+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Izolace chladicích a klimatizačních systémů – 3. část: Příprava

01.07.2011 Časopis: 4/2011

Série těchto článků je zaměřena na izolování chladicích a klimatizačních systémů.

Ovšem využití podaných informací je mnohem širší, neboť stejně tak kvalitně je nutné izolovat uvnitř objektů přívody nemrznoucí směsi od vrtů nebo zemních kolektorů k tepelných čerpadlům, přívody studené pitné vody včetně eventuálních zařízení na její úpravu, rozvody vytápění, pokud jsou souběžně využity i pro chlazení (stále častěji požadovaný případ podlahového nebo stropního vytápění), pokud nechceme mít ve sklepě trvale loužičku na podlaze, zejména v letních měsících.

Aby se zabránilo chybám již při zahájení izolačních prací, musí izolatér od počátku pracovat se správným vybavením. Dobré nástroje a vybavení pracoviště jsou základním předpokladem. I v této třetí části seriálu článků přinášíme několik dobrých rad pro zpracování elestomerových izolací Armaflex.

Vybavení pracoviště

Jakkoliv to může znít banálně, tak vytvoření vhodných pracovních míst na stavbě není bohužel dosud považováno za samozřejmost. Základem by měl být jednoduchý skládací stůl nebo alespoň deska umístěná na dvou vhodně vysokých blocích, podstavcích atp. Práce na stole je pohodlnější, vytváří lepší podmínky pro přesnou výrobu různých tvarových izolačních dílů z izolace Armaflex, ale především je předpokladem pro udržení čistoty izolačního materiálu. Pokud se izolační trubice a desky válí po zemi na staveništi, zvyšuje se riziko vzniku chybných spojů a následných reklamací. Prach je největším nepřítelem dobrého kontaktu a kvalitního spoje každé elastomerní izolace (viz předchozí část 2).

Chcete-li se dobře připravit na práci, patří k tomu i dobré světelné podmínky (pokud používáte pracovní světla), ostrý nůž, vhodné štětce a válečky a „lepicí souprava“, což je vhodné kontaktní lepidlo, speciální čistič a hadřík nebo kartáček, či papír na osušení. Zejména pro výrobu polotovarů z plechu má pracoviště mít minimální plochu jeden čtvereční metr.

Image 1Obr. 1 • Optimální pracoviště pro výrobu tvarových dílů

Nejdůležitější přípravné práce zahrnují důkladné promíchání kontaktního lepidla, které obsahuje složky s různou měrnou hmotností (hustotou). Složky s větší měrnou hmotností se usazují u dna, a proto je nutné lepidlo před použitím homogenizovat. Někdy se o této pracovní fázi hovoří jako o aktivaci produktu. Pokud by se při promíchávání dostalo do lepidla mnoho vzduchu, což se pozná podle velkého množství bublinek, je žádoucí před použitím lepidla nechat většinu bublinek volně odejít, vybublat.

Image 2Obr. 2 • Důležité: těžké složky lepidla byly opatrně zvednuty ze dna nádobky a rozmíchány do celého objemu – lepidlo bylo aktivováno

Čištění izolovaných objektů

S precizností práce souvisí čistota izolovaných prvků. Před natahováním izolačních trubek na potrubí nebo před izolováním potrubí z izolačních desek je nutné potrubí pečlivě očistit. Toto opatření je důležité zejména při používání samolepicích materiálů. Teprve pak je možné slepovat švy izolace. K odmašťování a odstraňování odolných skvrn je nutné vyhledat a použít odpovídající čisticí prostředky. K ulehčení sejmutí krycí fólie lze použít lehké stlačení části izolace s fólií.

Velmi důležité je důkladné čištění povrchů, včetně povrchů nádrží a vzduchovodů, které jsou často z výroby potaženy mastným filmem. Během čistění se též rozpozná případná neslučitelnost mezi systémovými komponenty a ochrannými nátěry. Tedy dříve, než dojde k vlastnímu lepení izolace a lze zabránit pozdějším škodám. Narušení ochranných nátěrů při čištění je vždy signálem pro zvýšenou pozornost a hledání jiných vhodnějších řešení.

Příprava na lepení konců

Všude tam, kde izolace končí, musí být velmi pečlivě přilepena k podkladu. Proto doporučujeme, pro vytvoření základu pro napojení izolačních tvarových dílů, nejprve nalepit samolepicí pásku Armaflex, samozřejmě na kvalitně vyčištěný kovový povrch.

Je důležité pracovat tak, aby páska nebyla nadměrně protažena a stlačena nadměrným tlakem. Pokud očekáváte nějaké problémy s přilnavostí, lze ji zvýšit nanesením tenké vrstvy lepidla. V každém případě musí být tato vrstva před použitím samolepicí izolační pásky vyschlá. Výhoda použití samolepicí pásky pro vytvoření spoje izolace s izolovaným povrchem je zřejmá – vytvoří se elastomerový substrát a tím vynikající základna pro spoj s navazujícím izolačním prvkem vytvořeným například předem na pracovním stole.

Image 3Obr. 3 • Ukázka izolace dříku ventilu s použitím samolepicí izolační pásky AF/Armaflex pro vytvoření ideálního podkladu pro nalepení navazující izolace celého ventilu

Zkosení polotovaru

Pro dosažení optimálního spoje tvarových izolačních prvků, lepených na hlavní potrubí, je nutné zkosení hran polotovarů, například při odbočování v úhlech 90°, 60° a 45°. To je samozřejmě typické i pro izolace ventilů. Zkosení hran ve špatném úhlu, nebo chybně provedený řez materiálu, jsou bohužel velmi běžné chyby vedoucí až k reklamacím. V takto chybně provedeném spoji je snížená tloušťka izolace, tedy snížená odolnost proti kondenzaci vlhkosti na izolovaných částech zařízení a vytváří se zde kritický bod ohrožující životnost zařízení.

