+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tribuna českého obchodu TZB 2015

01.07.2015 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 4/2015

Tradiční setkání zástupců odborných velkoobchodů a výrobců oboru TZB, Tribuna českého obchodu TZB, se letos uskutečnilo 8. dubna v kongresovém centru hotelu Clarion v Praze. Za stolkem pořadatelů seděli zleva Ivan Bohata, prezident AOVV, Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR a Jiří Tesák, obchodní ředitel společnosti Grundfos.

Image 1

V úvodu byly pořádající Asociací odborných velkoobchodů a výrobců TZB předány Velké ceny za inovativní výrobek, který má potenciál dobrého obchodního uplatnění. V oboru vytápění byl oceněn výrobek společnosti Vaillant Group Czech s.r.o., kogenerační jednotka na zemní plyn pro výrobu tepelné a elektrické energie ecoPOWER 20.0.

Image 2

V oboru sanity ocenění získal výrobek firmy SANITEC, s.r.o., závěsné keramické WC značky KERAMAG, série ICON – Rimfree, který unikátní konstrukcí keramické klozetové mísy bez splachovacího kruhu, bez dutých prostor, splňuje vysoké nároky na hygienu při zachování kvalitního designu.

Program konference zahrnoval několik přednášek s prostorem k diskuzi jak mezi přednášejícími, tak účastníky.

Adam Vrbka ze společnosti Grundfos vystoupil s přednáškou „BREEAM a LEAD, cesta jak prodat kvalitní a úsporné výrobky“. BREEAM a LEAD jsou mezinárodně ceněné certifikáty budov, které investorům a následně uživatelům budov zajišťují prostřednictvím nadstandadních energetických a další parametrů budovy výhodu nižších provozních nákladů, vyšší kvality vnitřního prostředí, nižšího negativního ovlivnění životního prostředí, vyšší tržní ohodnocení budovy při její nabídce na prodej aj. Tyto certifikáty pomáhají při prosazování výrobků a technologií pro vybavení budov s nejvyššími dostupnými parametry na trhu, tedy i úsporných čerpadel nabízených v sítích odborných velkoobchodů. V ČR se stále zvyšuje počet budov, jež jsou nositeli některého stupně certifikátu BREEAM či LEED.

Tomáš Voříšek, technický ředitel společnosti SEVEn, hovořil o aktuální problematice energetických štítků, kterými budou povinně od 26. září označovány vybrané ohřívače vody a zdroje tepla. Štítky budou sloužit k základní orientaci koncových uživatelů zařízení o energetické náročnosti jejich provozu, své požadavky budou přenášet na projekční a instalační firmy a s problematikou se musí vypořádat i sféra odborných velkoobchodů.

Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR, a předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR upozornil na skutečnost, že právní spory mezi podnikajícími subjekty zůstávají často dlouho nevyřešené, pokud při nich není využita možnost je svěřit Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Například princip, při kterém si každá strana sporu volí svého rozhodce a třetí je nezávislý, je v praxi velmi užitečný. Zásadní záležitostí je, že strany si musí svědky zajistit samy, neboť je to v jejich zájmu, jednání Rozhodčího soudu je jednoinstanční a neveřejné. Z toho vyplývá, že průměrnou dobou k vyřešení běžného sporu jsou čtyři měsíce. Základní podmínkou je do každé smlouvy vložit odstavec, rozhodčí doložku, například typu „Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.“

Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel, hovořil o distribuční cestě technicky náročných řešení. Typicky jde o tepelná čerpadla, která vyžadují důkladnou technickou podporu již od projektu až po uvedení do provozu. Z tohoto důvodu je obtížné tyto výrobky prodávat výhradně přes odborné velkoobchody.

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, se zaměřil na obchod TZB z pohledu montážních firem.

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální sféře komentoval Ivan Bohata, AOVV. Internet může nabídnout hodně, ale bez logistického zázemí distribuce výrobků se neobejde. Tuto historickou výhodu tradičních odborných velkoobchodů některé e-shopy pochopily a začaly ji aplikovat.

Pro marketingové odborníky byly podnětné přednášky Dagmar Kopačkové a jejího kolegy Vaska z TZB-info, zaměřené na možnosti vyhodnocení dat o klientech přistupujících na weby. Současné možnosti jsou jen velmi málo využívány a zejména firmy s velkým počtem zákazníků se tak připravují o podněty pro zlepšení své strategie.

Image 3
 

Josef Hodboď