+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová generace servopohonů Acvatix™ společnosti Siemens

01.10.2015 Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 6/2015

Společnost Siemens rozšiřuje portfolio svých výrobků o novou generaci servopohonů z produktové řady Acvatix. Produkty představují kompletně novelizovanou řadu pohonů, která zúročuje desítky let zkušeností.

Elektromotorické pohony Siemens řady SAS.. a SAT.. byly uvedeny na český trh koncem srpna 2015 a nabízejí podstatně větší přidanou hodnotu za stejnou cenu ve srovnání s původními pohony řady SQS.. Dlouhodobí zákazníci mohou rychle „přepnout“ na nové typy pohonů díky zkušenostem s pohony řady SAX.. Pohony jsou určeny pro využití montážními firmami, projektanty i koncovými zákazníky, v aplikacích s malými kotli, topnými skupinami, ve větracích a klimatizačních zařízeních a v dálkovém vytápění (SAT..) při výrobě a distribuci energie.

Produktové řady jsou rozděleny do následujících variant:

  • SAS.. Pohony s a bez havarijní funkce, s ovládací silou 400 N pro ventily se zdvihem 5,5 mm
  • SAT.. Pohony s rychlou dobou přeběhu (8 a 15 s), s a bez havarijní funkce, s ovládací silou 300 N, se zdvihem 5,5 mm

Následující přehled pak přestavuje nabídku těchto pohonů:

  1. SAS..33 poprvé s ručním ovládáním i se zpětnou pružinou
  2. SAS..0. s ručním ovládáním a bez zpětné pružiny
  3. SAS..5. bez ručního ovládání a se zpětnou pružinou
  4. SAT..008 s ručním ovládáním a bez zpětné pružiny, s dobou přeběhu 8 s
  5. SAT..51 bez ručního ovládání a se zpětnou pružinou, s dobou přeběhu 15 s

Pohony SAS.. a SAT.. s třípolohovým řídicím signálem mají podle typu pohonu napájení AC/DC 24 V (pouze SAS..) a AC 230 V, dobu přeběhu 120 s nebo 30 s (SAS..) a 8 nebo 15 s (SAT..). V nabídce jsou i pohony SAS.. a SAT.. s napájením AC/DC 24 V a s řídicím signálem DC 0...10 V nebo 4...20 mA, s dobou přeběhu 30 s (SAS..) a 8 nebo 15 s (SAT..). Pohony SAS.. nahrazují původní pohony SQS.. a jsou určeny pro ovládání dvoucestných VVG44.. a trojcestných závitových ventilů VXG44.. (obr. 1) s DN15 až DN40 a dvoucestných závitových ventilů VVG55.. s DN15 až DN25.

Image 0Obr. 1 • Pohon SAS61.. s ventilem VXG44..

Pohony SAT.. nahrazují původní pohon SQS359.05 v OEM provedení používaný pro dálkové vytápění a jsou určeny pro ovládání dvoucestných závitových ventilů VVG549.. s DN15 až DN25. Připojení pohonů SAS.. a SAT.. k ventilům je přímé bez nutnosti použití adaptéru. Přípustná teplota média v připojeném ventilu je 1 až 130 °C.

Hlavní přednosti elektrických pohonů řady SAS.. a SAT..

Nové pohony jsou kompatibilní s původními pohony, a proto jsou vhodné jak pro nové instalace, tak zejména i pro modernizace stávajících HVAC systémů. Výhodou je také jejich velikost. Ve srovnání s původními pohony SQS.. jsou menší. Výška je pouze o 17 mm větší než verze pohonu SQS.. s ručním ovládáním. Ochrana proti přetížení zabraňuje poškození pohonu.

Pohony se spojitým řídicím signálem

U pohonů SAS61.. a SAT61.. se spojitým řídicím signálem lze přepínači DIL zvolit typ řídicího signálu a průtokovou charakteristiku. LED dioda signalizuje provozní stav pohonu. Zkratováním kalibrační zdířky lze provést kalibraci zdvihu. Funkce vynuceného řízení umožňuje nastavení trvalého otevření nebo zavření ventilu.

Snadné připojení

Připojení vodičů napájení a řídicího signálu je jednoduché, rychlé a bezpečné a je usnadněno ze tří stran přístupným prostorem pro připojení vodičů s „push-in“ svorkovnicí s označením svorek (obr. 2).

Image 1Obr. 2 • Připojení vodičů ke svorkovnici pohonu

Díky velkému prostoru pro připojení není třeba vodiče ohýbat. Schéma zapojení je vytištěno na vnitřní straně krytu.

Ovládání jednou rukou i automatický režim

Všechny pohony, kromě SAS..5. a SAT..5., jsou vybaveny multifunkčním manuálním ovládáním a srozumitelnou indikací provozního stavu. Pohon lze lehce ovládat jednou rukou stlačením kola ručního ovládání a jeho následným otáčením. Nastavení ­žádaného zdvihu lze zajistit vysunutím kluzného přepínače. Po resetování kluzného přepínače se ruční ovládání změní na automatický režim. Otáčení kola ručního ovládání v automatickém ­režimu signalizuje provozní režim. Spolu s ručním ovládáním se pohybují i oba dobře viditelné indikátory polohy (obr. 3).

Image 2Obr. 3 • Pohon SAS.. a jeho základní charakteristické rysy

Příslušenství, které lze objednat k pohonům SAS.. a SAT..

  1. pomocný kontakt ASC10.51 s nastavitelnou mezí sepnutí
  2. kryt ASK39.1 proti účinkům vlivu počasí (třída ochrany IP54 se nemění)

Na adrese www.siemens.cz/ventily lze pro nové elektrické pohony nalézt katalogové listy, základní technickou dokumentaci, montážní listy pro instalaci příslušenství a další technické údaje.

Firemní článek