+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tichý odpadní systém MASTER 3 PLUS se více a více prosazuje v běžných instalacích odpadních systémů

12.04.2022 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 1/2022 , 7/2021 , 3/2021 , 1/2021

Společnost Pipelife Czech je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů plastových potrubních systémů pro TZB, ať už se jedná o sanitární systémy nebo systémy pro vytápění/chlazení. V rámci odpadních systémů je jedním z průkopníků a nositelů novinek. Společnost Pipelife byla jedním z prvních výrobců, která učila instalatéry pracovat s tehdy novým hrdlovým systémem HT PP nahrazujícím systémem z PVC.

Již před 15 lety měla v nabídce tichý odpadní systém STILLA (i když v poměrně úzkém sortimentu – od DN 75 mm a výše, omezená šíře tvarovek). Tento systém byl později nahrazen systémem MASTER 3, který již sortimentně překrýval 80 % sortimentu standardního HT PP (již od DN 32). Tento systém byl před dvěma roky ještě vylepšen a nyní se nabízí pod obchodním názvem MASTER 3 PLUS

V čem je MASTER 3 PLUS lepší

Trubky

mají silnější stěnu, vylepšenou recepturu složení jednotlivých vrstev stěny, pravítko pro úpravu délky trubky. V nabídce jsou stále i trubky o délce 2,65 metru, které v kombinaci s jednou tvarovkou řeší stoupačku v rámci konstrukční výšky podlaží.

Image 1

Tvarovky

mají velice přesná hrdla s žebry, která zvyšují tuhost hrdla. Mají na hrdle značku s vyznačením, kam by se měl maximálně zasunout dřík trubky/tvarovky. Tudíž není potřeba měřit hloubku a pak naznačit rysku na dřík, ale pouhým přiložením tuto rysku přenést z hrdla tvarovky.

Odbočky a dvojité odbočky

v hlavních dimenzích mají rádius, který napomáhá snížení vzniku hluku při změně směru splašků a zároveň zvyšuje průtok tvarovkou. Proto je možno na takovou tvarovku připojit více zařizovacích předmětů než u tvarovky s ostrým zaústěním.

Image 2

Čisticí kusy

mají speciální mezikus, který pod zátkou doplňuje kruhový průřez potrubí a tím zabraňuje tříštění splašků, které je následně opět zdrojem hluku.

Od 2. čtvrtletí bude v nabídce speciální tlumicí koleno, které bude mít místo u stoupačkových systémů vysokých budov a bude tlumit hluk v místě, kde se mění směr toku splašků z vertikálního na horizontální. Sestava s tímto kolenem vykazuje při testech systému v laboratoři vynikající útlumové parametry a naměřené hodnoty potvrdily systém MASTER 3 PLUS jako jeden s nejtišších na trhu.

Aby tichý odpadní systém měl opravdu tlumicí účinek, je důležitá nejen kvalita systému jednotlivých položek (technický design, materiál, apod.), ale i kvalita jeho montáže. Zde se dopouští montážní pracovníci často chyb v nerespektování zásad pro montáž předepsaných výrobcem. Jedná se hlavně o nahrazování výrobcem předepsaných objímek pro tento systém za levnější, nekvalitní. Fixační objímky mají tlumicí funkci; snižují vibrace z potrubního systému přenášené na konstrukci stěn a omezují vznik druhotného hluku. Pro systém MASTER 3 PLUS doporučuje výrobce ­Pipelife Czech objímky od výrobce Walraven a to Bismat 1000 a 2000, resp. Bifix 5000 G.

Image 3

Dále je potřeba dodržovat správné umístění pevných a kluzných bodů, nedorážení dříků zcela do hrdel (zachování prostoru pro délkovou dilataci vlivem teploty), užívání maziva aj.

Pro rok 2021 si společnost Pipelife Czech dala za úkol prosadit MASTER 3 PLUS ako systém, na který nebude pohlíženo jako na projektový, ale zároveň bude vnímán jako standardní, pultový, tzn. určený k běžnému prodeji. V tomto ji pomáhají její hlavní velkoobchodní partneři TZB, jako jsou firmy DEK, PTÁČEK, THORN, LIKOST, HECKL a další, kde jsou tyto výrobky běžně na prodejnách k dispozici (nikoli pouze na objednávku).

Firemní článek