+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 1/2020

Úvodník

Vážení čtenáři,

dne 24. února 2020 si připomínáme 100. výročí narození Ing. Dr. Jaromíra Cihelky.

Jaromír Cihelka zasvětil celý svůj život neúnavné a pilné tvořivé práci pro obor technika prostředí a zvlášť významně se věnoval oboru sálavého ­vytápění. Jeho unikátní teoretické i experimentální práce z této oblasti vytápění jsou vysoce moderní a lze konstatovat, že v některých aspektech dodnes ne plně doceněné.

V redakci našeho časopisu si velice vážíme skutečnosti, že od roku 1998 máme, společně s redakční radou, tu čest vyhlašovat Cenu Dr. Jaromíra ­Cihelky, jejímž účelem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech ať tištěných či elektronických, publikacích nebo sbornících. V posledním, již 19. ročníku, se držitelem ceny stal Ing. Roman Vavřička s kolektivem za nové přepracované vydání Sešitu projektanta č. 3: Příprava teplé vody.

V dubnu příštího roku vyhlásí redakce Topenářství instalace jubilejní 20. ročník.

Vzpomínku Vladimíra Fridricha na Ing. Dr. Jaromíra Cihelku naleznete na našich webových stránkách – viz: http://www.topin.cz/o-dr-cihelkovi

Alena Malátová

Obsah