+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2011

Úvodník

Vážení čtenáři,

Němci opouští jádro. Je to dobře a nebo špatně?

Časopis Topenářství instalace není určen pro konečné zákazníky. Proto se dívejme na vývoj u západních sousedů z pohledu naší branže. Pokud si Němci odsouhlasili odchod od výroby elektrické energie z jádra, a je s touto zprávou indikován významný růst cen elektrické energie, ale v návaznosti na zvýšenou poptávku po zemním plynu i jeho cena, je to pozitivní zpráva pro dodavatelský sektor tepelné techniky. Chápu, že když si tato slova přečtou koneční zákazníci, nenajdou pro moje vyjádření slušné slovo. Jenže co je větším stimulem pro investice do moderní úsporné tepelné techniky a práci výrobců, dodavatelů, servisu atp. než zdražování energií? Myslíte, že dobrovolný ohled na životní prostředí? Rozhlédněte se okolo sebe. Pokud najdete někoho, kdo z vlastního přesvědčení investuje do energeticky nejúspornější otopné techniky, aniž by tuto investici měl podpořenu pozitivní ekonomickou kalkulací, takto sníženou emisi škodlivin do ovzduší kompenzuje zvýšenou spotřebou pohonných hmot v automobilu, využitím letecké přepravy atp. Většina českých spotřebitelů ekologickou filantropií netrpí.

Pokud se na současné německé rozhodnutí opustit jádro podíváme ze zpětné perspektivy několika let, tak není první. V podstatě jde o potvrzení rozhodnutí předchozího, na pár let oslabeného, kdy se zdálo, že německé atomové elektrárny budou dále fungovat. Co se mezitím stalo? Tedy kromě zemětřesení v Japonsku, které vyvolalo tragickou havárii atomové elektrárny? Nastal velký rozvoj výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách s využitím biomasy i zemního plynu, výroby elektrické energie z větru, ve fotovoltaických panelech. Je pravda, že za tím vším jsou ohromné dotace, ale během méně než desítky let několikanásobně poklesly měrné náklady. Srovnáme-li si například průměrnou cenu jedné kWh elektřiny pro domácnost v běžném tarifu (se zahrnutím všech poplatků, bez akumulace, vytápění atd.) pohybující se běžně přes 5 Kč, rovná se už téměř výši stanovené ceny pro výkup elektřiny 7,50 Kč nebo zelenému bonusu 6,50 z fotoelektrických panelů. V případě kogeneračních jednotek, je tento poměr obrácený, regulovaná výkupní cena je zhruba poloviční. I proto předpokládám, že na konci tohoto desetiletí budou v České republice tisícovky domácností, provozoven, různých areálů, které si budou zcela, nebo z části, současně vyrábět elektřinu i teplo. Řekl bych, že dnes jsme na startu. Asi tak, jako před patnácti lety s tepelnými čerpadly. Tehdy šlo o investici pro milionáře. Dnes je kupují lidé středních příjmových kategorií. Především na malé kogenerační jednotky zřejmě vsázejí Němci. Současná cena v rozpětí přibližně 15 až 20 tisíc € je poměrně značná. Jakmile se objeví větší poptávka, půjde cena dolů. Opuštění jádra může znamenat významný impulz. Nejistoty s tímto procesem spojené jsou však zatím velké.

Josef Hodboď

Obsah 4/2011