+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

COMPACT posouvá laťku výš

01.07.2011 Autor: Vladimír Malena Firma: LERSEN CZ, s.r.o. Časopis: 4/2011

Renomovaný český výrobce průmyslového vytápění Lersen v těchto dnech představuje mimořádnou novinku. Jedná se o zcela nový, a do značné míry převratný, model tmavého ­infrazářiče pro vytápění hal, který jak svými parametry, tak svou funkcí, ale i způsobem instalace, posouvá pomyslnou laťku vývoje zase o něco výš.

Image 1Obr. 1 • Příklad obvyklé instalace

Vše vzniklo na základě požadavků zákazníků, kteří se setkávali s neduhy při instalaci a provozu tmavých infrazářičů. Běžné tmavé infrazářiče, tak jak je známe snad od všech výrobců, trpí mnoha neduhy. Předně dochází k poškození přepravou, je to je dáno jejich konstrukcí, protože musejí být přepravovány v rozloženém stavu a teprve na stavbě dochází k jejich finální kompletaci. Ani instalace není nijak snadná, když musí být až deset metrů dlouhé zářiče nejprve na zemi sestaveny a následně jako jeden celek vyzvednuty, někdy až do dvanáctimetrové výšky. To vše si žádá velké nasazení lidských zdrojů i techniky a velmi prodlužuje a prodražuje montáž.

Odpovědí na všechny tyto problémy, a ne jen na ně, se zdá být nový infrazářič COMPACT. V čem všem je tedy tak převratný? Jak vyplývá ze samotného názvu, jde o skutečně kompaktní zařízení. Sestavuje se z jednotlivých dvoumetrových ucelených segmentů, které do sebe dokonale zapadají a spojují se velmi jednoduše čtyřmi šrouby. Každý segment je již z výroby zhotovený tak, že se nemusí na stavbě kompletovat. Dále není nutné jednotlivé segmenty sestavovat na zemi, ale infrazářič je možné postupně po jednotlivých segmentech sestavit přímo pod stropem v místě jeho budoucí instalace.

Image 2Obr. 2 • Červené body znázorňují místo spoje

Čím je COMPACT skutečně a prokazatelně unikátní, a v čem je světovou špičkou, je účinnost sálání, která byla exaktně změřena v Institutu technologie v Německém Karlsruhe, kde bylo provedeno několik měření, z nichž většina se pohybovala přes deklarovaných 80,7 % (běžné zářiče se přitom v účinnosti sálání pohybují na úrovni 65–70 %). Tato unikátní účinnost byla dosažena agregací hned několika technických vylepšení, které jsou na COMPACTU použity.

Image 3Obr. 3 • Graf rozložení vysálané energie

Hlavní změna se udála v konstrukci hořáku a umístěním ventilátoru spalin na konec radiačních trubic. Došlo tím k protažení a ztenčení plamene, čímž bylo lépe rozprostřeno teplo po celé délce radiačních trubic. Dalším důležitým faktorem pro vysokou účinnost sálání je použití správného typu reflektoru a jeho tvaru. Schopnost nejlépe odrážet má lesklý hliník. Aby se teplo ještě lépe odvádělo, bylo použito varianty se strukturovaným povrchem, který vysálanou energii mnohem lépe rozptýlí a nevrací ji na horní část radiační trubice. I na tvaru reflektoru bylo provedeno velké množství testů, než se podařilo určit nejlepší tvar. Dalšími prvky, které ovlivňují unikátní účinnost sálání, jsou speciální žáruvzdorné tenkostěnné trubice, které dokáží rychle předat energii a izolace reflektoru, která brání úniku tepla směrem ke stropu.

Image 4Obr. 4 • Ukázka 4 m dlouhého COMPACTu (další délky jsou 6 a 8 m)

Infrazářič COMPACT je nejen kompaktní ve své konstrukci, ale je také stálý co do svých tvarů. Nepodléhá, jako jiné výrobky, vlivům tepelné roztažnosti, se kterou je třeba počítat s ohledem na velmi vysoké teploty radiačních trubic až 400 °C. U běžných zářičů dochází v průběhu natápění k jejich prodloužení až o několik centimetrů. Vývojový tým Lersen tento problém vyřešil velmi elegantním způsobem. Jednotlivé segmenty radiačních trubic jsou opatřeny přírubami, které jsou velmi přesně obrobeny na CNC soustruzích a za pomocí CNC svářecího automatu naprosto přesně v ose navařeny na radiační trubice. Každá z radiačních trubic má na jedné straně přírubu samce a na druhé přírubu samici opatřenou teflonovým těsněním. Celý princip funguje tak, že příruba samec vlivem roztažnosti zajíždí do příruby samice a těsnění zajišťuje těsnost vůči okolí. Aby tento princip dobře fungoval, je nezbytně nutný přístup Lersenu, tedy použití velmi přesného obrábění a strojového svařování. Poslední neméně důležitou předností infrazářiče COMPACT je jeho snadné skladování a jednoduchá a bezpečná přeprava. Jednotlivé segmenty zářiče jsou po smontování zabaleny do kartonových krabic, které se dají velmi snadno štosovat a i bezpečně přepravovat, a to i prostřednictvím sběrných služeb, které jsou pověstné svým nešetrným nakládáním se svěřenými zásilkami.

Image 5Obr. 5 • Moderní svářecí automat

Image 6Obr. 6 • Princip funkce kompenzace dilatace chráněný průmyslovým vzorem

Image 7Obr. 7 • Zářiče COMPACT připravené na expedici

Přestože, zářiče COMPACT mají díky použité technologii o něco vyšší cenu, nejsou nevýhodné ani nedostupné. Právě naopak. Díky vyšší účinnosti sálání je možné bez obav redukovat počet instalovaných zařízení a tím i snížit náklady jak na samotnou investici a montáž, tak i na následnou údržbu. Současně se i sníží počet nutných prostupů konstrukcí pro sání a odtahy spalin. Neméně důležitou výhodou je také snížení hmotnosti, protože menší množství zářičů s celkovou nižší váhou neklade tak vysoké nároky např. na nosnost střešních konstrukcí.

Firemní článek