+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ekologie a ekonomika se vzájemně podporují

01.07.2015 Autor: Ing. Leopold Benda Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 4/2015

Evropská Unie reguluje celou řadu činností, distribuci zboží, omezení vlastností výrobků atd. Trendem posledních let je snaha omezovat elektrický příkon různých spotřebičů. Reakce na takové regulace jsou různé, od článků varujících před likvidací výrobců vysavačů, v důsledku nesmyslných pravidel, až po přijetí situace výrobci a snahou přizpůsobit se novým podmínkám.

Tvrdé, a neustále se zpřísňující, podmínky spotřeby elektřiny u vybraných spotřebičů však nejsou výsledkem snah eko-fundamentalistů v Bruselu, je to výsledek práce odborníků vycházející z tvrdé reality. Rychlost vybavování domácností elektrospotřebiči v EU roste rychleji než kapacity výroby elektřiny a přenosové soustavy. Pokud k žádné regulaci nedojde, mohou se stát běžnou součástí našeho života black-outy, výpadky elektřiny, regulace dodávek elektřiny domácnostem a podnikům a další černé scénáře.

Image 1
 

V jednotlivých odvětvích dochází k omezování maximální povolené spotřeby elektřiny vybraných výrobků (motory a ventilátory), reguluje se maximální povolený výkon u jednotlivých spotřebičů (vysavače, ledničky a jiné.) Snížení spotřeby elektřiny znamená pro majitele spotřebičů snížení jejich nákladů, které nejsou zanedbatelné. To, co prospívá peněžence spotřebitele (ekonomika) je zároveň přínosem i pro životní prostředí (menší množství spotřebované elektřiny = menší množství emisí při její výrobě a distribuci).

Firma BENEKOV snahy o snižování spotřeby elektřiny podporuje, protože svými výrobky předběhla dobu minimálně o jednu generaci. BENEKOV, jako první výrobce automatických kotlů na uhlí a pelety v ČR, již v roce 2007 začal používat motory s plochou převodovkou, s příkonem do 40 W. Během několika let začala stejnou technologii využívat většina ostatních českých výrobců. Dnes je na trhu patrný rozdíl mezi špičkovými českými výrobci, kteří tuto technologii využívají a výrobci, kteří z důvodu nižších výrobních nákladů preferují zastaralé motory se šnekovou převodovkou a příkonem až 200 W. Ve snaze nabídnout levný výrobek nejenom většina dovozců kotlů (hlavně z Polska), ale i někteří tradiční čeští výrobci, nabízí svým zákazníkům kotle, které mají dopravníky paliva se spotřebou elektřiny až 5x vyšší než je možné dosáhnout.

První český výrobce automatických kotlů používající tzv. EC ventilátory s plynulou regulací otáček byl rovněž BENEKOV a dnes se k této technologii postupně dopracovávají i další české firmy. Není bez zajímavosti, že většina rakouských a německých kotlů na pelety stále používá o úrovně nižší technologii, ventilátory s triakovým řízením a se spotřebou elektřiny až 3x vyšší než je dosažena u EC ventilátorů.

Vliv na spotřebu elektřiny má kombinace využitých elektrokomponent a kvalita jejich řízení. Na oficiálním seznamu SFŽP lze dohledat kotle s minimálním příkonem 32 W (automatický kotel na uhlí BENEKOV C 16, o jmenovitém výkonu 19 kW), ale i kotle na uhlí srovnatelné velikosti se spotřebou elektřiny 250 W, tedy skoro 8x vyšší. Zákazník si může vybírat mezi výrobky, u nichž za provoz po dobu jejich 20leté životnosti buď ušetří, nebo naopak vyhodí z okna jen za spotřebu elektřiny až 40 000,– Kč.

Image 2
 


Více informací naleznete na www.benekov.com

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy