+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Na Jarově se učí nejen kominíci

01.07.2011 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 4/2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, sídlící na Jarově v Praze 9, vešla do povědomí odborné veřejnosti například tím, že udržovala výuku učebního oboru kominík i při minimálním zájmu. Zůstala jediná s tímto oborem v České republice, přestože se do oboru hlásili dva až čtyři žáci.

O této době hovoří ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček: „Obor jsme nezrušili, protože zrušení oboru znamená ztrátu učitelů a s nimi odbornosti. Po několik let enormně nízkého zájmu o obor jsme věřili, že není možné, aby se Česká republika ­trvale obešla bez nových kominíků. Několikaleté udržování připravenosti na výuku oboru kominík se nám vyplatilo v posledních dvou až třech letech.“ S Mgr. Janečkem jsem se dohodl na letošní Valné hromadě Společenstva kominíků ČR na interview pro časopis Topenářství instalace.

Image 1Obr. 1 • Žáci třetího ročníku oboru Kominík (květen 2011). Obor kominík, to už dávno není jen vymetací štětka, ale řada složitých technologií a systémů, se kterými se žáci musí seznámit

Co stojí za náhlým růstem zájmu o obor kominík?

Mgr. Janeček odpovídá: „Zájem žáků o obor kominík jednoznačně souvisí s intenzivní popularizací tohoto oboru u široké veřejnosti. Technický pokrok a například Zákon o ochranu ovzduší způsobily, že i pohled na kominíky se mění. ­Neboť již nejsou jen těmi, jejichž práce je spojována s vymetáním sazí z komínů, ale musí umět například vyvložkovat stávající komín vhodným komínovým systémem a pracovat s takovými pomůckami, jako jsou inspekční videokamery nebo přístroje na měření koncentrací emisí. Společně s růstem odměn za jejich práci stoupá i společenské postavení. Na růstu počtu zájemců o studium oboru kominík lze tyto skutečnosti dokumentovat. Ještě v roce 2008 se nám do prvního ročníku hlásili 4 žáci. V roce 2009 jsme do prvního ročníku přijali žáků 14. V loňském roce jich bylo 18. V letošním roce v září otevřeme jednu kompletní třídu a počítáme s 22 žáky. Zájem však byl téměř dvojnásobný. Proto jsme asi 15 zájemců o studium odmítli již po prvním rozhovoru. Cíleně počítáme s tím, že i někteří další budou muset opustit studium na naší škole, pokud nebudou mít požadované studijní výsledky. Společně s našimi učiteli jsem velmi rád, že se konečně můžeme chovat jako tak trochu výběrová škola i v oboru kominík.“

Image 2Obr. 2 • Ukázka části z technologií, se kterými se seznamují budoucí instalatéři

Chcete tím snad říci, že nepotřebujete každého žáka?

Na tuto otázku Mgr. Janeček odpověděl: „Každoročně při začátku školního roku míváme okolo 1250 žáků. Na konci školního roku jejich počet klesá o 70 až 90. Jsou mezi nimi ti, co odejdou z nejrůznějších důvodů sami, ale především ti, kteří na studium nestačili. Tento fakt považuji za velmi důležitý a znají jej i žáci naší školy. Jsou to mladí lidé a pochopitelně mají i nejrůznější mimoškolní zájmy. Převážná většina z nich chce školu dokončit a nechce odejít do praxe bez jakékoliv kvalifikace. K tomu přispívá i silný finanční motiv. Například učni se během své odborné praxe seznamují s obvyklými platovými poměry řemeslníků v oboru a názorně vidí, že pokud budou své řemeslo zvládat, tak mohou mít i vysoce nadprůměrné příjmy. Pochopitelně to platí nejen pro kominíky.“

Image 3Obr. 3 • Každý se rád pochlubí, pokud získá nějaké ocenění. Ať již je to například ocenění udělované Hospodářskou komorou ČR nejlepším absolventům oboru, například v daném případě kominíkům, nebo diplomy dokumentující výsledky účastí žáků školy v celostátních kolech soutěží, například Učeň instalatér, atp. Mgr. Janeček dodává: „V brzké době bychom uvítali soutěž odborných znalostí i v oboru kominík. Obor je v současnosti vyučován na asi 5 školách. My se možnosti porovnat znalosti žáků nebojíme.“

Image 4Obr. 4 • Chodit do školy nemusí jen mladí, současná praxe se bez kontinuálního vzdělávání neobejde. V jedné z učeben jsme zastihli dospělé topenáře seznamující se s novinkami u plynových kotlů

Střední odborná škola stavební a zahradnická na Jarově, to nejsou jen kominíci. Ze školy vychází žáci s výučním listem, ale také s maturitním vysvědčením. Mgr. Janeček to pokládá jeden z dalších důležitých motivačních prvků: „Historicky byla naše škola určena především pro výuku budoucích řemeslníků stavební výroby. Tomu odpovídá dostatek učeben pro praktickou výuku. Zásadní požadavek minulých let, získat maturitu, se v poslední době obrací k požadavku nalézt především dobré uplatnění na trhu práce. Proto zájem o praktickou výuku i záměrně podporujeme. Třeba tím, že investujeme do vybavení dílen, aby žáci získali praktické zkušenosti na úrovni současných technologií. Pozitivně se nám tyto investice vrací, neboť řada zájemců o studium na naší škole si nás vybírá právě na základě dobrých referencí předchozích žáků nebo spokojenosti jejich zaměstnavatelů. Pro více studijně nadané žáky je důležitým studijním motivačním prvkem možnost získat maturitu přechodem do maturitních oborů. Zhruba polovina žáků naší školy je v maturitních oborech.“

Image 5Obr. 5 • Pro studijně více zaměřené žáky byla ve škole otevřena knihovna, kde mohou ke zpracování svých úkolů využít počítače s napojením na internet