+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Analýza stavebního trhu 1. Q 2015

01.07.2015 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 4/2015

Počet i objem veřejných výběrových řízení na projektové práce v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl. Objem zadaných zakázek ale klesl o 15,2 %, jak ukazuje analýza analytické společnosti CEEC Research. „Růst objemu výběrových řízení na projektové práce je určitě dobrou zprávou, nicméně je třeba tato řízení i úspěšně dokončit a zakázky zadat firmám k realizaci, což se v prvním čtvrtletí 2015 příliš nedařilo,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel CEEC Research.

Z analýzy jsou dále uvedeny některé grafy a komentáře k situaci.

Mezi největší vypisovatele patří hlavní město Praha, které poptává projektové práce na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce a hodnota této zakázky přesahuje 39 milionů korun.

Výrazný nárůst výběrových řízení je potvrzením optimistických nálad. Zásadním problémem ale zůstává tlak na co nejnižší ceny, čímž trpí kvalita připravovaných projektů, a následně i samotných staveb.

Petr Novotný, Vilímková Dudák & Partners

Aby člověk viděl statistiky ve správném světle, musí vědět, že vedle pozitivního signálu zvyšujícího se počtu VR směrem do trhu je ještě dlouhá a trnitá cesta k zahájení prací. Je mezi námi ještě mnoho firem, které zne­užívají neschopnost UOHS a vydírají svým obstrukčním jednáním úspěšné uchazeče k dohadům o subdodávkách. Podpis smlouvy též ještě neznamená, že se projektanti mohou vrhnout hned automaticky do práce. Toto následuje až po předání podkladu od zadavatele a obdržení pokynu k zahájení práce. Někdy to trvá i několik měsíců.

Pavel Havlíček, SUDOP GROUP, a. s.

V pozemním stavitelství by se měly postupně pozitivně projevit nové operační programy směřující ke snížení energetické náročnosti budov.

Libor Urbášek, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.

V 1. čtvrtletí 2015 byla zahájena výstavba 5 062 bytů a tento počet se meziročně snížil o 7,1 %. V kategorii rodinných domů bylo zahájeno 2 583 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje růst o 3,5 %. Počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 25,2 %, zahájeno jich bylo 1 031.

Image 0Graf 1 • Vývoj v pozemním a inženýrském stavebnictví, 2010 až 1. Q 2015

V 1. čtvrtletí 2015 bylo dokončeno 6 227 bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 4,5 %. V kategorii rodinných domů bylo dokončeno 3 186 bytů, což je meziročně o 5,8 % méně. Počet dokončených bytů 2215 v kategorii bytových domů vzrostl o 25,2 %.

Image 1Graf 2 • Meziroční změny počtu zahájených bytů

Výsledky výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že v letošním roce poroste objem projektových prací v průměru o 4,6 %. Mírně optimističtější, ohledně vývoje trhu, jsou ředitelé firem z pozemního stavitelství (růst o 5 %), nicméně růst predikuji i ředitelé z inženýrského stavitelství (o 3,5 %).

Image 2Graf 3 • Očekávaný vývoj trhu projektových prací 2015–2016

Lehký narůst prací je v oblasti průmyslu a budovách, zatímco v oblasti vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí pouze dobíhají dříve připravené akce a čeká se na impulz od zahájení nového období fondů EU.

Miroslav Kos, Sweco Hydroprojekt, a. s.

Je potřeba si uvědomit, že objem projektových prací za naše uskupení v ČR a SR představuje investiční náklady kolem osmi až deseti mi­liard Kč. Naplnit tento objem prací není jednoduché. Obávám se určitého poklesu poptávky na straně privátních investorů v pro nás obvyklém segmentu prací – obchodní centra, kanceláře, narůst v oblasti bytové výstavby, průmyslu. Ve sféře státního sektoru, s ohledem na dlouhodobě „zamrzlé“ investice v důsledku povolebního vymezování vlivu nových politických uspořádání, by bylo možné očekávat zlepšení situace, a to zejména v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, dopravy apod., nicméně způsob a forma výběrových řízení stále vykazuje znaky favoritního systému, nebo jsou ovlivněny systémem „nízká cena, vítězství, dodatky za vícepráce“. Očekáváme výrazné zvýšeni objemu našich prací v zahraničí.

Milan Licehamr, HELIKA a. s.

Předpokládám, že trh s projektovými pracemi začne mírným tempem růst. Větší podíl na tomto růstu budou (alespoň v pozemním stavitelství) generovat klienti ze soukromého sektoru. Státní sektor v pozemním stavitelství zatím přešlapuje na místě, a navíc je stále paralyzován soutěžením na nejnižší cenu.

Petr Ščurkevič, K4 a. s.

Mám problém zajistit realizaci všech „nabídnutých“ zakázek, a to zejména v důsledku nedostatku „schopných“ projektantů (zejména dopravní stavby). „Lidí“ je hodně, i „studovaných a chytrých“, ale odborně a profesionálně zdatných je málo.

Václav Veverka, projekce Václav Veverka

Dle našich posledních postřehů se do projektů dostávají materiály s přidanou hodnotou pro uživatele, a to se zaměřením na energetickou efektivnost budovy, přírodní materiály s možnosti vytvoření originality projektu s ohledem na životní prostředí. Tyto požadavky přicházejí především ze strany zahraničních investorů, kteří požadují certifikaci budov BREEAM a LEED.

Roman Tax, Ruukki CZ s.r.o.

Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, již dosahuje 40 %, tedy více zakázek než před rokem mají už čtyři firmy z deseti. Jedná se o nejvyšší podíl za několik posledních čtvrtletí. Již jen zhruba čtvrtina firem (23 %) uvádí, že má za­kázek méně, než před rokem. Stejný objem zakázek jako touto ­dobou před rokem, má více než ­třetina stavebních společností (37 %).

Stavebnictví se v letošním roce začíná objemově vzpamatovávat z řady let útlumu, což je nadějné pro plánování zaměstnanosti ve firmách. Z dob krize však přetrvávají nízké marže, které nedostačuji pro reprodukci a rozvoj stavebních firem. V druhé půlce roku 2015 by již mohl nastat mírný obrat k lepšímu, spojený s růstem cen ve stavebnictví. V příštím roce očekávám boj mezi firmami o odborníky v oboru, kterých již teď začíná být nedostatek. Firmy se musí ve vlastním zájmu naučit vychovávat pro své potřeby odborníky samy.

Josef Netík, S.O.K. stavební s.r.o.

Image 3Graf 4 • Očekávaný vývoj stavebnictví 2015–2016

Image 4Graf 5 • Způsoby získávání zakázek, hodnocení efektivity nejčastěji využívaných způsobů (0 až 10 max.)

Pro dokreslení vztahu stavebnictví a trhu s tepelnou technikou lze použít informaci vydanou k veletrhu FOR THERM, kterou rovněž zpracovala analytická společnosti CEEC Research. Podle ní instalují stavební společnosti nejčastěji plynové vytápění, jak potvrdilo 68 % dotázaných ředitelů firem. To odpovídá i výsledkům sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, ze kterého vyplynulo, že nejčastějším zdrojem tepla je zemní plyn. A to jak pro objektovou kotelnu, tak pro etážové vytápění bytu i individuální podokenní jednotky.

Image 5Tabulka • Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů

Druhým nejčastěji realizovaným zdrojem tepla (cca 14 %) jsou tepelná čerpadla, a hned za nimi je přímotopné vytápění na elektřinu.

Kotle na dřevo a štěpky jsou do domů umisťovány dvakrát častěji, než ostatní kotle na tuhá paliva.