+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2015

Úvodník

Vážení čtenáři,

celostátní konference Vytápění, pořádaná odbornou sekcí Vytápění STP letos v květnu, je pro mne vždy důvodem k zamyšlení.

Na počátku devadesátých let minulého století bylo hlavním úkolem oboru se rychle vyrovnat s technickým zpožděním. Odevšad se k nám hrnuly dříve nedostupné výrobky a technologie. Zásadní problémy vznikaly při napojování nových zdrojů tepla na staré soustavy nebo naopak nových soustav na staré zdroje tepla, při nasazování regulací, které měnily stabilní procesy na rychle dynamicky se měnící, velký rozmach zažilo sálavé vytápění atd. Není divu, že tehdejší konference Vytápění byly plné ryze technicky zaměřených příspěvků, které projektanti a realizátoři mohli aplikovat doslova druhý den.

Nic netrvá věčně. Zpoždění bylo víceméně dohnáno, hlad po novinkách ukojen. Ke stavu nasycení přispívá i skutečnost, že významnější novinky jsou na trhu představovány průměrně v dvouletém horizontu. A většina současných technických problémů se jeví jako poměrně snadno řešitelná se širokým sortimentem softwaru.

Kdo z Vás, kteří jste byli v oboru před čtvrtstoletím, očekával, že hybnou pákou nebude jen tlak na nejnižší spotřebu energie, ale i legislativa? Pokud má projektant dobře splnit svůj dnešní úkol, nemůže se pohybovat jen v čistě technickém rámci, ale musí zohlednit řadu dalších příkazů. Snad i proto posiluje skupina odborníků, kteří se posouvají od techniky k legislativě. Že jde o působiště atraktivní, dokázaly mnohé z přednášek konference Vytápění.

Tak trochu vzniká pocit, že na vše stačí software, že technické problémy jsou snadno řešitelné. Ryze technická práce tím ztrácí atraktivitu. Posudky znalců přitom dokládají opak. Není vše vyřešeno. Navíc konkrétní návrh, projekt, je vždy spojen se jménem autora a tudíž s velkou a dohledatelnou odpovědností. Stále méně techniků chce dobrovolně nést svou kůži na trh, pokud toto riziko není vyváženo odborným zázemím zaměstnavatele a adekvátně ohodnoceno.

Budoucnost konference Vytápění chápu i tak, že plní funkci propagace náročné práce projektantů, autorizovaných techniků, specialistů, auditorů. Nikoliv například těch, kteří s bídou, a někdy i špatně, okopírují ideové schéma doporučené výrobcem. Ale těch, kteří stojí za kvalitními projekty TZB včetně staveb, které veřejnost chápe jako prestižní. Zásadní úlohou je budování prestiže oboru.

Josef Hodboď

Obsah