+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2014

04.08.2014 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 5/2014

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 3Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu °C (T) za první pololetí roku 2014. Její odchylka od normálu 1961 až 1990 (dT). Počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C (PDS)

V tabulce 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1961 až 1990) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2014. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tabulce 1 a z koeficientů tabulky 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) T = TS + (H – HS)·K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

Image 4

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

Image 1Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2013 až 6/2014

Na obrázku 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2013 do června 2014 ve srovnání s normálem 1951 až 2000. Od poloviny října až do konce dubna bylo mimořádně teplé období s odchylkou od normálu téměř +3 °C. V první polovině roku 2014 byly v České republice, podle tabulky 1, všechny měsíce, kromě května, teplotně nadprůměrné, největší kladnou odchylku měl březen +4,1 °C. V tabulce 3 jsou sumy globálního záření, které byly v květnu podprůměrné, v březnu a červnu nadprůměrné.

Image 5

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření [MJ·m–2] (G) za první pololetí roku 2014. Jeho odchylka od průměru 1984 až 2012 (dG)

Na obrázku 2 je uvedena, za chladné sezony (říjen až duben) 2009/2010 až 2013/2014, relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 2Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 2009/2010 až 2013/2014

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tabulce 1 najdeme pro stanici Přibyslav nadmořskou výšku (530 m), průměrnou měsíční teplotu (5,8 °C) a počet denostupňů za březen (223 denostupňů). V tabulce 2 najdeme konstanty K= –0,0049 a K= 0,1491.

Podle rovnic a) a b) opak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2014 pro Havlíčkův Brod:

  • = 5,8 + (422 – 530)·(–0,0049) = 6,336 » 6,3 °C

Počet denostupňů za březen 2014 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 223 + (422 – 530)·0,1491 = 206,802 » 207 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2014

Keywords: air temperature, climate data, degreedays