+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2015/6

01.10.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2015

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 76/2015 až 90/2015

Částka 80/2015 Sb.

 • 194/2015 Sb. Vyhláška ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství; Nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2016
  ...
  § 1 Způsob regulace
  ...
  (3) Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí...
  § 2 Postup tvorby cen
  (1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy a distribučních soustav.
  (2) Úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 při věcném usměrňování ceny tepelné energie...
  195/2015 Sb. Vyhláška ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství; Nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2016

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2015

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN 50465 ed. 2 (06 1930) kat. č. 97649 Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW; Vydání: Srpen 2015

Změny ČSN

 • 76. ČSN EN 50465 (06 1930), kat. č. 97650 Spotřebiče na plynná paliva – Plynová topidla na palivové články – Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW; Vydání: Březen 2009
  Změna Z1; Vydání: Srpen 2015

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 19. ČSN EN 14154-4 (25 7811) kat. č. 97446 Vodoměry – Část 4: Dodatečné funkce; EN 14154-4:2014; Platí od: 2015-09-01
 • 52. ČSN EN 16012+A1 (73 0341) kat. č. 97687 Tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností; EN 16012:2012+A1:2015; Platí od: 2015-09-01

Výběr z Věstníku UNMZ 9/2015

Vydané ČSN

 • 6. ČSN EN ISO 4064-1 (25 7811) kat. č. 97561 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky; (idt ISO 4064-1:2014); Vydání: Září 2015
 • 10. ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811) kat. č. 97566 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; (idt ISO 4064-5:2014); Vydání: Září 2015

Změny ČSN

 • 75. ČSN 06 0310 kat. č. 98187 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž; Vydání: Srpen 2014; Změna Z1; Vydání: Září 2015
 • 107. ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) kat. č. 97799 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace; Vydání: Květen 2013; Změna Z1; Vydání: Září 2015
 • 110. ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204) kat. č. 97802 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé poly­urethanové pěny (PU) – Specifikace; Vydání: Květen 2013; Změna Z1; Vydání: Září 2015

Schválené evropské normy k přímému používání jako ČSN

 • 10. ČSN EN 1253-1 (13 6366) kat. č. 97772 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm; EN 1253-1:2015; Platí od: 2015-10-01
 • 11. ČSN EN 1253-2 (13 6366) kat. č. 97773 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky; EN 1253-2:2015; Platí od: 2015-10-01
 • 66. ČSN EN 13162+A1 (72 7201) kat. č. 97690 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace; EN 13162:2012+A1: 2015; Platí od: 2015-10-01
 • 69. ČSN EN 13165+A1 (72 7204) kat. č. 97693 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé poly­urethanové pěny (PU) – Specifikace; EN 13165:2012+A1:2015; Platí od: 2015-10-01
 • 78. ČSN EN 14471+A1 (73 4215) kat. č. 97688 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody; EN 14471:2013+A1:2015; Platí od: 2015-10-01
 • 79. ČSN EN 16497-1 (73 4217) kat. č. 97686 Komíny – Betonové systémové komíny – Část 1: Nevyvážený odvod spalin; EN 16497-1:2015; Platí od: 2015-10-01
 • 110. ČSN EN 14471 (73 4215) kat. č. 98288 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Květen 2014; Změna Z1; Platí od: 2015-10-01
  Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14471+A1 (73 4215) ze září 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2016-10-31