+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Lepší pitná voda

08.06.2021 Firma: TECHEM, spol. s r. o.

Aby dobře dostupná voda byla kvalitní pitnou vodou, stanovuje nová směrnice EU požadavky, které by taková voda měla splňovat.

Image 1

Ve všech členských státech je nezbytné přijmout opatření, aby voda neobsahovala žádné mikroorganismy, parazity ani látky, které svým množstvím nebo koncentrací mohou představovat ohrožení lidského zdraví.

Je třeba zvyšovat důvěru v kvalitu pitné vody lepšími dostupnými informacemi. Na fakturách či prostřednictvím aplikace se dozví o svém ročním spotřebovaném objemu, změnách ve spotřebě, srovnání s průměrnou domácností i informace o ceně za litr vody. To umožní porovnání s cenou balené vody a přispěje ke snížení používání plastů, předejde se tím k znečišťování, dojde k redukci skleníkových plynů a k pozitivnímu dopadu na životní prostředí.

Nelze opomenout domovní rozvodný systémy. Uživatele veřejných a soukromých prostor je třeba informovat, jak snižovat rizika způsobená stavem domovního potrubí. Zvláště u olověných potrubí, je-li to možné, provést nahrazení těchto součástí ve stávajících systémech.

Image 2

Voda, kterou doma pijeme, může mít rozdílnou kvalitu. V posledním úseku cesty pitné vody se může její jakost výrazně měnit. Důvodem může být nevhodný materiál potrubí a armatur, špatné uspořádání rozvodů nebo způsob provozování vodovodu, v němž dochází na některých úsecích ke stagnaci vody. Zde se v případě teplé vody může vytvořit ideální prostředí pro výskyt bakterií legionela. Ty mohou při sprchování způsobit infekci vdechováním aerosolu.

Při správném provozování potrubního systému je nezbytné zajistit pravidelnou obměnu vody na všech armaturách a zvolení kvalitního materiálu (např. síťovaného plastu) pro celý vodovodní systém. Pravidelné vyšetřování kvality vody může být významným nástrojem, jak výskytu nežádoucích organismů předejít.

Skutečností zůstává, že bakterie jsou přirozenou součástí pitné vody a není žádoucí je z ní zcela odstranit. Většina z nich mají na člověka pozitivní vliv – zajišťují ve vodě mikrobiologickou stabilitu a svou přítomností zamezují přemnožení patogenů. Pravidelné odpouštění vody či proplachovací systémy (např. automatické splachování toalet) jsou preventivní opatření, která účinně chrání potrubní systémy i kvalitu pitné vody.

Techem, spol. s r.o.

Firemní článek