+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA technologická špička

29.06.2012 Firma: LERSEN CZ, s.r.o. Časopis: 4/2012

V oboru vytápěcí techniky pro průmyslové haly nedochází tak rychle k zásadním technologickým změnám. Do těchto poklidných vod pravidelně vstupuje česká firma LERSEN, která má svůj výrobní závod na severu republiky nedaleko Liberce. LERSEN se již vloni představil mimořádným výrobkem COMPACT, který je naprosto nejúčinnějším tmavým infrazářičem na trhu se svými 80,7 % sálavé účinnosti. Dnes Vám tato společnost představuje plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA.

Image 1Obr. 1 • Plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA

Agregát ALFA je zajímavý hned z několika hledisek. Prvním z nich je bezesporu rozložení teplot na výměníku, který následně ohřívá vzduch. Na obrázku je vidět jak je proud ohřátého vzduchu rozdělen do několika vrstev, přičemž nejvyšší vrstva má nejnižší teplotu a vrstvy níže mají teplotu vyšší. Tento jev je velice užitečný pro zpomalení stratifikace, tedy vrstvení teplého vzduchu pod stropem. Horní chladnější proud vzduchu spolu s efektem laminárního proudění účinně zpomaluje snahu teplého spodního proudu vzduchu stoupat vzhůru.

Image 2Obr. 2 • Teploty v laminárním proudění

Dalším důležitým faktorem pro úsporu energie je velmi moderní technologie plynulé modulace výkonu. Vývojový tým LERSEN si při konstrukci plynových agregátů povšiml jednoho jevu, který se s pravidelností opakuje. Vždy, když je hala nenatopená, a vzduch relativně chladný, je teplo z výměníků odebíráno rychleji a dosažení požadované teploty spalin není snadné jako když je již hala natopená. Jestliže je vzduch v hale již ohřátý, pak teplota spalin docela rychle stoupá, a ruku v ruce s tím i klesá účinnost zařízení. Pozorování tohoto jevu se stalo základem pro systém plynulé modulace výkonu podle teploty spalin nazývaný FLEXIDRIVE, který je nyní patentově chráněn.

Image 3Obr. 3 • Modulační deska LERSEN

Takzvaným mozkem agregátů LERSEN ALFA je speciální modulační deska, vyvinutá společností LERSEN, která každou minutu kontroluje stav jednotky a podle potřeby buď zvyšuje či snižuje potřebný výkon agregátu. Jak vše funguje v praxi, ukazuje následující graf.

Image 4Obr. 4 • Graf průběhu modulace

Servisní technik při uvádění agregátu do provozu nastaví, s ohledem na místní okolnosti, teplotu spalin na vybraném bodu v rozmezí mezi 170 až 230 °C (v našem příkladu na 200 °C). Teplota haly se po nočním útlumu pohybuje na 14 °C, termostat dá pokyn jednotce k topení. Jednotka startuje do plného výkonu a na této úrovni zůstává až do doby, než dosáhne teplota spalin nastavených 200 °C. V momentě kdy modulační deska, za pomocí čidla umístěného ve spalinovodu, naměří teplotu vyšší než je nastavená, dá pokyn ventilátoru premixového hořáku na snížení otáček, a tedy ke snížení výkonu. Naměří-li modulační deska teplotu nižší než nastavenou, pak dojde k opačnému postupu a modulační deska výkon zvýší. Takto je výkon přidáván a ubírán až do doby, kdy je hala natopená na požadovanou teplotu a jednotka je prostorovým termostatem vypnutá.

Image 5Obr. 5 • Sestava premixového hořáku

Díky tomuto systému dosahují agregáty LERSEN ALFA neustálou maximální účinnost spalování a nezvyšující se teplotu vyfukovaného vzduchu což má, také spolu s rozložením teplot v laminárním proudění, velmi pozitivní vliv na potlačování nežádoucí stratifikace.

Ohřívače vzduchu LERSEN ALFA mohou takto velmi efektivně fungovat jen díky použití těch nejmodernějších systémů spalování plynu. Proto mají uvnitř spalovací komory umístěnou v současnosti nejlepší technologii spalování plynu – sy­stém PREMIX od firmy HONEYWELL. Směs plynu a vzduchu je ještě před vstupem do hořáku upravena ve ventury trubici, která zajistí jak správný poměr mezi plynem a vzduchem, tak i jejich dokonalé promíchání.

Image 6Obr. 6 • Komplet směšovací komory přes stěnu a přes strop

Řešení pro moderní haly se neobejde bez velkého spektra příslušenství, které LERSEN pro agregáty vyvinul a vyrábí. Důležitý je zejména systém pro výměnu vzduchu. K agregátům lze připojit směšovací komory se vzduchovody a filtry, které zajistí přísun čerstvého vzduchu a to jak přes stěnu, tak i stropem.

Vzhledem k různým variantám instalací, má LERSEN v nabídce širokou škálu vhodných výdechových žaluzií a anemostatů. Pro instalace na stěnu do výšky 3 m je dodávána standardní listová žaluzie, která je obvykle součástí zařízení. Pro vyšší nástěnnou instalaci, tedy nad 3 m, je vhodné použít sekundární žaluzii WINDMAX, která díky své konstrukci je schopná přimíchat do proudu vzduchu okolní chladnější vzduch, a tak snížit teplotu vydechovaného proudu vzduchu a zároveň, díky profilu trysky, zvýšit dosah vzduchu až o 30 %.

Image 7Obr. 7 • Standardní žaluzie (vlevo); Sekundární žaluzie WINDMAX (vpravo)

Podobné řešení pro rozdílné výšky instalací nabízí LERSEN i pro instalace pod stropem. Pro nízké instalace nabízí dvoustranný anemostat se sekundární žaluzií ve tvaru V, který rozděluje proud vzduchu na dvě strany, tak aby nedosáhl až na zem a nevířil zde prach. Naopak tam, kde je třeba zajistit dosah proudu vzduchu až k zemi, a to i z výšky např. 12 m, lze použít WINDMAX vertikální anemostat se sekundární žaluzií speciálně navržený právě pro tyto vysoké instalace.

Image 8Obr. 8 • Anemostat pro nízké instalace (vlevo); Anemostat pro vysoké instalace (vpravo)

Firemní článek