+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

WILO: Vysoká účinnost – nový standard

29.06.2012 Firma: WILO CS, s.r.o. Časopis: 4/2012

Patentováním oběhového čerpadla roku 1928 dal inženýr Wilhelm Opländer nejen zásadní impulz ke vzniku firmy WILO, ale hlavně dal zelenou významnému pokroku v oblasti vytápění. Umožnění nuceného oběhu teplonosné látky přineslo uživatelům zvýšený komfort a lepší využití energie vložené do otopné soustavy. Snaha o maximální účinnost při zachování nebo dokonce zvýšení uživatelského komfortu se historií firmy WILO táhne jako ona pověstná červená nit a zelená čerpadla této značky byla vždy nositeli pokrokových technologií a moderních technických řešení.

Oběhová čerpadla jsou významným spotřebičem elektrické energie a vzhledem k jejich počtu, jen v Evropě je odhadován jejich počet mezi 70 až 120 miliony kusů, je každé zvýšení účinnosti nejen velkým přínosem pro uživatele, ale i pro životní prostředí. Evropská Unie si stanovila velkorysý cíl. Do roku 2020 docílit snížení emise skleníkových plynů o 20 % při zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů o 20 % a zlepšení energetické účinnosti o 20 % v porovnání se stavem z roku 1990. Dosažení této mety je podmíněno i přísným vyloučením nehospodárných produktů. Od 1. 1. 2013 nastavuje evropská směrnice o ekodesignu ErP přísné požadavky na oběhová čerpadla. Jejich index energetické efektivity EEI musí být menší nebo roven 0,27.

Index EEI je stanoven na základě srovnání příkonu standardního a vysoce účinného produktu při daném zátěžovém profilu. Standardní oběhová čerpadla s pevnými otáčkami, poháněná asynchronními motory již nemohou soudobým ani budoucím požadavkům vyhovět.

A právě firma WILO přinesla světu již na přelomu tisíciletí nový pohon, který nyní postupně vytlačuje pro čerpadla běžné asynchronní motory. Čerpadla Wilo Stratos, poháněná elektronicky komutovaným synchronním motorem s rotorem s permanentními magnety (nevyžadují spotřebu elektrické energie), se stala etalonem energetické třídy A. Právě jejich účinnost inspirovala kroky vedoucí k požadavku na postupnou výměnu stávajících oběhových čerpadel za čerpadla s vysokou účinností. Porovnáním starých a nových čerpadel v provozu byla potvrzena možnost výrazné úspory energie ve výši 80 až 90 %.

Čerpadla větších výkonů

Čerpadla Wilo Stratos prokázala od svého zavedení v roce 2001 svou efektivitu, flexibilitu, vysokou životnost a komfort ovládání. Prakticky bezeztrátová regulace otáček s možností volby ze tří regulačních režimů, provozu s libo­volnými pevnými otáčkami, multivariabilní ovládání ze tří úrovní, tedy přímo na čerpadle prostřednictvím displeje a červeného knoflíku, dálkové ovládání a nastavení pomocí IR-Monitoru přes infračervené rozhraní nebo prostřednictvím zásuvných dozbrojovacích IF-Modulů prostřednictvím vyšších řídicích systémů všech typů včetně sběrnicových sítí a rozsah přípustných provozních teplot čerpané látky od –10 °C do +110 °C, přinesla do té doby nevídané možnosti úspor energie.

Image 1

Oběhová čerpadla pro domácnost

Vyřešením technických a technologických úskalí umožnily Stratosy vstup elektronicky komutovaných pohonů i do běžných domácností. Tedy stejně, jako dnes nevnímáme v soudobých automobilech prvky vzniklé při vývoji závodních automobilů formule F1 nebo běžně pracujeme s materiály vyvinutými v kosmickém výzkumu (například teflonový potah smažicí pánve).

Nová oběhová čerpadla pro jedno a dvougenerační rodinné domy Wilo Stratos PICO a Wilo Yonos PICO se „čtyřwattovými“ pohony nahrazují již dnes standardní tříotáčková čerpadla Wilo Star-RS. Regulační režimy Dpc  (na konstantní tlak) a Dpv  (na variabilní tlak) jsou samozřejmostí.

Vyšší řada Stratos PICO nabízí navíc displej s údajem o okamžité i celkové spotřebě elektrické energie, automatický odvzdušňovací program, funkci dynamického přizpůsobení otopné soustavě, tepelnou izolaci spirální skříně a funkci automatického nočního útlumu.

Image 2Stratos PICO

Ale i jednodušší Yonos PICO, který je přímým nástupcem čerpadel Star-RS, informuje svého uživatele o nastavené výtlačné výšce a okamžité spotřebě elektrické energie. I Yonos se umí sám odvzdušnit a disponuje snadným připojením k síti prostřednictvím patentované zástrčky Wilo Connector.

Image 3Yonos PICO

Obě čerpadla PICO, Stratos i Yonos, přináší svému uživateli až 90% úsporu elektrické energie ve srovnání se standardním oběhovým čerpadlem s pevnými otáčkami. Vyjádřeno v penězích jde o náklady na rok provozu okolo 200 Kč proti nákladům mezi 1 500 (RS poslední generace, třída B) a 3 500 Kč (starší verze čerpadel). Nový standard se proto vyplatí. Zvýšené pořizovací náklady na čerpadlo s ECM pohonem se uživateli vrátí již během standardní záruční doby! Po zbytek životnosti přinesou uživateli významný užitek. To vše při plném komfortu.

Ucpávková čerpadla

Logickým vyústěním vývoje je nasazení elektronicky komutovaných synchronních motorů i na čerpadla ucpávková, která disponují s vyššími výkony a jejichž motory jsou chlazeny vzduchem prostřednictvím na hřídeli nasazeného ventilátoru. Řada čerpadel Wilo Stratos GIGA s integrovanou plynulou změnou otáček, zatím ve světlostech DN40 a DN50, přináší proti mokroběžným Stratosům navíc:

Image 4

  • možnost řízení výkonu PID regulátorem,
  • rozsah provozních teplot od –20 °C do +140 °C,
  • trojnásobný regulační rozsah proti běžným elektronicky řízeným ­suchoběžkám,
  • samozřejmostí je analogové i digitální rozhraní pro připojení na vyšší řídicí systém.

Jejich motor, díky své účinnosti, již dnes překračuje požadavky na motory podle specifikace IE4, která nabyde platnosti až za několik let. Právě účinnost motoru 94 % spolu s potenciálem 80 % úspory energie proti neregulovanému čerpadlu s asynchronním motorem je příčinou velké úspory nákladů během provozní životnosti. Úsporu nákladů lze vyčíslit v desítkách tisíc korun ročně. Za 15 let provozu lze při stávajících cenách elektrické energie hovořit o cca 1,8 milionu korun!

Prémiová technologie standardem

Čerpadla WILO s vysokou účinností již nejsou prémiovou technologií, ale stávají se novým standardem ve všech oběhových soustavách. Využití energie s nejvyšší možnou efektivitou bez zbytečného plýtvání je tím správným krokem.

Firemní článek