+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ekvitermní regulace Vaillant – GSM EXEO s dálkovým ovládáním

04.08.2014 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 5/2014

Firma Vaillant Group uvádí na český trh revoluční novinku v oblasti regulační techniky.

Jedná se o dosud nedostupnou možnost dálkového ovládání plynového spotřebiče Vaillant. Takzvaných GSM spínačů existuje na českém trhu mnoho v různých provedeních, ale pouze se spínacím režimem vypnuto/zapnuto. Firma Vaillant Group nabízí komfortnější a hospodárnější řešení, a to dálkové ovládání s plynulou regulací výkonu a navíc v kombinaci s ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě.

Image 1Obr. 1 • Prvky a komunikace dálkového ovládání GSM EXEO plynového spotřebiče Vaillant: 1 – Regulátor Vaillant – GSM EXEO, 2 – GSM komunikátor, 3 – Vnitřní komunikační jednotka + modul VR 34, 4 – Venkovní čidlo, 5 – Mobilní telefon
 

Nová regulační sada se skládá ze čtyř základních komponentů, které komunikují mezi sebou. Jedná se o tyto prvky:

a) Regulátor Vaillant – GSM EXEO (viz obr. 1).
Toto bezdrátové provedení prostorového termostatu lze umístit na stojánek na libovolné místo v libovolné referenční místnosti (místnost lze měnit podle uvážení), popřípadě upevnit na stěnu. Na regulátoru se nastavují základní parametry pro vytápění, jako je:

  • Časový režim pro topení/útlum
  • Hodnota topné křivky pro ekvitermní regulaci
  • Korekce topné křivky, popř. její vliv na prostorovou teplotu

Termostat obsahuje také standardní zobrazovací a programovací funkce, jako je zobrazení prostorové teploty, venkovní teploty, přepínání režimů – Auto/Vypnuto/Párty, nastavení hodin a data a časový program.

b) GSM komunikátor – přijímač/vysílač (viz obr. 1),
který zajišťuje komunikaci mezi mobilním telefonem a regulátorem, který ovládá kotel. Do komunikátoru se vkládá SIM karta mobilního operátora. Záložní akumulátor, i v případě výpadku napájení 230 V, zajistí zaslání hlášení o přerušení dodávky elektrického proudu, popř. o opětném obnovení napájení. Součástí je teplotní čidlo, které rozšiřuje možnost kontroly prostorové teploty v místě prostorového termostatu o teplotu v místě instalace kotle. Dále GSM komunikátor zpracovává poruchový signál kotle a na poruchu umí upozornit SMS zprávou.

c) Vnitřní kotlová komunikační jednotka + modul Vaillant VR 34 (viz obr. 1)
zajišťují ovládání kotle pomocí propojení na elektrické e-busové rozhraní kotle. Do této jednotky se rovněž připojuje venkovní čidlo. Komunikace s GSM komunikátorem a prostorovým termostatem je bezdrátová na 868 MHz se zabezpečeným přenosem s potvrzením.

Schéma na obr. 1 zobrazuje výše uvedené základní komponenty a jejich vzájemnou komunikaci.

Vlastní instalace a nastavení celého systému je rychlé a velice jednoduché. Po propojení kabely, které zajistí servisní technik, je systém připraven k provozu, protože všechny základní parametry jsou nastaveny z výroby. Pro maximální využití všech možností zbývá nastavit například telefonní čísla příjemců hlášení o výpadku napájení 230 V apod. To je možné udělat dvěma způsoby. Zaprvé pomocí zaslání programovacích SMS zpráv a za druhé, rychleji a pohodlněji, konfigurátorem přes zabezpečené webové rozhraní na počítači, notebooku či tabletu, přičemž lze souběžně přizpůsobit velice rychle celý regulační systém. Lze si zvolit své vlastní ovládací povely, např. zadáním slova „chalupa“ bude komunikátor vědět, že má zaslat základní informace o otopné soustavě, o teplotách v prostoru objektu apod.

Na obr. 2 je příklad internetové stránky s konfigurátorem. Lze zadat až 4 mobilní telefony, na které přijde stavové hlášení, např. výpadek elektrického proudu, údaje o provozním stavu kotle, pokles teploty pod nastavenou mez. Tímto způsobem je nastavení provedeno velice rychle a celý regulační systém je možné po­užívat během několika desítek minut. Samozřejmostí je připojení venkovního čidla na vnitřní komunikační jednotku a její propojení s modulem VR 34.

Image 2 Obr. 2 • Webový konfigurátor pro nastavení systému

Při dálkovém ovládání otopné soustavy může uživatel postupovat třemi způsoby:

  1. Zasláním jednoduché SMS zprávy, jejíž text lze nastavit v konfigurátoru povelových či informačních textových zpráv. Např. text SMS zprávy „CASOVY PROGRAM“ (zprávy je nutné psát bez diakritiky), a její odeslání z mobilního telefonu, způsobí přepnutí regulátoru a následně kotle do režimu vytápění dle nastaveného časového režimu. Zasláním zprávy, např. „NETOP“, dojde k vypnutí vytápění s aktivní funkcí temperování objektu. Je samozřejmé, že teplotu pro temperování objektu lze nastavit pomocí webového konfigurátoru.
  2. Voláním na SIM kartu instalovanou v zařízení. Po vložení hesla umožní hlasová navigace ovládat vytápění tlačítky telefonu bez nejmenší znalosti systému.
  3. Nejmodernějším způsobem je ovládání pomocí mobilní aplikace. Aplikaci si lze stáhnout standardním způsobem na Google Play. Touto aplikací (obr. 3) se velmi zjednodušuje dálkové ovládání otopné soustavy. Po aktivaci aplikace lze kliknutím na příslušnou položku přímo zaslat povel k provedení změny, bez nutnosti psát SMS zprávu nebo využívat hlasovou navigaci. Aplikace zobrazuje aktuální stav vytápění, napájení 230 V a rovněž teploty v referenčních prostorách.

Image 3Obr. 3 • Tři příklady screenshotů z mobilní aplikace

V úvodu bylo řečeno, že na trhu existuje celá řada GSM dálkových ovladačů – spínačů. Řešení firmy Vaillant – GSM EXEO nabízí komfortní řešení dálkového ovládání vytápění s ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě se zajištěním plynulé regulace výkonu kotle. Systém je vhodný zejména pro objekty, ve kterých uživatel potřebuje nejen dálkové ovládání otopné soustavy, ale rovněž kontrolu a přehled o celém objektu. Zejména jaké jsou teploty vnitřních prostor, provozní režim vytápění, celková doba vytápění apod. Vaillant – GSM EXEO umožňuje ekonomicky a pohodlně ovládat „na dálku“ otopnou soustavu a její příslušenství. Sy­stém lze rozšířit o další regulační prvky, jako jsou spínací zásuvky, teploměry, hladinové senzory, ale to je téma na jiný článek.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy