+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Termohydraulický rozdělovač („anuloid“) nebo rozdělovač?

28.06.2021 Firma: AFRISO spol. s r.o. Časopis: 3/2021

V tomto článku budeme porovnávat tři zdánlivě podobné součásti systému: Termohydraulický rozdělovač (nesprávně také nazývaný „anuloid“), rozdělovač a rozdělovač s hydraulickou výhybkou. Dovíte se, jaké jsou rozdíly v konstrukci a jaké je jejich použití.

1. Termohydraulický rozdělovač

Image 1Obr. 1 • Termohydraulický rozdělovač BLH 801

Termohydraulický rozdělovač (dále „THR“) je nádoba, kde se smíchává teplá a studená voda. Může mít různé modifikace, dle jednotlivých výrobců. Např. termohydraulický rozdělovač BLH má uvnitř instalované oddělovací sítě, díky nimž je tok vstupující do rozdělovače přerušen, což usnadňuje separaci vzduchu a nečistot. Kromě toho je díky svislé montážní poloze snazší odvzdušnit systém pomocí automatického odvzdušňovacího ventilu a také odstranit nečistoty vypouštěcím ventilem. THR je navržen tak, aby oddělil náš okruh zdroje tepla od okruhu instalace. Tyto dva okruhy jsou hydraulicky vyvážené díky THR.
V závislosti na výkonu čerpadla zdroje tepla a čerpadel okruhů můžou nastat až tři provozní stavy.

V prvním stavu:

pokud bude mít čerpadlo zdroje tepla stejný výkon jako všechna čerpadla v systému, nedojde k žádnému promíchání teplonosné látky v našem THR. Pokud bychom viděli obraz z termovizní kamery, viděli bychom rozdělení teplé a studené vody přesně uprostřed THR viz obr. 2.

Image 2

Obr. 2 • Pohled na THR termokamerou Qk = Qg

Druhá situace:

nastane, když čerpadlo našeho zdroje tepla pracuje s vyšším výkonem než všechna čerpadla v systému. V tomto okamžiku do našeho rozdělovače vnášíme více tepla, než dostáváme. Teplonosné látky se samozřejmě promíchají v THR, což zvýší teplotu vracející se ke zdroji tepla – viz obr. 3.

Image 3

Obr. 3 • Pohled na THR termokamerou Qk

A třetí situace:

nejběžnější u kondenzačních plynových kotlů, které již mají zabudované oběhové čerpadlo. V tomto okamžiku pracují čerpadla na instalaci s vyšším výkonem než čerpadlo kotle, tj. v tomto bodě je voda v THR opět smíchána viz obr. 4. To bude mít za následek snížení teploty vracející se vody do našeho kotle, což je správné, protože se zvýší účinnost kondenzačního kotle.

Image 4

Obr. 4 • Pohled na THR termokamerou Qk > Qg

Použití THR využijeme kdekoliv, kde máme více topných okruhů, tj. máme na těchto okruzích instalováno několik čerpadel a THR nám zajistí odpovídající hydraulické vyvážení. Kromě toho chrání obvody a oběhová čerpadla před vzájemným ovlivňováním. THR by měl být instalován v instalacích, kde je použit plynový kotel a jeden okruh podlahového vytápění. Zejména, pokud máme na rozdělovači instalované termopohony a není v in­stalaci ani bypass. Nastává riziko možné situace, že budeme mít zavřené všechny termopohony a čerpadlo zdroje tepla bude tlačit silou proti jejich zavření, protože teplonosná látka nemá kudy proudit.

2. Rozdělovač

Pod pojmem rozdělovač si můžeme představit rozdělovač podlahového vytápění (obr. 5) nebo rozdělovač čerpadlových skupin (obr. 6).

Image 5Obr. 5 • Rozdělovač plošného vytápění ProCalida®

Image 6Obr. 6 • Rozdělovač čerpadlových skupin KSV 125-2

Zpravidla se skládá ze dvou části – přívodní a zpětné komory. Přívodní komora má jeden vstup ze zdroje tepla a několik výstupu pro jednotlivé topné okruhy. A naopak zpětná komora má několik vstupů z těchto topných okruhů a jeden výstup do zdroje tepla.

