+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Soutěž oboru MIEZB potřetí v Sušici

01.07.2011 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 4/2011

Třetí ročník národní soutěže odborných dovedností oboru 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektronických zařízení budov, ve zkratce MIEZB, propagoval tento obor i před širokou veřejností.

Tradičním organizačním garantem soutěže je SOŠ a SOU Sušice, patřící k těm školám, které tento obor začaly vy­učovat mezi prvními. První žáci maturitního oboru MIEZB nastupovali do školního roku 2006/2007, takže úspěšní z nich již působí v praxi. Skutečnost, že do národní soutěže přihlásilo své žáky třetích ročníků 10 škol potvrzuje, že o obor je mezi žáky zájem, neboť naplňuje očekávání zaměstnavatelů z pohledu znalostí svých budoucích pracovníků, nabízí nejen dobré nalezení práce, ale i zajímavé platové ocenění.

Image 1Obr. 1 • Od projektu k realizaci, bezchybně od přívodu vody až k odpadu, včetně elektřiny

Organizátoři soutěže, kterou jako generální sponzor od počátku podporuje plzeňská společnost SYSTHERM s.r.o., se společně se zástupci všech zúčastněných škol rozhodli ukázat odborné dovednosti žáků nejširší veřejnosti. Teoretická část soutěže ještě proběhla v prostorech školy, ale pro praktickou část byl na náměstí města Sušice, v blízkosti budovy Městského úřadu, postaven výstavní stan, ve kterém po dva dny soutěžící žáci pracovali na realizaci zadaných projektů.

Image 2Obr. 2 • Ing. Jan Mařík, Systherm s.r.o., vysvětluje soutěžícím, jak postupovala hodnotitelská komise při udělování bodů

Soutěž byla zorganizována ve spolupráci s místním zastupitelstvem v čele se starostou města, Bc. Petrem Mottlem, Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (OŠMS), zástupci Úřadu práce a dalšími.

Letošní Národní kolo soutěže oboru MIEZB proběhlo 3. až 4. května 2011. Teoretický test prověřil znalosti z části instalatérské, elektrotechnické, bezpečnosti práce a rovněž ekologie. Praktická část prověřila schopnost soutěžících instalovat a funkčně zapojit systém zahrnující malou vodárnu, rozvod pitné vody k umyvadlu a elektrokotli a zpět teplou vodu k umyvadlu, svislé odpadní potrubí s napojením umyvadla, napojení otopné soustavy a elektrotechnických rozvodů. V rozvodech vody bylo použito několik různých technologií spojování. Závěrečná kontrola funkčnosti, včetně tlakové zkoušky, prověřila skutečnou odbornost prací.

Nechtěným důsledkem umístění praktické části soutěže do vystavovatelského stanu bylo prověření schopnosti žáků pracovat i při nepříznivých povětrnostních podmínkách, neboť ve dnech soutěže klesaly venkovní teploty až k bodu mrazu.

Image 3Obr. 3 • Tento spoj pochopitelně neprošel sítem a jeho zhotovitelé si příště jistě dají pozor – do maturity zbývá více jak jeden rok

Výsledky soutěže jsou uvedeny v tabulce.

Image 4Tab. 1 •

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo tradičně v obřadní síni MÚ Sušice za účasti zástupců státní správy včetně starosty města, ředitele SOŠ SOU Sušice Ing. Jaromíra Koláře a generálního ředitele společnosti Systherm s. r. o., Jana Kazdy.

Image 5Obr. 4 • Uprostřed ředitel SOŠ a SOU Sušice Ing. Jaromír Kolář s putovním pohárem a vítězi soutěže, vpravo od něj Jan Kazda, generální ředitel Systherm s. r. o. a na okrajích skupiny soutěžící na druhém a třetím místě