+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové elektronické bytové měřiče tepla Siemens

04.08.2014 Autor: Ing. Daniel Drlík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 5/2014

Měřiče tepla Megatron si na českém trhu našly své stálé místo.

Loni uvedla společnost Siemens další výrobní řadu bytových měřičů tepla – WFM5.. Megatron 5. Jedná se již o čtvrtou generaci, se kterou se zákazníci setkávají. Důvody ke změně byly dva. Zohlednit technické změny odpovídající aktuálním požadavkům trhu a snížit počet výrobních řad. V loňském roce započala obměna sortimentu měřičů tepla, kterou odstartovalo ukončení výroby měřičů WFM407.. Megatron 4 a současně zahájení nové výrobní řady WFM5.. Megatron 5. Letošní novinky v sortimentu měřičů Megatron 5 mají návaznost zejména na dálkovou komunikaci.

Image 1Obr. 1 • Měřič tepla a chladu WFN5.. Megatron 5

Místní odečet

Základní provedení představuje kompaktní elektronický měřič tepla WFM5.. Megatron 5 a v porovnání s předchozí řadou (WFM407.. Megatron 4) má lepší technické parametry – kratší interval měření teploty (36 sekund, na zvláštní objednávku 6 sekund), výrazně jednodušší ovládání pomocí dvou tlačítek a statistické údaje za posledních 15 měsíců. Zásadním rozdílem je, že předchozí generace byla bez komunikace. U nové je prvně použit koncept možnosti následného doplnění přídavného komunikačního modulu. Je to velká výhoda zejména v dnešní době, kdy realizaci staveb provádí investor s ohledem na co nejnižší cenu technologie. Většinou požaduje měřiče tepla bez komunikace a provozovatel nebo majitel se pak musí smířit s tím, že instalované měřiče nebude již nikdy možné dálkově odečítat.

M-Bus komunikace

Měřiče tepla WFM5.. Megatron 5 je možné i následně doplnit o přídavný komunikační modul. Pro komunikaci po drátech je k dispozici zcela nový M-Bus modul WFZ51 (náhrada WFZ11), který byl konstrukčně přepracován na co nejmenší rozměry tak, aby instalace měřiče měla minimální omezení. V současnosti není k dispozici měřič s integrovanou M-Bus komunikací, a tak je od letošního léta nově v nabídce sestava měřiče s již osazeným M-Bus modulem pod označením WFN53.. za zvýhodněnou cenu. Pro realizace, kde je předem známo, že bude dálkový odečet po sběrnici M-Bus, je výhodnější využít sestavu WFN53.., než následně dokupovat přídavný komunikační modul.

Další novinkou je nabídka kombinovaných měřičů tepla a chladu v sestavách pod označením WFN5.., oproti základní verzi WFM5.. (pouze měřič tepla). Naměřené hodnoty měřiče jsou modulem periodicky načítány a aktualizovány v časovém intervalu 5 až 10 minut.

Letos končí výroba obchodně úspěšných měřičů WFN21.. Megatron 2, které měly četnost vyčítání jedenkrát až dvakrát za den. Nové měřiče splňují aktuální požadavky zákazníků na větší četnost odečtů pro aktuální vyhodnocení spotřeby s možností efektivního řízení zdroje.

Byla také ukončena výroba M-Bus centrál OZW10, OZW111 a signálových převodníků WZC-P.., zároveň však dochází k jejich náhradě modernější M-Bus centrálou SIN.EQRTU1 a signálovým převodníkem SIN.EQLC1.

Rádiový pochůzkový systém Siemeca WalkBy

U tohoto typu komunikace nedochází ke změnám. Standardní měřiče tepla WFM5.. Megatron 5 je stále nutné doplnit o přídavný komunikační modul WFZ566.OK. V loňském roce tak byly nahrazeny měřiče řady G20.. a G21.. pro pochůzkový rádiový systém Siemeca WalkBy. Komunikace mezi vlastním měřičem a přídavným komunikačním modulem probíhá prostřednictvím opto rozhraní. To přináší zásadní zjednodušení, není třeba do modulu zadávat parametry měřiče, ale pouze speciální nastavení.

Rádiový uzlový systém Siemeca AMR

Tak jako u M-Bus komunikace, i u rádiového systému Siemeca AMR je nabídka rozšířena o sestavy měřiče včetně přídavného modulu pod označením WFN57… Vlastní sestava je za výhodnější cenu než následné dokoupení modulu WFZ56.OK k měřiči. Končí výroba měřičů WFN26.. Megatron 2, kterou nahrazuje nová řada WFN57.. Megatron 5. Komunikační protokol je stejný, a tak je možné měřiče obou typů zcela bez problému provozovat v jednom systému. Nově je k dispozici plnohodnotný archiv spotřeby chladu za posledních 18 měsíců.

Speciální provedení

Nabídku doplňuje měřič tepla pro solární systémy WFE5.. Megatron 5, který je určen pro systémy s glykolem, jako jsou Glythermin P44, Tyfocor L nebo N, Antifrogen L nebo N, Dowcal a Gelbin DC 924 L. Typ použité směsi musí být uveden při objednání, výrobní závod sw měřiče nastaví na příslušnou směs. Procentní podíl glykolu je možné následně uživatelsky ­nastavit.

Další provedení měřičů na objednávku je split verze s možností oddělení vyhodnocovací jednotky od průtokoměrné části s propojovacím kabelem délky 40 cm. Uplatnění nachází zejména v případě, kdy není čitelný displej vyhodnocovací jednotky nebo je nutné zmenšit rozměry vlastního měřiče z důvodu vestavby do technologie.

Servis

Prostřednictvím autorizovaného metrologického střediska je v České republice zajištěno ověření i pro novou řadu WFx5.. Megatron 5. Pro běžný servis, který zahrnuje diagnostiku a parametrizaci, je k dispozici servisní sw ACT50 heat, který odečítá provozní údaje pomocí IrDA hlavy do PC. Přídavné komunikační moduly na radiokomunikaci využívají servisní sw ACT20 k jejich parametrizaci.

Připravované novinky

Měřiče tepla WFx5.. Megatron 5 jsou živý projekt, na kterém se stále pracuje. Další plánovanou novinkou budou měřiče s integrovanou komunikací, jak jsme to znali u měřičů tepla WFN2.. Megatron 2. Nabídka bude rozšířena o komunikační moduly se dvěma impulzními vstupy pro možnost připojení dvou vodoměrů s impulzním výstupem. V blízké době můžeme očekávat i rozšíření stávající řady elektronických měřičů s mechanickým principem o měřiče ultrazvukové. Vyhodnocovací jednotka i komunikační moduly budou shodné pro celou výrobní řadu. Nabídka v měření spotřeb energií od společnosti Siemens se neustále rozšiřuje a sleduje poslední technické trendy.

Firemní článek