+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

50 let lisovaných spojů Mapress

20.06.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Firma: GEBERIT spol. s r.o Časopis: 4/2014

Těsné, jisté, enormně rychlé, těmito vlastnostmi se vyznačují spoje trubek tvořené lisovanými fitinky.

V české praxi se začaly lisované fitinky používat hromadněji řádově před deseti až patnácti lety. Za skutečně prvními instalacemi bychom museli jít ale do mnohem starší minulosti, neboť patent na lisované spoje byl přihlášen již před padesáti lety. Za otce lisovaných spojů je považován švédský inženýr Gunnar Larson. On je též duševním otcem moderního systému lisovaných spojů Mapress od Geberitu.

Progresivitu lisovaných spojů potvrzuje praxe. Prvotní určení pro spojování nerezových trubek, kde lisované spoje umožnily nahradit spoje vznikající zdlouhavým svařováním, bylo rozšířeno na prakticky všechny běžně používané materiály. V Německu se odhaduje, že v rozvodech pitné vody a vytápění dosáhly lisované spoje již asi 80% podíl.

Image 1

Geberit, jako průkopnická firma oboru, cestou neustálého vývoje, povýšila systém lisovaných spojů na high-tech produkt. Jen v tomto roce například uvede na trh okolo 70 nových tvarovek pro Mapress.

Image 2

První prototyp lisovaného fitinku vyvinul inženýr Gunnar Larson koncem padesátých let minulého století. Oficiálně byl patentován v roce 1964. O několik let později si technologové v ocelářském koncernu Mannnesmann uvědomili možnosti jeho uplatnění. Následně byl během několika let na trhu etablován systém pro tenkostěnné trubky z uhlíkaté a nerezové oceli. Název systému pochází ze spojení části názvu koncernu Mannesmann a slova Presstechnik (lisovací technika). Tato technika vytvořila časově úspornou, a také bezpečnou, alternativu pro spoje pájené a svařované, neboť k ní nejsou zapotřebí vysoké teploty, plamen. Ohromný potenciál pro oblast zdravotechniky rozpoznal švýcarský výrobce Geberit. Se získáním této technologie v roce 2004 vstoupil na úspěšnou cestu lisovaných spojů. „Již v devadesátých letech začal představovat systém Mapress pro nerezové trubky základ úspěchu některých instalačních firem“, vzpomínají zástupci společnosti Geberit. „Tehdy se množily stížnosti podložené důlkovou korozí měděných rozvodů spojovaných pájením natvrdo, kterou způsobovala voda s nevhodnými parametry. Nerezové potrubí a lisované spoje nabídly solidní alternativu.“

Současný sortiment lisovaných spojů Mapress zahrnuje tvarovky pro trubky z nerezové oceli, uhlíkaté oceli (C-Stahl) a z mědi. Mimo základní vlastnosti praktici na systému oceňují například jednoduchost kontroly zalisování všech fitinků při tlakové zkoušce, neboť nezalisovaný fitinek netěsní (viz obr. vlevo).

Image 3

Pro každá, potrubím dopravovaná, média je určen těsnicí kroužek s odpovídající barvou (viz obr. vpravo). Tato praxe ulehčuje řemeslníkům práci, ale usnadňuje i pozdější kontrolu. Vývojem povýšený systém Mapress na high-tech produkt je nyní použitelný v mnohem širším rozsahu, než jen v oblasti rozvodu pitné vody a vody otopné. Patří sem například solární technika, kde je významným parametrem teplotní odolnost vůči vysokým teplotám a chemickému působení nemrznoucích směsí, rozvod zemního plynu a plynu zkapalněného, sprinklerová hasicí zařízení, rozvod tlakového vzduchu včetně automobilového průmyslu aj. Geberit počátkem roku 2014 získal s nově vyvinutým těsnicím kroužkem ověření i pro rozvod syté páry.

Image 4

Značka Geberit je v České republice spojena se zdravotechnickým zařízením, technickým vybavením koupelen a toalet, ale její celkový sortiment je mnohem širší a využívají jej i přední průmysloví výrobci jiných oborů. Po 10 letech od získání technologie lisovaných spojů Mapress a 50 let od přiznání vynálezu, který se stal základním kamenem systému Mapress, je Geberit významným partnerem jak malých instalačních firem, tak i velkého průmyslu.

upraveno podle SHT 5/2014

Firemní článek