+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Studený start spoří energii v teplé vodě

20.06.2014 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 4/2014

Vynález pákové baterie vytvořil historický předěl v oblasti ovládání výtoku vody u umyvadel, dřezů, sprch.

Najednou již nebylo nutné otáčet dvěma ovládacími kolečky, pokud si člověk chtěl namixovat přiměřeně teplou vodu. Stačilo pohnout pákou vpravo nebo vlevo. K otevření výtoku stačilo páku zvednout a opačně se provedlo uzavření. Není divu, že o tento zdravotechnický zázrak okamžitě projevily zájem milióny lidí a v prvních letech po­užívání se stal i symbolem ekonomického postavení ve společnosti. Rostoucí prodeje a stále více hromadná výroba umožnila snížení výrobních nákladů, a tak se v současnosti páková směšovací baterie považuje za standard.

Již určitou dobu se mluví o drobném nedostatku pákové baterie. Technicky je vše dokonale vymyšleno, ale v době, kdy spotřebitelé vody začínají počítat každou korunu (cent) za zbytečně promrhanou energii, se ukazuje, že přece jen něco na pákové baterii vadí. Její design je jednoznačně optimalizován na polohu páky ve střední poloze. Při této poloze umožňuje vnitřní kartuše současný nátok studené a teplé vody. Snad každý uživatel proto při požadavku na výtok vody zvedá páku ve střední poloze a při uzavírání ji zase do střední polohy vrací. A to i tehdy, pokud nepotřebuje teplou vodu a stačila by mu voda studená. Je zřejmé, že se takto zbytečně plýtvá tepelnou energií. V jednotlivém případě jí nemusí být velké množství, ale pokud jde o bytové domy, hotely atp., s mnoha instalovanými bateriemi, význam problému roste.

Výrobce Hansgrohe, který je známý svým inovativním přístupem nejen k designu, ale i k funkci zdravotechnických armatur, nyní nabízí variantní konfiguraci umyvadlových armatur Metris, Talis a Focus s technologií CoolStart. Základní provedení těchto armatur zahrnuje technologii EcoSmart, která, využitím speciálního provzdušnění toku vody, snižuje potřebný průtok na cca 5 litrů za minutu. Úsporu vody, danou technologií EcoSmart, nyní doplnila technologie ­CoolStart, která šetří tepelnou energii. Jaký je princip a jak velká úspora?

Princip

Princip je vcelku jednoduchý. Počáteční poloha ovládací páky pro výtok pouze studené vody je v ose s výtokem. Ideální poloha z hlediska designu. Ideální poloha pro otevírání výtoku, pokud uživatel nepotřebuje vodu teplou. Například pro opláchnutí kartáčku na zuby, krátké omytí rukou, vypláchnutí skleničky, postačí studené voda a tím, že páka je jen zvednuta, se do studené vody nepřimíchává voda teplá. Pokud uživatel požaduje vodu teplou, otočí pákou doleva, jak je u běžných řešení pákových baterií zvyklý. Pokud výtok vody uzavírá, běžně vrací páku do polohy ve směru osy výtoku, tedy pro výtok pouze vody studené.

Image 1Obr. 1 • Princip technologie CoolSmart je v podstatě jednoduchý. V základní poloze je ovládací páka umístěna symetricky v ose výtoku směrem k uživateli. Pokud ji uživatel jen nazdvihne, odpouští studenou vodu. Pokud chce vodu teplou, musí pákou zatočit doleva. Při uzavírání výtoku vody uživatel vrací páku do přirozené, symetricky souměrné, čelní polohy

Úspora

Přínos technologie CoolStart ve srovnání s běžným provedením armatur, a to jak pro ochranu životního prostředí, tak na snížení nákladů, se pokusili stanovit odborníci vysoké školy v Offenburgu. Výzkum vedl prof. Elmar Bollin. Základem výzkumu bylo 20sekundové mytí rukou na osobu, tedy nejčastější případ v hotelových koupelnách nebo umyvárnách restaurací. Z propočtů vyšlo, že v hotelu se 67 lůžky lze dosáhnout snížení emisí CO2 o cca 4,93 kg za rok. Neboť se sníží spotřeba teplé vody, a tedy energie na její přípravu. Úspora energie se pohybuje okolo 1940 € ročně.

Image 2obr. 2 • Typický příklad, kdy není nutné použít teplou vodu – krátké opláchnutí rukou trvající jen pár sekund. V mnoha případech, pokud není v rozvodu dokonalý cirkulační okruh teplé vody, se teplá voda do baterie během tak krátké doby ani nedostane, ale ze zásobníku, nebo z průtokového ohřívače, je běžnou pákovou baterií s pákou ve střední poloze odebrána.

Praktické zkušenosti s bateriemi Metris, vybavenými technologií CoolStart, již získali například obyvatelé komplexu Neugrün se 130 byty, 38 řadovými domy, doplněnými plochami pro kanceláře a služby, ve švýcarském městě Mellingen. Tento komplex se stal nositelem prestižního zlatého označení Green Property a byl postaven v nejvyšším energeticky úsporném standardu (www.neugrün.ch).

Image 3Obr. 3 • Obytný komplex Neugrün ve švýcarském městě Mellingen reaguje na stále sílící požadavek obyvatel na těsnější provázanost jejich obydlí s přírodou při zvýšené ochraně přírodního prostředí, na nižší spotřebu energie, a tedy i nižší provozní náklady bydlení. Součástí řešení je technologie CoolStart pákových baterií.

upraveno podle SHT 5/2014