+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 1/2022

Úvodník

Vážení čtenáři,

předčasné úmrtní předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho (†65), který loni v září bojoval s těžkým zápalem plic způsobeným bakterií Legionella pneumo­philla, opět obrátilo nechtěnou pozornost médií k parla­mentním budovám v Bruselu a ve Štrasburku.

Správci spletitého systému celkem 22 budov zde na jaře 2017 řešili problém s výskytem bakterie legionella. Ten měl být způsoben stářím rozvodné soustavy, výskytem „slepých trubek“ a především nepravidelným odběrem – stagnací teplé vody v kancelářích některých poslanců.

Evropská norma 806–5:2012 říká, že „Vodovody musí být provozovány a udržovány takovým způsobem, aby se zabránilo nepříznivým vlivům na jakost pitné vody, dodávku spotřebitelům… Vodovody musí být v pravidelných intervalech kontrolovány z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. Musí se přijmout příslušné postupy k udržování provozuschopnosti vodovodu na úrovni definované v EN 806–2, EN 1717…“Protože se ale takový postup evidentně najít nedařilo, kvestoři na podzim téhož roku informovali své překvapené kolegy, že na doporučení odborníků přistupují k trvalému uzavření teplovodního okruhu kvůli vysokému zdravotnímu riziku – na toaletách a v kancelářích poslanců tímto rozhodnutím přestala téct teplá voda.Jeden britský europoslanec tehdy komentoval inovativní způsob řešení problému s legionellou velmi výstižně: „Jak může Brusel řídit kontinent, když nedokáže zajistit ani teplou vodu ve svých budovách?“

Webové stránky EP uvádějí, že zde „všichni zaměstnanci pracují v moderních budovách s potřebnou infrastrukturou a možností využití relaxačních aktivit“. Protože teplá voda europoslancům neteče ani po pěti letech, do skupiny relaxačních aktivit bude patrně patřit také otužování – to má prý skvělý vliv na posílení imunitního systému i psychické odolnosti. Té bude jistě v příští dekádě zapotřebí, protože kompletní rekonstrukce rozvodů teplé vody je podle evropských odborníků akce nebývale komplikovaná, časově a finančně značně náročná. Patrně proto se o ní na půdě parlamentu mluví jen šeptem.

Že stagnace vody ve vodovodním potrubí významným způsobem mění mikrobiologické složení vody je věc známá. Autorská dvojice otec a syn Pospíchalovi se ve svém článku na straně 54 tentokrát zaměřují na chemickou kvalitu vody, a to zejména po její stagnaci v potrubí z různých materiálů.

Alena Malátová

Obsah