+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Draftbooster vs. spalinový ventilátor Exodraft

24.04.2020 Autor: Ing. Jana Vaňková Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 2/2020

Společnost Almeva East Europe s.r.o. se věnuje výrobě a distribuci komínových systémů. S tím je samozřejmě spojené také příslušenství. V nabídce máme několik druhů spalinových ventilátorů od dánského výrobce Exodraft. V tomto článku bychom si vysvětlili rozdíly mezi nabízenými typy spalinových ventilátorů, a jak je správně vybrat.

DRAFTBOOSTER

Popis a funkce

Draftbooster je posilovač tahu, který zajišťuje bezproblémové rozdělávání ohně, správné a ekologické spalování, stejně jakož i minimalizuje vnikání spalin do místnosti při přikládání dřeva. V neposlední řadě předchází znečištění skel na dvířkách kamen sazemi.

Image 3

Image 1

Tento spotřebič je určený pro uzavíratelná kamna na suché dřevo anebo uzavřené krbové vložky, a to se jmenovitým výkonem od 3 do max. 8 kW a maximálním vnitřním průměrem komínu do 220 mm.

Draftbooster, posilovač tahu vytváří podtlak v komíně, takže se vyhnete problémům, které mohou nastat při spalování pevných paliv.

Image 2

Ovládání

Draftbooster můžete zapojit do standardní zásuvky. Ovládá se dálkovým ovladačem. Zapne se v momentě rozdělávání ohně nebo přikládání dřeva a následně se po několika minutách dálkovým ovladačem vypne.

Image 4

SPALINOVÉ VENTILÁTORY EXODRAFT

Popis a funkce

Spalinové ventilátory od Exodraftu Vám dávají možnost kompletní kontroly nad komínovým tahem, bez ohledu na správnost návrhu samotného komínu, výběru spotřebiče a bez ohledu na klimatické podmínky, resp. jiné okolnosti, ovlivňující přirozený tah komínu.

Image 5Ventilátor s horizontálním odtahem spalin

Image 6Ventilátor s vertikálním odtahem spalin

Spalinový ventilátor nám zajišťuje odtah kouře a dodávku kyslíku pro efektivní spalování. Zároveň zvyšuje účinnost komínu.

V ideálním případě by měl mít komín sám o sobě dostatečný tah – podtlakový odtah spalin. Ve skutečnosti však, kvůli vnějším faktorům ovlivňujícím přirozený tah, tomu tak v plném rozsahu není.

Ovládání

Ovládání ventilátoru je pomocí regulace, která vám umožní nastavit komínový tah podle vašich představ. K dispozici jsou regulace manuální, poloautomatické a automatické. Spalinový ventilátor musí být zapnutý vždy, když jsou tepelné spotřebiče v provozu.

Image 7

Porovnání

Oba dva druhy spalinových ventilátorů se umísťují na vyústění komínu.

Image 9

Image 8

Co se týče údržby spotřebičů, vykonává se podle platné legislativy v daném státě. A to je buď podle potřeby (závislé na frekvenci používání spalinového ventilátoru a také na kvalitě spalovaného paliva) anebo nejméně jednou ročně.

Na závěr si shrňme nejdůležitější rozdíly a oblast po­užití výše uvedených spalinových ventilátorů.

Draftbooster posilovač tahu používáme, když máme problém s vnikáním kouře do místnosti při rozdělávání ohně anebo při přikládání dřeva. Komín je správně navržený na daný spotřebič a komínový tah je v pořádku.

Spalinový ventilátor Exodraft nám řeší problém s nedostatečným komínovým tahem způsobeným nesprávným návrhem dimenze a výšky komínu, nesprávným výběrem spotřebiče anebo okolními vlivy prostředí – výška okolní zástavby nebo povětrnostní vlivy.

Doufáme, že pro Vás teď výběr správného spotřebiče nebude problém.

Firemní článek