+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dotované kotle ROJEK PK BIO na ruční přikládání

27.02.2020 Firma: ROJEK prodej, spol. s r.o. Časopis: 2/2020

Mezi dotované kotle na ruční přikládání od společnosti ROJEK patří teplovodní pyrolytické kotle ROJEK PK BIO o výkonech 20, 25 a 30 kW na biomasu.

Image 1Obr. 1 •

Hlavní předností kotlů řady ROJEK PK BIO je horní plnění nakládací (odhořívací) komory, což umožňuje plně využít objem komory. Čistá šířka nakládací (odhořívací) komory činí 560 mm. Díky tomu může být délka polen až 530 mm. Spalovat lze i rozměrově menší paliva jako jsou produkty drtičů dřevní hmoty (např. ROJEK DH 10), krátké kusové dřevo nebo dřevní brikety. Vlhkost palivového dřeva max. do 20 %, výhřevnost 14–18 MJ∙kg -1.

Kotle této řady jsou určené pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami od 20 do 30 kW. Jsou schválené a certifikované v SZÚ BRNO podle normy ČSN EN 303-5/ 2013 Sb., splňují 5. třídu a podmínky Ecodesignu podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189.

Hlavní přednosti těchto kotlů:

 • horní plnění nakládací (odhořívací) komory kotle je velmi jednoduché a rychlé (stačí odklopit horní přikládací dvířka, která jsou vybavena plynovou vzpěrou),
 • větší objem nakládací (odhořívací) komory – 130 l,
 • vysoká účinnost při jmenovitém výkonu,
 • max. délka polenového dřeva 530 mm,
 • při jmenovitém výkonu mají delší dobu vyhoření spalovací komory a to až 9 hodin podle výkonu kotle, typu a složení palivového dřeva,
 • rychlý start kotlů je zajištěn větší plochou ocelového kotlového tělesa a výměníku, které jsou rovnoměrně vyplněny vodou, což dává předpoklad i vyšší životnosti při použití silnějších plechů kotlového tělesa s tloušťkou 5 mm,
 • záruka na těsnost kotlového tělesa je 5 let (při zapojení s akumulací),
 • kotle obsahují méně keramických dílů než kotle obdobného typu,
 • čištění výměníku je snadné a to pomocí ovládací páky a čisticích spodních dvířek které jsou přístupny z vnější strany, možno mít pravé (standard) či levé provedení čistící páky,

Image 2Obr. 2 • Výměník kotle s čištěním

 • kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá:
  požadovanou teplotu vody v kotli, spouštění kotlového čerpadla, manuální nebo automatický režim, dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky odtahového ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm, volbu jazyků,
 • spalinové čidlo ovládací jednotky šetří spotřebu paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle umožní docílit nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí.

Regulátor je vybavený programem zPID. Kromě standardních čidel je vybavený spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody.

Používáním tohoto typu regulátoru se spalinovým čidlem šetříme až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což má vliv na delší životnost výměníku (kotlového tělesa). Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle zapříčiňuje nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí. Tepelná energie je plně využita pro ohřev vody v kotli a neuniká do komína.

Image 3Obr. 3 • Regulátor ROJEK ST 86 zPID

SVT kódy dotovaných kotlů ROJEK PK BIO jsou:

 • ROJEK PK BIO 20 - SVT 21408
 • ROJEK PK BIO 25 - SVT 21409
 • ROJEK PK BIO 30 - SVT 21410

Image 4

*        Společnost ROJEK má v nabídce i kotle PK 20–60, na dřevo a hnědé uhlí (tyto kotle nejsou zahrnuty do dotací).

Image 5Obr. 4 • Realizace kotelny s kotlem ROJEK PK BIO 20 v Hradci Králové. (Zapojení kotle s akumulační nádobou 1000 l a kombinovaným ojlerem 200 l. Nadřazené řízení Tech CS-i-2)

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy