+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Plošné vytápění: podlahové, nástěnné, stropní a venkovní řešení

27.07.2021 Firma: KAN-therm CZ-SK Časopis: 3/2021

Ekonomické, úsporné a pohodlné vytápění

Rostoucí ceny energií představují pro výrobce otopných soustav skutečnou výzvu. Výrobky, které nabízíme, musí splňovat vysoké nároky zákazníků, kteří očekávají ekonomická a úsporná, ale také moderní, účinná a ekologická řešení. Není divu, že stále více uživatelů volí systémy vytápění a chlazení na bázi vody s nízkým teplotním spádem, které lze namontovat na stěnu, strop i na podlahu a které fungují jako vnitřní zdroj tepla nebo chladu.

Vyplatí se vytápění ploch?

Plošné vytápění je jedním z nejlevnějších způsobů vytápění. Jak je to možné?

„Díky optimálnímu rozložení lze snížit teplotu v místnosti, což vede ke snížení uvolňované tepelné energie. Nízká teplota zdroje systému má vliv na snížení nákladů na teplo," vysvětluje Mariusz Choroszucha, vedoucí technické podpory společnosti KAN-therm. Za více než 25 let své existence se společnost KAN-therm stala renomovaným evropským výrobcem technických moderních řešení, systémů vytápění, chlazení a rozvodů vody.

V praxi to znamená možnost snížení teploty v místnosti o 1÷2 °C (ve srovnání s vytápěním radiátory) a přibližně 5–10% úsporu tepelné energie, samozřejmě při zachování stejného tepelného komfortu. Investiční náklady se tak vrátí po několika málo letech provozu. Ti, kteří se rozhodnou pro méně kvalitní mate­riály, musí posléze často vynakládat nemalé částky na opravu a odstranění závad. V takových případech si vědomí, že při nákupu správného vytápěcího zařízení se nevyplatí šetřit.

„Náklady na kvalitní a vyhovující zařízení plošného vytápění nepřesahují 2 % celkové hodnoty investice, takže se nejedná o vysokou částku. Zejména proto, že po­užití nevhodných materiálů, a jejich následná oprava v případě poruchy, může dosahovat až 70 % pořizovacích nákladů," říká Mariusz Choroszucha.

Důležitá je také estetická stránka vytápěného prostoru. Díky tomu, že se jedná o „neviditelné řešení“ umožňuje následné libovolné uspořádání interiéru. Alergici ocení zdravotní výhody takového „čistého" řešení, protože omezením konvekčního proudu vzduchu lze zabránit usazování a cirkulaci prachu. Plošné vytápění má samoregulační vlastnosti – pokud se venkovní teplota zvýší, dojde ke snížení výkonu podlahového vytápění, což pro investora znamená značnou finanční úsporu.

Stěnové/stropní vytápění

Stěnové vytápění je inovativní řešení, které může úspěšně fungovat jako samostatné nebo doplňkové vytápění místnosti. Jedná se o ideální řešení pro vytápění obytných místností a průmyslových aplikací – včetně prostor se šikmými stěnami (podkroví), kde by nestandardní povrchová instalace způsobila vážné problémy.

Výhodou stěnového vytápění je především vysoký tepelný komfort, jehož se dosahuje díky ideálnímu rozložení teplot a vyššímu přenosu tepla, poskytnutému sáláním. V porovnání s podlahovým vytápěním se dosahuje vyšší tepelné účinnosti. Toto řešení usnadňuje regulaci teploty v místnosti díky nízkému tepelnému odporu speciálních panelů instalovaných na vnější vrstvě stěn. Na druhou stranu z důvodu chybějící vrstvy pro akumulaci tepla je zde menší tepelná setrvačnost.

Instalaci stěnového/stropního vytápění typu KAN-therm WALL lze provést dvěma způsoby: „mokrou“ nebo „suchou“ pokládkou, což závisí na navržené konstrukci stěn a stropu, společně s funkcí místnosti. V prvním případě se pokládají trubky na konstrukci a následně se provede omítnutí ploch. Po provedení jádrové omítky dopo­ručuje společnost KAN-therm ještě zpevnit povrch armovací sítí a lepidlem. Druhý způsob po­užívá předem připravené sádrokartonové desky s integrovanými trubkami. Instalace se řídí pravidly suché výstavby.

