+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Buďte napřed a připravte se na požadavky EED

15.04.2020 Firma: TECHEM, spol. s r. o. Časopis: 2/2020

Ke konci roku 2018 vešla v platnost směrnice o energetické účinnosti. Dokument Evropské unie, skrytý pod názvem 2018/2002, navazuje na směrnici předcházející (2012/27/EU) a pod zkratkou EED (Energy Efficiency Directive) má stále stejný cíl – snížit poptávku po energii pomocí zlepšení energetické účinnosti v celém energetickém řetězci, a to v kontextu budoucích nástrojů i potřeb.

Výsledkem této snahy pak nemá být nic menšího než zlepšení kvality života všech občanů v zemích napříč Evropskou unií. I když připravovaný proces posílí hospodářskou výkonnost i konkurenceschopnost celé unie, primárním cílem je uvědomělé nakládání se zdroji, aniž by ekonomický růst měl být hlavním měřítkem úspěšnosti tohoto strategického projektu.

Image 1

Výhody snižování energetické spotřeby jsou všeobecně známy – už i malé děti se o tom učí ve škole. Nyní je cílem všem spotřebitelům podat včasné a relevantní informace a dát jim srozumitelný návod k jejich dosažení. Jak směrnice přímo říká, „je třeba posílit práva spotřebitelů na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě energií“. Aktuálně se vyúčtování spotřebitelům poskytuje jedenkrát ročně. Počínaje 25. říjnem letošního roku se postupně budou informace poskytovat stále častěji a častěji a od začátku roku 2022 již budou spotřebitelé informováni měsíčně. S tím úzce souvisí i nutnost přechodu na poskytování informací elektronickou cestou – je to snazší, srozumitelnější, flexibilnější a v neposlední řadě i levnější. Dosažení tohoto cíle je nemyslitelné bez přechodu na novou generaci měřicích přístrojů; přístrojů, které musí dovolovat tzv. „dálkový odečet“, tedy umožňovat vlastníkovi domu či jeho správci provádět odečty, aniž by jednotliví obyvatelé domu museli zpřístupňovat své byty. Postupně se bude provádět obměna všech přístrojů tak, aby k 1. 1. 2027 byly již všechny bytové domy vybaveny modernějšími přístroji.

Od počátku roku 2022 vzroste nejen četnost poskytovaných informací, ale i jejich kvalita a rozsah. Všichni spotřebitelé se budou moci zamyslet nad svou spotřebou – nejen ve finančním vyjádření, ale uvidí své čerpání v porovnání s nejbližším okolím i s minulými roky. Srozumitelně, pomocí grafického vyjádření, každý uvidí, jak se choval v průběhu jednotlivých topných období, a to nezávisle na tom, zda jednotlivé zimy byly či nebyly klimaticky náročné. Informace bude vždy zrcadlem individuálního chování a do budoucna se budou hledat takové cesty k příjemcům informací, které pomocí internetu a portálových řešení umožní podávat a zobrazovat klíčové údaje v podstatě průběžně a kdykoli to bude zapotřebí.

Firemní článek