+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Voda – stále cennější komodita – v kontextu povinností EED

29.04.2022 Autor: Ing. Jiří Zerzaň Firma: TECHEM, spol. s r. o. Časopis: 2/2022

Voda nás provází od samého počátku života na Zemi, ale až v posledních několika málo desetiletích si začínáme uvědomovat její důležitost. Hospodaření s vodou zaznamenalo za posledních třicet let převratné změny, a to jak ve smyslu celospolečenském, tak v individuálním spotřebitelském chování nás všech. Spotřeba vody v domácnostech v nedávné době výrazně poklesla, což mělo (pro někoho paradoxně) vliv na její cenový nárůst. Tržní cena vody roste každoročně a nutí nás mít její spotřebu stále více pod kontrolou. Právě tak dosažitelnost kvalitní vody vystupuje stále více do popředí a měli bychom být vděčni za to, na jakém místě zeměkoule žijeme. Řada zemí, byť hospodářsky rozvinutých, je na tom mnohem hůře.

Kvalitní domovní a bytové rozvody a existence bytových vodoměrů jsou dnes prakticky standardem, ale jen málokdo věnuje jejich stavu v průběhu roku větší pozornost. Pokud se zaměříme na měření spotřeby v dnes obvyklé podobě, zjišťujeme, že v mnoha ohledech nesplňuje dnešní požadavky. Všechny nesrovnalosti a problémy spojené s vadnými či poškozenými přístroji, jakož i velmi nepravděpodobné spotřeby – spotřeby enormně malé, naopak spotřeby extrémně vysoké či spotřeby záporné – jsou řešeny až při konečném vyúčtování, a to je již pozdě na sjednání smysluplné nápravy, neřku-li správné a účinné prevence uvedených excesů. Dojdeme-li takových zjištění, můžeme pouze spekulovat, kdy a proč takový jev nastal; rozumný podklad však v žádném případě k dispozici nemáme.

Monitoring spotřeb a monitoring přístrojů je jasným řešením zmíněného problému. Potřebné instrumentárium pro to k dispozici máme, z větší části i legislativní podporu (pro teplo pro vytápění a teplou vodu díky implementované EED, pro studenou vodu zatím nikoli), zbvá už jen dobrá vůle a chuť do toho jít. Zaměříme-li se pouze na problematiku vody v bytových domech, zdá se, že nadcházející povinnost poskytování měsíčních informací o spotřebě má právě v oblasti vody největ-
ší přidanou hodnotu. A dodejme, že si studená voda (které se tato povinnost týkat nebude) jednoznačně zaslouží, aby byla to tohoto měsíčního sledování zahrnuta. Podívejme se, v čem zmíněná přidaná hodnota, mimo pouhé informace o spotřebovaných m3, spočívá:

  • informace o nulové spotřebě (zaseklý vodoměr, demontovaný vodoměr, vědomě či nevědomě poškozený přístroj),
  • informace o trvalém průtoku (vodoměr trvale načítá nepřetržitě nejméně 24 hodin),
  • informace o záporném průtoku (obráceně namontovaný přístroj, otočený přístroj, zpětný tok v potrubí způsobený technickou závadou – tzv. „přetlačování“ studené vody do cirkulační smyčky teplé vody),
  • informace o nepřiměřeně vysoké spotřebě (možnost trvalého průtoku, možnost vědomého či nevědomého přetlačování),
  • informace o nelegálním pokusu o magnetické ovlivnění přístroje,
  • informace o oddělení rádiového modulu od vlastního vodoměru (způsobené záměrně či samovolně – což je vysoce nepravděpodobná alternativa),
  • informace o jiném chybovém stavu přístroje.

Image 0

Mimo tyto základní informace, jejichž cena je v rámci monitoringu objektu nesporná, může vlastník na základě analýzy spotřebních dat identifikovat i jiné po- kusy nelegální „optimalizaci spotřeby“ v jednotlivých bytech. Není problém v čase filtrovat podezřele nízké spotřeby v jednotlivých uživatelských jednotkách (např. suma studené a teplé vody menší než 1 m3 za měsíc), a to především v kontextu s místní znalostí obsazenosti jednotlivého bytu a uživatelského chování bydlících osob. Tento komplexní přehled přispívá jak k ochraně kritického zdroje, tak naší kapsy.

Optimálním nástrojem pro splnění zákonných povinností (právních předpisů navazujících na EED), ale i našich požadavků na přehled nad spotřebami v našem domě je Techem Smart System. Jedná se o komplexní nástroj pro bytové domy zahrnující nejen potřebné přístroje pro měření spotřeb, ale i přenos všech spotřebních dat do jednoho místa a jejich následné zobrazení a předání ve smyslu legislativních požadavků.

Podrobné informace na www.techem.com/cz nebo na našich pobočkách v celé ČR.

Firemní článek