+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2021

Úvodník

Vážení čtenáři,

v únorovém vydání Topin jsme Vás informovali o problémech se zásobováním teplem na strakonickém sídlišti Šumavská. Teplárna Strakonice zde v polovině ledna přistoupila k omezení dodávek tepla v důsledku dlouhodobých sporů s distributorem, firmou Energo Strakonice, která má teplo dodávat koncovým spotřebitelům. Tři dny po této události se povedlo uskutečnit jednání za účasti ministra průmyslu a obchodu, předsedy ERÚ, pracovníků SEI a samozřejmě obou znesvářených stran.

Výsledkem byla dohoda, která měla třem stovkám domácností poskytnout jistotu, že na ně nebude nikdo přenášet důsledky vzájemných neshod. Jakési příměří mělo trvat do 16. dubna, dokdy se měly obě strany dohodnout na společném řešení. Tři dny po tomto termínu však Teplárna Strakonice ve svém prohlášení opět upozornila na riziko omezení dodávek tepelné energie – více na straně 8.

A zatímco se v jihočeských Strakonicích nedaří jaksi po dobrém vyřešit eskalující situaci kolem dodávek tepla, v jihomoravském kraji měli v dubnu pro změnu problémy s dodávkami vody. Řeč je o největším městě Moravy Brně, kde se musel odbor vodního hospodářství během jednoho měsíce vypořádat hned s několika velkými haváriemi vodovodního potrubí. V Bystrcké ulici v rozmezí pouhého týdne praskl přivaděč vírského oblastního vodovodu dokonce dvakrát.

Brněnské vodárny a kanalizace provozují vodovodní síť, jejíž celková délka čítá 1421 km, včetně 159 km přivaděčů. Nejvíce zastoupeným materiálem potrubí je šedá litina (50 %), tvárná litina (28 %), ocel (9 %), zbytek tvoří potrubí z PE, PVC, sklolaminátu, železobetonu a azbestocementu. Vodovodní řady, na které je napojeno 50 tisíc vodovodních přípojek, jsou uloženy především v zemi. V centru města jsou některé z nich uloženy také v hlubinných kolektorech – zde v hloubce 35 metrů pod ulicí Koliště došlo koncem dubna k havárii, která dočasně připravila o vodu zhruba třetinu města. Důvodem bylo prasklé sklolaminátové 50 DN potrubí z roku 2005. Voda následně zaplavila kolektor společnosti Technické sítě Brno v délce stovek metrů a sahala do výšky několika metrů.

Výpadek vody zároveň postihl například nedalekou Úrazovou nemocnici, náhradní zásobování se řešilo také pro Nemocnici Milosrdných bratří a ­Fakultní Nemocnici u sv. Anny.

Právě vodním hospodářstvím podobně rozsáhlého nemocničního areálu, a jeho problémy s vnitřním vodovodem, se zabývá článek dvojice našich ­brněnských autorů na straně 44.

Alena Malátová

Obsah