+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová generace přírubových ventilů Acvatix VVF/VXF22.. (PN6), VVF/VXF32.. (PN10) a VVF/VXF42.. (PN16) od společnosti Siemens

20.06.2014 Autor: Ing. Vlastimil Kojzar Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 4/2014

Nové řady ventilů VVF/VXF22, VVF/VXF32, VVF/VXF42 a VVF42..K od začátku dubna 2014 obnovují a rozšiřují nabídku ventilů společnosti Siemens s velkým zdvihem a současně nahrazují stávající řady ventilů VVF/VXF21, VVF/VXF31 a VVF/VXF40, jejichž prodej je ukončen 30. 6. 2014.

Přehled nových řad přírubových ventilů z šedé litiny:

  • VVF22.. 2cestné ventily, PN6, DN25 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 – zdvih 40 mm
  • VXF22.. 3cestné ventily, PN6, DN25 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 – zdvih 40 mm
  • VVF32.. 2cestné ventily, PN10, DN15 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 až DN150 – zdvih 40 mm
  • VXF32.. 3cestné ventily, PN10, DN15 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 až DN150 – zdvih 40 mm
  • VVF42.. 2cestné ventily, PN16, DN15 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 až DN150 – zdvih 40 mm
  • VXF42.. 3cestné ventily, PN16, DN15 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 až DN150 – zdvih 40 mm
  • VVF42..K 2cestné ventily s tlakovou kompenzací, PN16, DN50 až DN80 – zdvih 20 mm, DN100 až DN150 – zdvih 40 mm

Pro lepší představu uvádíme obrázek původního trojcestného ventilu VXF40 (vlevo) a obrázek nového trojcestného ventilu VXF42.

Image 1

Základní technické údaje a výhody nových řad ventilů V.F22, 32 a 42

Všechny nové řady ventilů V.F22, 32 a 42 jsou vyráběny oproti původním řadám ventilů V.F21, 31 a 40 s nižším počtem hodnot kVS (kromě ventilů V.F32 s DN15) se zaměřením na vyšší hodnoty kVS, viz tab. 1. Například ventily V.F42 v DN25 jsou nabízeny pouze s kVS = 6,3 a 10 m3/h oproti původním ventilům V.F40 v DN25 s hodnotami kVS = 5; 6,3; 7,5 a 10 m3/h. Přehled s porovnáním počtu hodnot kVS nových ventilů V.F22, 32 a 42 oproti počtu kVS původních ventilů V.F21, 31 a 40 lze zjistit z tabulky 1.

Image 2Tab. 1 • Přehled hodnot kVS původních a nových ventilů

Nové řady ventilů V.F22 a V.F32 jsou od DN50 vyráběny pouze s jednou hodnotou kVS pro každou DN. Ventilové řady V.F42 jsou vyráběny v každé DN se dvěma hodnotami kVS (kromě DN15 se třemi hodnotami kVS). Ventily V.F42 jsou nově vyráběny i v žádaných světlostech DN20 (kVS = 6,3 m3/h) a v DN32 (kVS = 16 m3/h).

Ventily V.F22, 32 a 42 nabízejí oproti původním řadám ventilů V.F21, 31 a 40 vyšší hodnoty Dpmax (maximálně dovolené tlakové diference) a vyšší hodnoty Dps (zavíracího tlaku).

Nabídka ventilů VVF42.. v PN16 je pro světlosti DN50 až DN150 rozšířena o ventily VVF42..K s tlakově kompenzovanou kuželkou, čímž lze použitím stejného typu pohonu regulovat objemový průtok při tlakových diferencích až do Dps = 1600 kPa a Dpmax = 400 kPa pro všechny DN.

Příklad maximálně dovolených tlakových diferencí Dpmax pro nové ventily VVF42..K (tmavě modré sloupce), VVF42 (světle modré sloupce) a původní ventily VVF40 (zelené sloupce) je zobrazen v následujícím diagramu:

Image 3

Z diagramu lze odečíst, že ventily VVF42..K s tlakovou kompenzací umožňují regulovat Dpmax až do hodnoty 400 kPa od DN50 až do DN150 a dále, že i ventily VVF42.. mají vyšší hodnotu Dpmax oproti původním ventilům VVF40..

Dosavadní sortiment ventilů Acvatix byl přepracován při celkové optimalizaci jejich konstrukce s odlehčeným tělem ventilu (úspora hmotnosti je v průměru 12 %) zejména s ohledem na hystereze ventilu, která byla snížena. Výsledkem jsou ventily, které umožňují lepší využití energie obsažené v proudící teplonosné látce a vykazují i nižší provozní hlučnost, která je i pro vysoké tlakové ztráty na ventilu zajištěna tvarem parabolické kuželky.

Nové ventily nabízejí vyšší kvalitu za stejnou cenu v porovnání s původními řadami ventilů a jsou 100% zpětně kompatibilní s původními ventily.

Ovládání a dovolené teploty teplonosné látky

Jak je zmíněno v úvodní kapitole, všechny nové ventily do DN80 mají zdvih 20 mm a lze je ovládat elektrickými pohony SAX.. pro teploty teplonosné látky do 130 °C a hydraulickými pohony SKD.. nebo SKB.. pro teploty teplonosné látky do 150 °C. Ventily od DN100 se zdvihem 40 mm lze ovládat hydraulickými pohony SKC.. s dovolenou teplotou teplonosné látky rovněž do 150 °C.

V tabulce 2 jsou znázorněny rozsahy dovolených teplot teplonosné látky pro jednotlivé typy nových ventilů V.F22, 32 a 42.

Image 4Tab. 2 •

Pro teploty teplonosné látky nižší než 0 °C je nutno použít vyhřívání vřetene ASZ6.5 nebo ASZ6.6.

Užití

Pouze v uzavřených hydraulických okruzích v kotelnách, topných zónách, chladicích zařízeních, ve větracích a vzduchotechnických jednotkách jako regulační nebo uzavírací ventily. Ventily V.F32 (PN10) a V.F42 (PN16) lze použít i v zařízeních dálkového vytápění a chlazení.


Další technické údaje (včetně grafických 3D souborů ke stažení pro CAD programy) o nových ventilech lze nalézt na internetové adrese: www.siemens.cz/ventily

Firemní článek