+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC ioniDetect – připraveno na budoucnost – 1. část

23.04.2021 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 2/2021

Řada z nás se setkala se stávající řadou závěsných kotlů ecoTEC.
V letošním roce 2021 bude tato vývojová řada postupně nahrazena novým provedením pod označením ecoTEC ioniDetect. Je samozřejmé, že opět budou v prodeji různé varianty, a to:
– ecoTEC plus ioniDetect,
– ecoTEC exclusive ioniDetect.

V této první části se budeme zabývat typem ecoTEC plus (obr. 1), v druhém pokračování se pak budemevěnovat provedení ecoTEC exclusive.

Image 1Obr. 1 • Závěsný kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDetect

Plynový kotel ecoTEC plus ioniDetect – jedná se o zcela nově přepracovanou konstrukci (obr. 2) kondenzační technologie s novými funkcemi užitečnými jak pro instalační a servisní firmy, tak i pro koncové uživatele. Výrobek se vyznačuje těmito charakteristikami:

  • technologie ioniDetect – sebeoptimalizační systém pro různou kvalitu a druhy zemního plynu,
  • rozsah modulace 1 : 10, účinnost 109 %,
  • nový design kotle s dotykovým ovládacím panelem,
  • vestavěná ekvitermní regulace,
  • automatické dopouštění (pouze pro kombinované provedení).

Image 2Obr. 2 • Vnitřní konstrukce kondenzačního kotle ecoTEC plus ioniDetect

Technologie ioniDetect

V současné době je v každé zemi Evropské unie pevně definována kvalita zemního plynu a plynové spotřebiče pracují s tímto konstantním složením. Evropská unie však připravuje novou evropskou směrnici, která se zabývá proměnlivou kvalitou, zejména pak výhřevností, plynu, který bude dodáván do rozvodné soustavy z různých zdrojů. Na obr. 3 a 4 je zřejmý stávající stav a zejména plánovaný stav v budoucnu.

Image 3Obr. 3 • Stávající rozvodná síť s konstantním složením zemního plynu

Image 4Obr. 4 • Rozvodná síť s více primárními zdroji energie v blízké budoucnost

Ke klasickému zemnímu plynu budou využívány další zdroje, jako jsou:

  • zkapalněný zemní plyn,
  • biometan,
  • tzv. e-gas. Elektrická energie získaná z fotovoltaických a větrných elektráren bude využívána k výrobě vodíku, který bude v určitém poměru přimícháván do plynové směsi.

Na všechny výše uvedené další zdroje jsou kondenzační kotle ecoTEC s technologií ioniDetect připra­veny, tedy umí bez problémů spalovat zemní plyn o různé proměnlivé kvalitě a chemickém složení, bez nutnosti kotel jakkoliv upravovat či přenastavovat.

Nový design kotle

Oproti původní typové řadě byl zcela přepracován plášť kotle a zejména ovládací panel kotle s displejem (obr. 5). Displej a funkční tlačítka jsou v dotykovém provedení a uživateli tak zajišťují maximálně pohodlnou obsluhu. Servisní technik má díky tomu zase snadný přístup do menu včetně aktivace instalačního asistenta při uvedení kotle do provozu. Struktura menu je velice přehledná a intuitivní.

Image 5Obr. 5 • Ovládací panel kotle s dotykovým displejem

V menu je možné aktivovat vestavěnou ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě. Podmínkou je však připojení venkovního čidla do elektroniky kotle. Tím uživatel získává vyšší stupeň regulace, která je již v ceně kotle. Jedná se však o regulaci bez časových oken, v případě požadavku na časový program je nutné nainstalovat ekvitermní regulaci, popř. prostorový termostat nebo regulátor se vzdálenou správou (např. eRELAX).

Automatické dopouštění

Další důležitou vlastností kombinovaného provedení (VUW) je automatické dopouštění otopné soustavy. Uživatel se nemusí starat a pracně dopouštět vodu do otopné soustavy, o to vše se stará elektronika kotle vybavená digitálním tlakovým senzorem a dopouštěcím elektroventilem. Při uvedení do provozu se aktivuje tzv. „plnicí program“ a kotel provede dopuštění topení na požadovanou nastavenou hodnotu. V normálním režimu v případě poklesu tlaku v topení o 0,4 bar pod požadovanou hodnotu (nastavitelná v rozsahu 1–2 bar), otevře elektronická řídicí jednotka ventil a provede se dopuštění vodou. To vše zvyšuje uživatelský komfort zákazníka.

Další, novou užitečnou vlastností, je tzv. „soaping“ režim, neboli mycí/koupací program. Po jeho aktivaci v servisní úrovni menu se při odběru teplé vody s průtokem větším jak 7 litrů za minutu aktivuje blokování topného režimu po dobu tří ­minut. Při dalším otevření baterie s teplou vodou má tak uživatel zajištěn rychlý start kotle, a tím okamžitou dodávku ­teplé vody.

V tomto článku jsme si vysvětlili pouze ty nejdůležitější charakteristické vlastnosti nových kondenzačních kotlů ecoTEC plus ioniDetect. Je zřejmé, že investice do tohoto výrobku zajistí uživateli vysoký komfort při vytápění a přípravě teplé vody se zárukou provozu s různými zdroji primární energie i v dalších letech. V dalším pokračování se seznámíme s vyšší řadou v provedení ecoTEC exclusive ioniDetect.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Firemní článek
Související články
Související produkty
Související časopisy