+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průmyslové podlahové vytápění/chlazení a aktivace betonového jádra

01.10.2015 Autor: Marcel Svoboda Časopis: 6/2015

V dnešní době je kladen velký důraz na provozní náklady objektů a jejich podstatnou složkou jsou obvykle náklady na vytápění a chlazení. Současné technologie nabízí více řešení. Zajímavou volbou je z hlediska pořizovacích a provozních nákladů systém průmyslového podlahového vytápění.

Systém průmyslového podlahového vytápění se provozuje v nízkoteplotním režimu, běžně kolem teploty 35 °C. Takto nízká teplota teplonosné látky umožňuje využít alternativní zdroje vytápění, například tepelné čerpadlo systému země-voda v kombinaci s vrty, anebo využít i odpadní teplo z výroby. Při této kombinaci jsou provozní náklady velmi zajímavé a návratnost systémů se velmi zkracuje. Z jednoho rozdělovače/sběrače lze obsloužit vytápěnou plochu o velikosti až 6000 m2, čímž se snižují i pořizovací náklady.

Systém velkoplošného podlahového vytápění a chlazení lze využít pro různé prostory, ať už se jedná o haly výrobní, skladovací, nákupní centra, různé otevřené prostory, autosalony. Doplňující výhodou je, že v prostoru nejsou žádná otopná tělesa, vše je instalováno do betonové desky. Neexistující tělesa nemohou být při nevhodné manipulaci poničena a další úspora souvisí s nižšími náklady na úklid a prakticky nulová údržba.

Při použití průmyslového podlahového vytápění je důležitý správný návrh a výběr materiálů, ze kterých bude zhotoveno. Ve spolupráci s projektanty budovy, vytápění, statikem aj. je nutné důsledně a odborně zvážit všechny podklady, vyřešit dilatační spáry (klasické dilatační spáry, jalové spáry, řezané spáry aj.), uložení trubek do betonové desky, rovinnost podlahy a další detaily. Proto je nutné obrátit se na profesionály, kteří nabídnou kompletní technické řešení a také systémové řešení celé otopné soustavy.

Shrnutí hlavních výhod tohoto typu vytápění a chlazení:

  • Velmi úsporné vytápění a chlazení objektů
  • Absolutní architektonická a prostorová volnost
  • Nízké provozní teploty
  • Bez nákladů na údržbu
  • Nízká rychlost proudění vzduchu, bez víření prachu
  • Rychlá amortizace
  • Stejnoměrný teplotní profil budovy
  • Využití tepla z výrobního procesu
  • Použití alternativních zdrojů (tepelná čerpadla)
  • Osvědčený způsob vytápění a chlazení už více než 25 let

Další možností využití průmyslového podlahového vytápění je aktivace betonového jádra. Cílem aktivace betonového jádra je tepelná pohoda vytvořená způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a zároveň šetří náklady. Při budování masivních stropů jsou do jejich střední betonové složky integrovány trubky PE-Xa, kterými během provozu prochází chladicí nebo otopná voda. Masivní betonový strop je přitom kompletně tepelně aktivován, v jeho hmotě se ukládá zásoba chladu nebo tepla, a jeho povrch slouží jako předávací plocha vytápění popř. chlazení. Velké plochy stropů, tedy předávacích ploch, umožňují využít adekvátně nízké rozdíly systémových teplot. Proto mohou být efektivně použity energeticky úsporné, i obnovitelné, zdroje tepla popř. chladu. Aktivace betonového jádra nachází využití především v kancelářských a správních budovách. A to jako plná alternativa k řešení, které pracuje se vzduchotechnikou a chlazením, případně jako jeho doplněk a snižuje tak náklady na investice a provoz. Dalšími oblastmi použití mohou být vícepatrové budovy nemocnic, škol, bank, autosalonů, muzeí atp.

Jedním z významných prvků průmyslového podlahového vytápění je sběrač/rozdělovač. V místě rozdělovačů se sbíhá velké množství potrubí. V tomto místě se zhuštěnou pokládkou potrubí se značně zvyšuje otopný výkon, zvýšená hustota plastového potrubí snižuje nosnost betonové desky a je nutné zohlednit i umístění dilatačních spár. Z technického hlediska jsou však tyto problémy dobře řešitelné a vzhledem k účelu použití ve velkých halách nepůsobí žádné problémy.

Image 0Obr. 1 • Z jednoho rozdělovače/sběrače lze obsloužit vytápěnou plochu o velikosti až 6000 m2, jak dokazuje systém LoWaTec (foto: Gerotop)

Image 1Obr. 2 • Umístění rozdělovačů a sběračů může být různé, podle požadavků. Zachycen je příklad umístění rozdělovače systém LoWaTec pod stropy, které si vynutil požadavek na zachování absolutně volného prostoru u podlahy haly Kaufland (foto Gerotop)

Autor:
Gerotop s.r.o.
Související časopisy