Kraj s Ministerstvem životního prostředí poskytuje novou podporu na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (ručně i automaticky ­plněné) do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW v těchto variantách:

A – kotel na tuhá paliva emisní třídy 3
ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.). Výše dotace 40 tisíc Kč.

B – kotel na tuhá paliva emisní třídy 4
ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.). Výše dotace 60 tisíc Kč.

C – zplyňovací kotel emisní třídy 4
ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 litrů vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu. Výše dotace 55 tisíc Kč.

O kotel na biomasu (pelety, dřevěné brikety, dřevo či jiná biopaliva), či dokonce na oba typy uhlí, mohou zažádat i ti, kteří nechtějí současně zateplovat či měnit okna. Prostě si vyměníte jen kotel. Ten starý dáte do šrotu a na nový dostanete výrazný příspěvek, což může být až 75 % z celkové ceny!

Image 3Obr. 3 • Hořák na pelety


Pro výběr moderního ekologického kotle navštivte stránky www.atmos.cz nebo nás kontaktujte přímo na zákaznické lince +420 326 701 404.

Související časopisy