Rozdělovač instalovaný v kotelnách, který slouží k distribuci tepla do jednotlivých topných okruhů, se konstrukčně mírně liší od rozdělovače plošného vytápění. Jde o jeden nosník dělený uprostřed dvěma zónami: zóna s teplonosnou látkou o vyšší teplotě a zpětnou zónou, tj. teplonosná látka s nižší teplotou.

A zde je hlavní rozdíl od THR v tom, že nedochází k míchání teplonosné látky v potrubí.

Rozdělovače instalujeme tam, kde máme několik topných okruhů, a systém již také obsahuje THR, popř. vyrovnávací nádrž. Takové řešení vám ušetří čas ­šroubováním jednotlivých tvarovek, T-kusů, trubek, a ­navíc minimalizuje rizika špatného výběru připojení a rizika netěsnosti závitů.

Image 7Obr. 7 • Schéma možného zapojení THR a rozdělovače

3. Rozdělovač s hydraulickou výhybkou (HW)

Rozdělovač s hydraulickou výhybkou (dále „rozdělovač HW“) je takové hybridní řešení. Konstrukce rozdělovače s HW má prostřední přepážku mezi teplou a studenou vodou otevřenou, tj. je ponechán prostor pro směšování proudů uvnitř rozdělovače spojky viz obr. 8. Toto řešení nám umožní hydraulicky vyvážit celou instalaci.

Image 8Obr. 8 • Řez rozdělovačem s hydraulickou výhybkou KSV 125 HW

Nahradí nám samostatně namontovaný THR a samostatně namontovaný rozdělovač ve jedné instalaci. Kdekoliv kde je žádoucí provést estetickou a kompaktní instalaci, je dobré vybrat si rozdělovače s HW např. typ KSV 125-2 HW.

Jak vybrat správnou velikost rozdělovače, termohydraulického rozdělovače a rozdělovače s HW?

Níže je popsaný univerzální způsob, jak vybrat správnou velikost termohydraulického rozdělovače, rozdělovače s HW a rozdělovače pro vaši instalaci. Abychom mohli zvolit správnou velikost zařízení, potřebujeme znát průtok instalace. Průtok vypočítáme z topného výkonu jednotlivých okruhů, který se rovná výkonu našeho zdroje tepla, a ze znalosti teplotního spádu mezi přívodem a zpátečkou.

Když využijeme příslušný matematický vzorec, tak za předpokladu 25 kW tepelného výkonu a teplotního rozdílu 15 °C je požadovaný průtok 1,44 m3·h–1.

Image 9

Kde je:

  • Q – Nominální průtok [m3·h–1]
  • Qk – tepelný výkon [kW]
  • r – hustota vody, [kg·m–3]
  • E – měrné teplo vody, [kJ·kg–1]
  • DT – teplotní spád teplonosné látky proudící a vracející se z rozdělovače ze strany tepelného zdroje [°C]

Nyní se stačí podívat do technického listu rozdělovače a zjistit informaci o jeho průtoku. Nahlédnutím do technického listu termohydraulického rozdělovače BLH 801 lze zjistit maximální průtoku 4 m3·h–1, tzn. lze BLH 801 bez problému použít pro daný případ.

Tip!

Abychom ušetřili Váš čas věnovaný matematickým výpočtům, níže můžete vidět vzorovou tab. 1 s vypočítaným požadovaným průtokem v závislosti na topném výkonu a teplotním spádu mezi přívodem a zpátečkou.

Image 10Tab. 1 • Vypočítaný průtok v instalacích v závislosti tepelného výkonu a tepelného spádu

Doufáme, že Vám nyní bude jasné, kde použít hydraulickou spojku, kde použít rozdělovač s HW a kde na­instalovat rozdělovač.


V případě dotazů se neváhejte obrátit na AFRISO tým nebo na www.afriso.cz .

Firemní článek