+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2012

Úvodník

Vážení čtenáři,

dokud zákon, nařízení vlády či vyhláška nevyjdou ve Sbírce zákonů, není jisté, jaké mají přesné znění. Někdy stačí lidskou chybou změnit jen jedno písmenko, a význam textu se změní. Případná oprava, byť by jí poslanci schválili obratem, na sebe může nechat čekat několik měsíců a mezitím platí to, co bylo zveřejněno. Občas se proto vyplatí si na Sbírku zákonů počkat. Aktuálně v ní vyšel zákon o podporovaných zdrojích energie a součástí jsou i změny zákona o hospodaření energií, změna energetického zákona a změna zákona o odpadech. K prostudování je toho docela dost. A aby materiálu ke studiu nebylo málo, tak v brzké době přibude i nový zákon o ochraně ovzduší. Podepsán prezidentem republiky již byl, takže ve Sbírce zákonů se brzo objeví.

Změna zákona o hospodaření energií, která vyšla souběžně s novým zákonem o podporovaných zdrojích energií, mj. uvádí, že dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tedy kotlů, kamen, solárních systémů, tepelných čerpadel aj., je povinen uvést pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení, včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu na použití. Toto ustanovení považuji za významný krok směrem k ochraně zákazníka, protože se nehovoří jen o vlastnostech zařízení za okamžitých jmenovitých podmínek, ale o ročních provozních nákladech. Zákon posiluje snahu hodnotit zařízení v celoročním cyklu. K tomu se obvykle používají vhodně zvolené standardizované provozní profily. Údaje, které se během zkoušek probíhajících podle zvoleného provozního profilu zjistí, jsou mnohem blíže skutečnosti v praxi, než jeden údaj zjištěný za ideálních podmínek. Například u tepelných čerpadel to znamená přechod na celoroční topný faktor. V souladu s evropskými tendencemi, směrnicí o ekodesignu. Diskuze se jistě povede o parametrech provozních profilů, ale směr vývoje je zákonem dán.

Zajímavostí změny energetického zákona je náhrada pojmu výměníková stanice pojmem předávací stanice. Předávací stanice je zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie, je chápána jako samostatná věc, která není součástí budovy.

V tomto sešitu časopisu věnujeme velkou pozornost zákonu o ochraně ovzduší v jeho vztahu k pevným palivům. Zákon sice na zveřejnění ve Sbírce zákonů čeká, ale jistě vyvolá řadu dotazů. Skutečnost, že některé změny, které začnou platit později, mohou okamžitě ovlivnit nákupní preference zákazníků, považujeme za silný důvod k zveřejnění komentáře co nejdříve. Zvlášť, když jej zpracoval uznávaný odborník. Otázka pro zákazníky zní: „Proč si vytvářet poten­ciální problém do budoucnosti, když již dnes se mohu rozhodnout pro nákup kotle na budoucnost připraveného?“

Josef Hodboď

Obsah