+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vitovent 200-W představuje cenově výhodnou centrální větrací jednotku se zpětným získáváním tepla

11.03.2020 Firma: VIESSMANN, spol. s r.o. Časopis: 1/2020

V rámci řady odborných přednášek a konferencí zaměřených na oblast TZB již mnohokrát zazněl fakt, že energetická náročnost budov a kvalita vnitřního prostředí spolu úzce souvisí.

Od roku 2016 postupně nabíhá legislativou stanovená povinnost na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), která se od 1. ledna 2020 vztahuje i na rodinné domy menší než 350 m2. V souvislosti s neustálým zpřísňováním požadavků a tlakům na snižování energetické náročnosti však odborníci zároveň upozorňují na problematiku zhoršené kvality vnitřního prostředí.

Není tajemstvím, že špičkové tepelně izolační vlastnosti moderních obvodových plášťů, oken a dveří současně znamenají prakticky nulovou průvzdušnost a vyžadují tak adekvátní technické řešení, které zajistí dostatečný přívod venkovního vzduchu a omezí tak negativní dopady, které nedostatečné větrání na lidské zdraví a stavební konstrukce prokazatelně má.

Právě takovým řešením může být sofistikovaný systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT).

Image 1Obr. 1 • Řez větrací jednotkou Vitovent 200-W 1 – Bypassová klapka, 2 – Stejnosměrné ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami, 3 – Filtr odpadního vzduchu, 4 – Předehřívací zásobník, 5 – Protiproudý výměník tepla, 6 – Filtr venkovního vzduchu

Větrání téměř bez ztrát energie

Větrací systém pro větrání bytů Vitovent 200-W je mimořádně energeticky úsporný. Výkonný tepelný výměník využívá během chladného ročního období až 90 % odpadního tepla z odváděného vzduchu k předehřevu vzduchu přiváděného.

Vestavěný elektrický předehřívací registr průběžně zajišťuje i při nízkých venkovních teplotách bezproblémový provoz bez rizika zamrznutí.

Pro komfortní obsluhu je k dispozici několik druhů ovládání:

 • přes regulaci Vitotronic 200 připojeného TČ,
 • přes dálkové ovládání,
 • na zařízení samotném.

Integrovaná bypassová klapka

V létě se v závislosti na teplotě venkovního vzduchu, a teplotě vzduchu v místnosti, vede chladnější noční vzduch podél křížového protiproudého výměníku tepla, to znamená, že nedochází k výměně tepla s odpadním vzduchem.

Během nočního provozu se tak dostane chladnější venkovní vzduch do obytných prostor. Řízení bypassové klapky probíhá automaticky přes zabudovaná čidla teploty.

Image 2Obr. 2 • Systém rozvodu vzduchu pro systém větrání bytů Vitovent 200-W

Výhody zařízení Vitovent 200-W na první pohled:

 • ZZT = úspora energie na ohřev přiváděného vzduchu a snížení energetické náročnosti budovy.
 • Příjemné klima v místnosti.
 • Omezení škodlivých látek ve vnitřním prostředí:
  – plyny (CO2, formaldehyd, organické a anorganické látky),
  – biologické látky (plísně, pyl),
  – vodní pára (vlhkost).
 • Filtrace venkovního vzduchu – důležité pro alergiky a osoby s nemocí dýchacích cest.
 • Vyrovnané hospodaření s vlhkostí zamezuje vzniku plísní a vlhnutí konstrukce budovy.
 • Chlazení nočním venkovním vzduchem v létě přes integrovanou bypassovou klapku.
 • Pohodlná regulace díky přímo napojenému dálkovému ovládání.

Použitá literatura

 1. Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/ 2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 10. 1. 2020, částka 2, s. 18.
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Text s významem pro EHP). In Úřední věstník ­Evropské unie. 19. 6. 2018, s. 75.
Firemní článek