„V obou těchto řešeních jsou topné okruhy napojeny na potrubí podlahového vytápění KAN-therm. Pokud mají jednotlivé topné okruhy stejnou délku, lze potrubí připojit i k systému Tichelmann," vysvětluje Mariusz Choroszucha.

Důležitými prvky stěnového vytápění KAN-therm WALL jsou komponenty z nabídky KAN-therm pro regulaci teploty v místnosti. Patří mezi ně z technického hlediska nadčasové bezdrátové pokojové termostaty komunikující prostřednictvím rádiových vln, které výrazně zjednodušují konečnou instalaci regulace vytápění/chlazení a eliminují náklady spojené s pokládkou propojovacích kabelů. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení je možnost umístit si pokojový termostat na libovolné místo v interiéru po jeho vybaveni.

Individuálně navržené podlahové vytápění

Pro zákazníky představují podlahové systémy osvědčené řešení, které vděčí za svoji oblibu optimální distribuci a účinnosti energie zajišťující vysoký tepelný komfort.

Image 1

„Podobně jako u stěnového/stropního vytápění lze i u podlahového vytápění snížit teplotu vzduchu a díky nízkému teplotnímu spádu v systému se daří snižovat náklady na vytápění objektu," říká Mariusz Choroszucha.

V závislosti na použitém způsobu upevnění potrubí, typu a provedení podkladní izolace a cíli uživatele existuje celá řada kompletních řešení. V případě systému KAN-therm Tacker, který se používá pro podlahové vytápění a chlazení v obytných budovách a ve všeobecném stavebnictví, se topné potrubí vždy připojuje použitím Tacker sponek z PVC a následně se vše překryje vrstvou potěru anhydritu nebo vrstvou betonu. Po vytvrdnutí se na potěr pokládá finální vrstva podlahy dle výběru investora. Povrch je ideálně rovný a není potřeba žádných dalších nivelačních vrstev.

Podobný uživatelský cíl má i systém KAN-therm Profil, u něhož lze potrubí upevnit do speciálně vytvořených nopů v izolaci. Tento způsob aplikace je u nás velice oblíbený. Izolační desky Profil jsou v nabídce v mnoha různých tloušťkách.

Při suché výstavbě a rekonstrukci obytných budov nebo u konstrukcí s nižší možností zatížením je systém KAN-therm TBS tím nejlepším možným řešením.

„Řešení pro podlahové vytápění, skládající se z komponentů a panelů systému KAN-therm TBS, je pro aplikace suché výstavby. Trubky jsou uloženy ve speciálně navržených izolačních panelech s ocelovými prvky. Tyto kovové prvky zajistí rovnoměrné rozložení tepla ve vytápěné ploše. Potěr je zde nahrazen systémovými skladbami podlah dle pravidel suché výstavby," vysvětluje Mariusz Choroszucha.

Vytápění venkovních ploch

Pískování nájezdů, chodníků, ale i schodů proti úrazu na ledu již patří minulosti. Moderní technologie nabízejí účinná řešení, která zabraňují vzniku problémů se sněhem a ledem na komunikacích. Systém založený na ohřevu vody, vyvinutý společností KAN-therm, umožňuje vytvořit systém vytápění s přesnou regulací i venkovních ploch.

Povrchy vyhřívané pomocí systému KAN-therm, díky inteligentním senzorům regulujícímu tvorbu námrazy, rozpoznají led i sníh, teplotu pod bodem mrazu i zvýšenou vlhkost. Aktivují oběhové čerpadlo, které přivede požadovanou teplou vodu do topného okruhu. Po požadovaném rozmrazení nebo v případě zvýšení venkovní teploty se topný okruh automaticky vypne.

Dům je dlouhodobá investice, často pro více generací. Proto musí být nejen hezký, ale také ekonomicky udržitelný. Z hlediska pohodlí obyvatel je voda a vytápění jedním z klíčových prvků. Dobře navržené a správně realizované systémy mají rychlou návratnost investic, a proto se na nich nevyplatí šetřit.


Další informace o našich výrobcích naleznete na webové stránce.

Firemní článek