+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC ioniDetect – připraveno na budoucnost – 2. část

19.07.2021 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 3/2021

V první části článku jsme se zabývali provedením ecoTEC plus ioniDetect, v tomto pokračování bych rád seznámil čtenáře s variantou ecoTEC exclusive ioniDetect, zejména s odlišnostmi oproti variantě plus. Toto provedení se odlišuje několika charakteristickými rysy, které ocení jak instalační a servisní firmy, tak i koncový uživatel.

Image 1Obr. 1 • Kondenzační kotel ecoTEC exclusive ioniDetect

Plynový kondenzační kotel ecoTEC exclusive ioniDetect – jedná se o zcela nově přepracovanou konstrukci, vyznačující se těmito charakteristikami:

  • technologie ioniDetect – sebeoptimalizační systém – pro různou kvalitu a druhy plynu,
  • rozsah modulace 1 : 10, účinnost 109 %,
  • nový design kotle s dotykovým ovládacím panelem,
  • vestavěná ekvitermní regulace,
  • automatické dopouštění (pouze pro kombinované provedení).

Jejich podrobný popis byl uveden v první části tohoto článku. V tomto pokračování bych čtenářům naopak rád podrobněji popsal rozdíly mezi oběma variantami - plus a exclusive.

Vaillant ecoTEC exclusive ioniDetect je výsledkem dlouhodobého vývoje kondenzační techniky a představuje technický vrchol v závěsných kotlích pro vytápění a přípravu teplé vody (TV). Na český trh se již nyní dodávají následující typy, které jsou uvedeny v tab. 1 včetně základních technických parametrů.

Image 5Tab. 1 •

Funkce extraCONDENS

Tato vlastnost je dostupná u kombinovaného kotle VUW a zajišťuje nejvyšší účinnost při přípravě TV. Speciální primární výměník, kde dochází k předání tepelné energie ze spalin do otopné vody, má navíc oproti standardnímu výměníku další sekci, do které je přivedena studená voda. Studená voda je předehřáta v této nízkoteplotní části výměníku a následně je ohřáta na požadovanou teplotu již v sekundárním deskovém výměníku. Protože studená voda, proudící do primárního výměníku má průměrnou teplotu 10 °C (tato hodnota je však závislá na venkovní teplotě a ročním období), dochází k velkému ochlazení spalin, a tím k jejich velké kondenzaci. Touto konstrukcí je ­zajištěn vysoký stupeň využití energie a kotle ecoTEC exclusive mají při přípravě TV, oproti kotlům se standardním výměníkem, vyšší účinnost o 10 %.

Výměník s technologií extraCondens je zobrazen na obr. 2.

Image 2Obr. 2 • Konstrukce výměníku extraCondens

Na obr. 3 je pak znázorněno funkční schéma ­nového kombinovaného kotle. Díky této inovativní technologii zajistí kotel velmi komfortní přípravu TV, sekundární deskový výměník má navíc velkou kapacitu zajišťující velké průtočné množství TV. Tuto vlastnost ocení zejména koncový uživatel kotle.

Image 3Obr. 3 • Funkční schéma kombinovaného kotle VUW

Kotel ecoTEC exclusive má však další nadstandardní funkce, jako je např. hydraulické vyvažování otopné soustavy. Kotel obsahuje speciální oběhové čerpadlo a pomocí čtečky a mobilní aplikace může servisní technik přizpůsobit kotel otopné soustavě a naopak. Tím je zaručen optimální výkon oběhového čerpadla v kotli, dodatečné nastavení radiátorů, či podlahového vytápění, zajistí optimální rozdělení tepla v jednotlivých místnostech.

Samozřejmostí je vzdálená správa kotle. K tomu slouží stávající ekvitermní regulace eRELAX, anebo novinka – internetová jednotka sensoNET VR 921 v kombinaci s novým regulátorem sensoCOMFORT VRC 720. Tato komunikační jednotka se jednoduše připojí ke kotli pomocí speciálního konektoru (obr. 4), který je umístěn na spodní části kotle, a tím není narušen moderní design kotle.

Image 4Obr. 4 • Připojení internetové jednotky VR 921 na spodní části kotle

V kombinaci s touto konektivitou lze aktivovat v diagnostice kotle funkci tzv. GreenIQ. Tato funkce zajistí uživateli v rámci mobilní aplikace myVAILLANT detailní informace o provozu kotle, jako je např. spotřeba zemního plynu či elektrické energie.

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že kotle ecoTEC exclusive ioniDetect jsou absolutní špičkou v oblasti závěsných kondenzačních kotlů a uživatelům zajistí komfortní provoz s minimálními provozními náklady.

Firemní článek
Související články