+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zpřísněné emisní limity a jejich řešení

Zájem České republiky a Evropské unie o zachování či dokonce zlepšení kvality životního prostředí je jistě směr, který všichni ­podporujeme.

Po roce 1989 se zdálo, že se vše výrazně zlepšuje, a že máme snad konečně vše vyřešeno. Severní Čechy přestaly zakazovat procházky mateřským školám a při návštěvě, nejen těchto krajů, se najednou objevily překrásné scenérie české přírody. Hlavním důvodem, jak se zdá, byl především prudký pokles průmyslové výroby. Následné kroky plynofikací, změny v uvádění do provozu nových dopravních prostředků, to vše jsme vnímali pozitivně. Dnes však opět průmyslová výroba roste a problém se znovu objevuje, ne však v takové míře jako koncem osmdesátých let.

Změny v předpisech postihují především tyto zdroje. Společnosti provozující tato zařízení nyní řeší otázku, co s kotli, které jsou zastaralé a neekologické, s nízkou účinností, emisně nevhodné a s omezenou regulovatelností výkonu. Jednou z variant je úprava tohoto zařízení či pořízení nového stejného typu, druhou pak přechod na jiný druh topného média, nejspíše na zemní plyn. Zejména tam, kde dochází ke snižování spotřeby tepla a případně i snižování parametrů, např. tlaků páry, je cesta změny paliva nanejvýš vhodná.

Společnost Bosch Termotechnika nabízí řešení právě pro tyto případy. V jejím sortimentu se nachází jak kotle v horkovodním provedení do výkonů 38 MW, tak kotle parní do 55 t/h. Jejich vhodná skladba zabezpečuje odběr energie od minimálních hodnot do potřebných výkonů. Dvouplamencové horkovodní kotle UT-HZ, parní kotle ZFR, případně ZFR-X na přehřátou páru, umožňují provoz s vysokou účinností a s emisními limity, které jsou dostatečně pod hodnotou stanovenou vyhláškou od roku 2016, 2018 (viz tabulky).

Image 1

V zemi stále zůstává poměrně značné množství velkých znečišťovatelů ovzduší. Jsou to především elektrárny a velké výrobní podniky, ale také městské a jiné teplárny rozmístěné prakticky po celé republice.

Image 2Tab. 1 • Specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017

Poznámky: (1) Vztahuje se na spalovací a stacionární zdroje s fluidním ložem. (2) Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi. (3) Vztahuje se na spalování propan butanu. (4) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě. (5) Vztahuje se na spalování biomasy.

Image 3Tab. 2 • Specifické emisní limity platné od 1  ledna 2016

Poznámky: (1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 provozních hodin ročně, se vztahuje specifický emisní limit 2000 mg/m3 (2) Vztahuje se pouze na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem. (3) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3 (4) Platí v případě spalování biomasy s výjimkou spalování výlisků z biomasy. (5) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.

Image 4Tab. 3 • Specifické emisní limity platné od 1  ledna 2018

Poznámky: (1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 provozních hodin ročně, se vztahuje specifický emisní limit 2000 mg/m3 (2) Vztahuje se pouze na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem. (3) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3 (4) Platí v případě spalování biomasy s výjimkou spalování výlisků z biomasy. (5) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.

Společnost nabízí maximální podporu při řešení těchto problémů. Výsledky z posledních let dokazují, že cesta, kterou se Bosch v oblasti ochrany životního prostředí vydal, je správná a nám všem přináší svými výsledky čistší ovzduší a maximální spokojenost provozovatelů těchto kotelen.

Firemní článek