+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ESBE – Jednotky LTC na regulaci teploty vratné vody do topných zdrojů na pevná paliva

01.10.2015 Firma: REMAK a.s. Časopis: 6/2015

Plnicí jednotky LTC od firmy ESBE slouží k regulaci teploty vratné vody do topných zdrojů na pevná paliva a k plnění akumulačních nádob. Jejich účelem je rychlý náběh kotle na optimální pracovní teplotu a ochrana kotle na tuhá paliva před příliš nízkou teplotou vratné vody, která by jinak mohla způsobit dehtování a nízkoteplotní korozi kotle, snížení jeho životnosti a výkonu.

Image 0

Po úspěšné řadě plnicích jednotek ESBE řady LTC100, ESBE uvádí na trh novou patentovanou řadu jednotek LTC200 s energeticky úspornými čerpadly. Splňujeme tak směrnici Eco-Design (2009/125/ES) pro ERP, která vstoupila v platnost 1. srpna 2015. Jednotky LTC200 jsou osazeny úspornými čerpadly třídy A, která snižují spotřebu elektrické energie až o 70 % ve srovnání s předchozí generací LTC100. Snižuje se tak negativní dopad na životní prostředí i peněženku majitele domu.

Image 1Obr. • LTC 260, dispoziční tlak čerpadla

Díky plynule nastavitelným otáčkám čerpadla je možno upravit rychlost proudění vody přesně dle požadavků konkrétního systému a upravovat tak i teplotu výstupní vody z kotle, a tím efektivně nabíjet akumulační nádrž a efektivněji využívat spalovací proces v kotli. Čerpadlo má i funkci odvzdušnění a lze jej spouštět spalinovým čidlem CTF150, nebo příložným termostatem, popřípadě nadřazeným regulátorem 90C-3-90.

Image 2Obr.• LTC 200, ekvitermní a regulátor 90C-3-90

Ve srovnání s podobnými výrobky, jednotky LTC200 od ESBE automaticky a efektivně nabíjejí akumulační nádoby a výrobce poctivě udává pro jednotlivé otevírací teploty jednotek LTC i teploty smíchané vratné vody do kotle včetně nutných tolerancí, což je základní kritérium, podle kterého byste měli volit otevírací teplotu jednotky. Teplota smíchané vratné vody musí odpovídat požadavkům výrobce kotle na teplotu vratné vody. Pro výběr jednotky totiž není rozhodující jen její deklarovaná otevírací teplota, ale hlavně skutečná teplota vratné vody do kotle.

Jednotky LTC jsou určeny pro systémy, kde je primární a sekundární topný okruh oddělen akumulační nádobou, anuloidem, nebo rozdělovačem s hydraulickým oddělovačem. Přímé napojení na sekundární topný okruh není vhodné a může způsobovat nesprávnou funkci jednotky, jelikož čerpadla obou okruhů se mohou vzájemně ovlivňovat. V takovém případě je lepší použít 4cestný ventil VRG141 s elektronickou regulací otopné i vratné vody například CRC141 od ESBE.

Jednotku LTC je nutné správně dimenzovat na daný systém dle návrhového diagramu, kde se vychází z výkonu zdroje tepla, teplotního spádu, pracovní křivky čerpadla a tlakové ztráty celého primárního okruhu, včetně všech jeho komponentů. Zvolený typ jednotky a čerpadla musí pokrýt všechny tyto tlakové ztráty a musí zajistit cirkulaci potřebného množství teplonosné látky pro přenesení daného výkonu topného zdroje. Návrhový diagram naleznete v katalogu ESBE 2015 na straně 120.

Oproti klasickému řešení, kdy je na zpětném potrubí použit samostatný termostatický ventil a čerpadlo, je jednotka LTC malá, kompaktní, šetří místo a je již vybavena zpětnou klapkou pro případ výpadku proudu, aby byla zajištěna samotížná cirkulace a snížilo se riziko přehřátí kotle. Celá jednotka je umístěna v izolačním krytu, obsahuje orientační teploměry a kulové, odpojovací kohouty.

K dispozici jsou jednotky LTC260 pro menší kotle s výtlačnou výškou čerpadla 6 m a jednotky LTC270 pro kotle větších výkonů s výtlačnou výškou čerpadla 7,5 m.

Firma REMAK a.s. je hlavní obchodní zastoupení ESBE pro ČR a SR, zajišťuje centrální sklad, distribuci, technické poradenství pro velkoobchodní partnery a koncové zákazníky, školení pro montážní firmy a projektanty, reklamační agendu. Zasíláme technické podklady, katalogy.


Více informací najdete na www.esbe.cz, esbe@remak.cz

Firemní článek