Image 4Obr. 4 • Nadměrný úkos izolace pro odbočující potrubí vede ke ztenčení izolační vrstvy

Úkosování se v praxi používá často až po zhotovení tvarového dílu. Při této metodě je důležité zajistit, aby úkos byl proveden pouze v oblasti, kde opravdu dojde ke styku s izolací navazujícího potrubí. V praxi bývají, podle zkušeností, používány až příliš ostré úhly.

Image 5Obr. 5 • Nadměrné srážení hran v oblastech, kde již nebude kontakt s izolací navazujícího potrubí

Nejlepšího výsledku se dosáhne, pokud se zkosení provádí při řezání základního dílu pro tvarový prvek. Další výhodou této metody je, že při řezání vzniká hladší přechod od nezkoseného na zkosený průběh konce izolace.

Image 6Obr. 6 • Optimální: kontinuální zkosení s hladkými přechody vzniká v průběhu vyřezávání

Výroba plechové výztuže

Při izolování ventilů, filtrů a dalších zařízení vznikají pod izolačním pláštěm dutiny, které mohou být vyplněny odřezky izolace. Toto opatření slouží také k formování víčka izolace, které se usazuje nakonec, a zvyšuje jeho mechanickou stabilitu. Předností není ani tak zvýšená izolační schopnost, jako dodržení přesnějšího geometrického tvaru.

Image 7Obr. 7 • Izolace ventilu může mít pravidelný tvar i bez výztuže, pokud jsou dutiny vhodně vyplněny odřezky izolace

Nejlepšího výsledku se však dosáhne s výztuhou. Jeden ­rozměr vychází ze vzdálenosti přírub a druhý se volí jako ­přibližně 3/4 obvodu příruby. Vystřihnutý plech se zaoblí v průměru o něco menším, než mají příruby. Po nasazení plechová výztuha samosvorně na přírubách drží a ulehčí se tak její další upevnění montážní páskou (obr. 8b).

Image 8Obr. 8 • Nasazování plechové výztuže

Image 9Obr. 8b • Plechová výztuž upevněná montážní páskou (vlevo); Obr. 8c •  Bezpečný spoj izolace podepřené výztuží (vpravo)

Montážní páska nejen přichytí plechovou výztuž, ale slouží i jako ochrana proti eventuální korozi vznikající na styku dvou různých kovů. Výhodou mechanické stability výztuže je, že podélný šev izolačního pláště ventilu lze správně slepit pod tlakem. Při slepování nehrozí prolomení švu dovnitř, a tedy vznik nedostatečného spoje. U ventilů menších rozměrů lze místo plechu použít například ovinutím vhodnou pevnou plastovou fólií z PVC (např. Okapak).

Úspory času – ukázka na příkladu izolace kolena

Při výrobě izolace kolena 90°, skládané ze dvou dílů, si často nakreslí izolatér zjednodušený nákres na desku izolace, do kterého zahrne vnitřní poloměr kolena potrubí i polovinu obvodu izolace na potrubí. Po montáži na potrubí však nemá takto vytvořený izolační prvek konce ležící v rovině. Proto se často tyto konce rovnají řezáním až na potrubí. Přitom může dojít k poškození antikorozního nátěru potrubí a zejména u velkých průměrů potrubí je nemožné dosáhnout čistý rovný střih. Nebo se pro vyrovnání používají různé trojúhelníkové odstřižky izolace, které se do mezer ve spoji vkládají. Je to nejen nákladné (prodlužuje se montážní část a zvyšuje spotřeba lepidla), ale i velmi pochybné řešení.

Image 10Obr. 9 • Záplatování vynucené nesprávně zakončeným izolačním dílem

Správné nakreslení dvou souměrných dílů pro izolaci oblouku, skládanou ze dvou dílů, ušetří práci a uspokojivě vyřeší zbytečné problémy. Provedení nákresu jednoho dílu je na obr. 10, kde je názorně vidět přídavek rovný tloušťce izolace na krajích na vnitřní straně dílu.

Image 11

Obr. 10 • Aby byly konce izolace kolena na potrubí, která se slepuje ze dvou částí, kolmé na potrubí, je nutné výřez každé části doplnit o tloušťku izolace a provést podle vyobrazeného náčrtu, kde:
t’: je tloušťka izolace, o kterou se prodlužuje vnitřní oblouk kolmo na kraj izolační desky
IR: vnitřní poloměr kolena v potrubí
1/2 U: polovina obvodu povrchu potrubí včetně izolace
1/4 průměru: zkrácení vnějšího oblouku dílu izolace o 1/4 průměru trubky kolmo na kraj izolační desky

Střed pro narýsování oblouků

Image 12Obr. 11 • Postup slepení izolace kolena

Postup slepení izolace kolena je na obr. 11. Nejprve se k sobě lepí delší strany dílu, přičemž je nutné dodržet pravidla pro nanášení lepidla, jeho vyschnutí a stlačení švu tlakem. Pak se, po přiložení na koleno, slepí vnitřní část izolace.

Závěr

Fakta ukazují, že dobré pracovní podmínky a pozornost přípravným pracím jsou nutné. Podpoří dlouhodobou funkčnost izolace a sníží i riziko případných reklamací.

upraveno podle článku „So wird’s gemacht: Kälte– und Klimaanlagen richtig dämmen“, autora Michaela Webera, technického specialisty firmy Armacell a dalších podkladů společnosti Armacell GmbH 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Související časopisy