+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2014/4

20.06.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2014

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 29/2014 až včetně 42/2014 Sb.

Částka 34/2014 Sb.

  • 83/2014 Sb. Vyhláška ze dne 30. dubna 2014, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; Účinnost: patnáctým dnem po vyhlášení

Částka 37/2014 Sb.

  • 87/2014 Sb. Zákon ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; Účinnost: prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
  • 90/2014 Sb. Zákon ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Účinnost: dnem vyhlášení s výjimkou …

Částka 41/2014 Sb.

  • 97/2014 Sb. Vyhláška ze dne 26. května 2014, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Účinnost: patnáctým dnem po vyhlášení s výjimkou …

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2014

Vydané ČSN

  • 44. ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711), kat. č. 95286 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli; (idt ISO 9606-1:2012 + ISO 9606-1:2012/Cor.1:2012); Vydání: Květen 2014
  • 46. ČSN EN 12098-3 (06 0330), kat. č. 95193 Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav; Vydání: Květen 2014
  • 49. ČSN EN 14825 (14 3011), kat. č. 95296 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení; Vydání: Květen 2014
  • 91. ČSN EN 12201-2+A1 (64 6410), kat. č. 95148 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky; Vydání: Květen 2014

Změny ČSN

  • 117. ČSN EN 287-1 (05 0711), kat. č. 95334 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli; Vydání: Březen 2012; Změna Z1; Vydání: Květen 2014