+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komunitní energetika Benekov

24.03.2022 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 1/2022 , 2/2021

Zimní energetický balíček přivádí dočeské legislativy nový pojem, tzv. Energetické společenství. Mezi hlavní cíle evropské strategie Green Deal patří decentralizace výroby energií a oslabení role tradičních velkých výrobců. V energetických komunitách v západních zemích Evropy je dnes propojeno více než 1 milion uživatelů a legislativa je nastavena tak, aby jejich rozvoj podporovala. Ruku v ruce s růstem podílu výroby elektrické energie z OZE se i u nás začíná s tímto trendem pracovat a naši zákonodárci mají povinnost do roku 2023 vytvořit prostředí pro vznik a rozvoj energetických komunit. Není náhoda, že jeden z devíti programů Modernizačního fondu je zaměřen čistě na Komunitní energetiku a připravuje se pro ni podpora v řádu miliard Kč.

Co je příčinou vzniku komunit?

  • Jejich rozvoj logicky navazuje na rozšiřování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické a větrné elektrárny vyrábějí „neřízeně“, a proto jejich majitelům vznikají přetoky při výrobě (doba výroby se nepotkává s dobou spotřeby). Tyto přetoky jsou za normální situace vykupovány za nízké ceny.
  • Pro představu: rodinný dům s instalovanými fotovoltaickými panely bez bateriového úložiště je schopen využít obvykle jen 35 až 40 % vyrobené elektřiny pro snížení vlastní spotřeby. Zbytek odchází do sítě za minimální výkupní ceny.
  • Vlivem zvyšování podílu OZE v jednotlivých zemích (nejlepším příkladem je Dánsko a Německo) dochází k výraznému růstu cen elektřiny.
  • Proto se majitelé zdrojů elektřiny z OZE sdružují do komunit, aby si mezi sebou navzájem přeprodávali přetoky z vyrobené elektřiny. Výrobce své přetoky do komunity prodá za více než kolik by mu dal běžný obchodník na trhu. Naopak odběratel (člen komunity) nakupuje levněji, než za kolik by běžně elektřinu na trhu koupil. Spokojeni jsou členové komunity, o své marže přicházejí obchodníci s elektřinou a velcí výrobci. To je cílem evropské energetické politiky Green Deal.

V našich podmínkách je stát připraven podporovat lokální komunity, například na úrovni měst a obcí. Jak taková komunita může fungovat, je zobrazeno níže.

České energetické komunity budou vznikat ve spojení veřejné správy (obce a kraje), firem a majitelů rodinných domů. Jeden z mnoha příkladů je takový, že škola přes rok vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu a o prázdninách dodává elektřinu místním firmám. Rodinné domy přes týden posílají elektřinu do firem a o víkendu naopak firmy nebo úřady posílají elektřinu do rodinných domů.

Image 1

Na rozdíl od Německa je u nás silná teplárenská lobby, která má velké zisky z tzv. „podpůrných služeb“ pro přenosovou soustavu. ČEPS ročně vyplácí zhruba 6 miliard Kč za stabilizaci sítě velkým výrobcům elektřiny. Na podporu stability distribuční sítě v Německu povolili vstup do systému i majitelům malých baterií, sdružených přes tzv. agregátory trhu. U nás se tomu snaží teplárenská lobby zabránit. Tlak na změnu je však silný, proto lze očekávat, že se jednou situace změní a energetické komunity budou moci fungovat podobně jako u našich západních sousedů. Předimenzovaná FVE na střeše rodinného domu a dostatečná kapacita baterií může zajistit majiteli rodinného domu zapojeného do komunitní energetiky nulové účty za elektřinu nebo dokonce výdělek z prodeje přebytků elektřiny a stabilizaci sítě.

Aby komunitní energetika mohla fungovat, je potřeba instalovat takové technické prvky, které umožní propojení, sdílení a vzdálené ovládání zdrojů výroby nebo bateriových úložišť. Všechny fotovoltaické elektrárny BENEKOV jsou navrhovány tak, aby umožnily budoucí napojení do energetických společenství.

Mnoho subjektů a majitelů budov, kteří mají zájem o dosažení uhlíkové neutrality, se bez zapojení do komunitní energetiky neobejde. Například bytové domy nejsou schopny generovat na svých střechách dostatek elektřiny pro pokrytí své vlastní spotřeby. Pokud se však bytové domy spojí do komunit, například se školami nebo rodinnými domy, tak si mohou vzájemně přeposílat elektřinu, optimalizovat spotřebu a využití energií a stávat se více nezávislými na dodávkách od velkých hráčů na trhu.

BENEKOV spolupracuje intenzivně s Národní sítí místních akčních skupin na pilotních projektech komunitní energetiky.


Více informací zde.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy