+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2014/5

04.08.2014 Časopis: 5/2014

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 43/2014 až včetně 63/2014 Sb.

Částka 46/2014 Sb.

 • 111/2014 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 13. června 2014 o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

  1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúč­tování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2013, činilo 57 137 587,25 MWh.
  2. Celkové množství plynu … činilo 87 854 460,102 MWh.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2014

Vydané ČSN

 • 6. ČSN 12 7010, kat. č. 95487 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení; Vydání: Červen 2014
 • 10. ČSN EN 15091 (13 7108), kat. č. 95476 Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury; Vydání: Červen 2014
 • 11. ČSN EN 13136 (14 2006), kat. č. 95297 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy; Vydání: Červen 2014
 • 42. ČSN EN 50292 ed. 2 (37 8373), kat. č. 95284Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu; Vydání: Červen 2014
 • 43. ČSN EN 488+A1 (38 3373), kat. č. 95427 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z poly­ethylenu; Vydání: Červen 2014
 • 59. ČSN 75 5301, kat. č. 95447 Vodárenské čerpací stanice; Vydání: Červen 2014

Změny ČSN

 • 97. ČSN EN 50292 (37 8373), kat. č. 95285 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu; Vydání: Duben 2002; Změna Z1; Vydání: Červen 2014

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 26. ČSN P CEN/TS 14578 (64 3167), kat. č. 95111 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Doporučené postupy instalace; CEN/TS 14578:2013; Platí od 2014-07-01

Věstník 7

Vydané ČSN

 • 12. ČSN ISO 14694 (12 2003), kat. č. 95618 Průmyslové ventilátory – Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací; Vydání: Červenec 2014
 • 13. ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170), kat. č. 95585 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli; Vydání: Červenec 2014
 • 70. ČSN EN ISO 9806 (73 0304), kat. č. 95593 Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody; (idt ISO 9806:2013); Vydání: Červenec 2014
Související časopisy