+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Příprava teplé vody tepelnými čerpadly na 85 °C

23.04.2020 Firma: GT Energy s.r.o. Časopis: 2/2020

Společnost Maso Brejcha vybudovala v roce 2019 nový objekt ekologické hovězí porážky. Jedná se o unikátní provoz s důrazem na ekologii a wellfare, jehož cílem je zpracovávat z hovězího kusu co nejvíce a co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Image 1

Pro potřebu hovězí porážky je dominantní spotřeba velkého množství teplé vody. Její příprava je zajištěna dvěma vysokoteplotními tepelnými čerpadly vzduch-voda Q ton o výkonu 2x30 kW s chladivem CO2 a topným faktorem SCOP 3,3. Čerpadla jsou pro krytí odběrových špiček doplněna elektrickými topnými patronami 9x30 kW. Po náběhu technologie porážky na plný provoz, bude provedena analýza odběrového diagramu teplé vody a počet tepelných čerpadel může být v případě potřeby zvýšen.

Teplá voda je akumulována ve čtyřech zásobnících o celkovém objemu 20 000 litrů. Voda je v tepelných čerpadlech ohřívána průtokově přímo na 85 °C, bez meziokruhu otopné vody a zásobníky jsou proto bez výměníků. Tepelná čerpadla dosahují výstupní teploty až 90 °C, a to i při venkovní teplotě –25 °C.

Image 2

V rámci strojovny přípravy TV je napojeno několik spotřebitelských okruhů: 45 °C voda pro linku porážky hovězího dobytka, 65 °C voda pro šatny a středotlaké mytí linky a 85 °C voda pro sterilizátor a technologii „držkárny“.


Více informací zde.

Firemní článek