+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 2/2020

Úvodník

Vážení čtenáři,

na naši redakci se v poslední době obrací stále více čtenářů, a to nejen z České republiky. Ve většině případů jde o majitelé domů, bytů či objektů pro podnikání, kteří se potýkají s problematickým provozem otopné soustavy, optimalizací nákladů na její provoz, pochybnými nabídkami v souvislosti s odpojením od CZT, přes problémy s kvalitou vnitřního prostředí až k obtížné orientaci v záplavě technických norem.

Někdy se stává, že do redakce přijdou dotazy natolik stručné, že se na ně nedá jednoduše odpovědět, a to zejména proto, že pisatel neuvede žádné konkrétní údaje. Dalo by se říci, že čím lépe tazatel svoji otázku zformuluje, včetně uvedení alespoň základních informací, s tím větší pravděpodobností dostane konstruktivní odpověď.

V zásadě však platí, že redakce může, ve spolupráci s autory časopisu, ­poskytnout odborné odpovědi na obecné otázky. Bezpečně se však nelze podrobně vyjadřovat ke konkrétnímu projektovému řešení. Jednak to bez znalostí všech souvislostí a konkrétních podmínek není možné a taktéž nelze, byť v rámci recenzované rubriky odborného periodika, suplovat práci autorizovaného projektanta.

Otázka optimálního zapojení zdroje tepla do otopné soustavy je v současné době ještě stále technickým oříškem i pro zkušené projektanty. Na cestě k fungujícímu, a zároveň bezpečnému, vytápění je stále nutné pamatovat na fakt, že ani projektovou dokumentaci, zpracovanou erudovaným odborníkem, nelze zobecnit jako jediné správné řešení – to je vždy ovlivněno specifickými podmínkami a okolnostmi.

Informace sdílené čtenářům v článku soudního znalce a vedoucího recenzenta rubriky Otázky na straně 54 mohou být varováním nejen pro všechny kutily, ale i pro stále významnou část našich topenářů, pokoušejících se zhotovit otopnou soustavu bez potřebných znalostí a zejména bez projektu.

Alena Malátová

Obsah