+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2015

Úvodník

Vážení čtenáři,

letošní léto připomenulo, že vůbec není jedno, v jak konstruovaném domě člověk bydlí. Více než třicet tropických dnů ukázalo, že současný klimatický trend zvyšování průměrné roční teploty nebude pro většinu obyvatel České republiky příjemný.

Nad obecné řeči konkrétní zkušenost. Horní byt v samostatně stojícím rodinném domě mimo velkoměsto, stěny z plných cihel silné 45 cm, zateplení 12 cm PS, stropní izolace cca 25 cm minerální vaty. Nejvyšší dosažená teplota vnitřního prostředí nepřesáhla 27 °C. Jen s využitím přirozeného větrání, tedy plně otevřených oken a dveří, pokud teplota vzduchu venku byla nižší než teplota uvnitř. Přesto jsem raději několik nocí strávil bivakováním na balkoně. Neobklopen teplo sálajícími stěnami jsem tam spal přijatelně. Podobný způsob nemůže a ani nechce volit každý. Naštěstí máme techniku, která dokáže snižovat nepříjemnou teplotu racionálně a v řadě případů i ekonomicky zajímavým způsobem.

Mechanické chlazení založené na činnosti chladicího stroje s kompresorem je základní možnost. Výroba 1 kWh chladu však spotřebuje více energie než 1 kWh tepla. Na pár dnů v roce by nebylo tak důležité, s jakým chladicím faktorem klimatizace pracuje. Letošních více než třicet tropických dnů bylo až moc. Směrnice o ekodesignu postupně z trhu vyřadí z důvodu nízké účinnosti nekondenzační kotle. Lze mít za to, že podobně dramatický proces se musí týkat i způsobů chlazení vnitřního prostředí.

Rozvoj po letošním létu lze očekávat v oblasti zájmu o velkoplošné chlazení. Zejména v souvislosti s instalací tepelných čerpadel s vrty nebo zemním kolektorem. Vrt nebo kolektor sice prodražují investici, na druhé straně však sníží provozní náklady na chlazení. Praxe prokázala, že v domech, stavěných v souladu s aktuálními technickými znalostmi, bylo možné i letos vystačit s chlazením založeným jen na cirkulaci teplonosné látky mezi chladným vrtem a teplosměnnou plochou. Bez zapojení chladicí funkce tepelného čerpadla například s napájením regulace a cirkulačního čerpadla elektřinou vyrobenou fotovoltaicky na vlastní střeše.

Legislativně je deklarována nutnost uplatňovat co nejvíce obnovitelných zdrojů energie. Současnost prokazuje, že dříve ojedinělé „vzorové projekty“ jímání chladu ze země jsou běžně aplikovatelné. Jsem přesvědčen, že každý, kdo měl možnost ve svém domě uplatnit chlazení z primárního okruhu tepelného čerpadla, ale z „úsporných“ důvodů tak neučinil, bude svého rozhodnutí stále více litovat.

Josef Hodboď

Obsah