+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2014

Úvodník

Vážení čtenáři,

možná jste zaznamenali, že existuje nabídka služby inspekce nemovitostí, která je nabízena za úplatu. Tato služba působí na českém trhu přibližně pátým rokem. Podle Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která sdružuje inspektory v České republice, byly při prověrkách více než 1300 nemovitostí, určených k prodeji, odhaleny závady za stovky milionů korun.

Pokud vyjdu z faktu, že pojem stovky miliónů znamená nejméně dvě stovky, tak pokud by závada byla na každé z prověřovaných nemovitostí, tak by průměrná závada byla minimálně za 150 tisíc korun. Na rodinný dům je to docela dost, na objekt za desítky miliónů jde o částku málo významnou.

Fyzický stav nemovitostí je speciální kapitola. Není neobvyklé, pokud je součástí protokolu o převzetí stavby soupis závad a dohodnuté termíny k jejich odstranění. Podobně to bývá u kolaudací. Obecně lze říci, že každá nemovitost, jakmile ji investor převezme, začne mít nějaké vady, i kdyby nebyla využívána. Otázkou je, co za vadu inspektoři nemovitostí považují a jak ji oceňují, a co v jejich očích vada není. A také jak, a s jakými náklady, dokáží odhalit skryté vady.

Vedle nejrůznějších auditorů, kteří pracují na zakázku a nikoliv zadarmo, máme i inspektory. Když se najde někdo, kdo jejich služby potřebuje a zaplatí, proč ne. Osobně bych si však před využitím služby inspekce nemovitosti vyžádal reference a hlavně bych chtěl mít pevně stanovena jména konkrétních techniků, kteří inspekci provedou. Například stav v jakém se nachází otopná soustava, vnitřní vodovod nebo větrací systém těžko posoudí specialista na stavební konstrukci a podobně to platí i pro ostatní systémy. Tvrzení firmy, že mi nabízí komplexní službu, a že do jejich „zákulisí“ nemám co koukat, by na mne důvěryhodně nepůsobilo.

Jinou alternativou je vzít s sebou na kontrolu nemovitosti zástupce odborné stavební firmy s tím, že po nákupu nemovitosti dostane zakázku na opravu prokazatelných vad zjištěných při prohlídce. Jeho motivace na zjištění chyb by byla maximální.

Josef Hodboď

Obsah