+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Koncentrický spalinový systém Almeva pro kaskády spotřebičů

Koncentrický spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě ALMEVA CAS je vyspělý produkt, který nabízí vysokou přidanou hodnotu. Jde o inovativní způsob odvodu spalin pro spotřebiče zapojené v kaskádě s nezávislým přívodem spalovacího vzduchu z místnosti. Díky tomuto systému umožňuje společnost ­Almeva stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce při řešení kaskád ve vnitřním prostředí.

Standardní řešení odtahu spalin kaskád spotřebičů

Kaskády odvodu spalin spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti se standardně dají řešit dvěma způsoby s použitím jednovrstvých spalinových systémů. V obou případech je společný jednovrstvý kaskádový odvod spalin jedním potrubím. Rozdíl je ve způsobu přisávání vzduchu pro spotřebiče.

V prvním případě se řeší tak, že ke každému spotřebiči vede samostatné jednovrstvé potrubí přivádějící vzduch pro spalování. Z tohoto důvodu je nutné řešit vedení více potrubí. Například při kaskádě tří spotřebičů je třeba vést čtyři potrubí – jedno jako společný odvod spalin a tři potrubí jako přívod vzduchu ke každému z těchto spotřebičů. Každé potrubí je nutné řádně zaměřit, namontovat a ukotvit. Díky tomu vzniká při montáži velké množství odřezků kvůli zkracování potrubí, které nelze dál využít.

V druhém případě se přisávání vzduchu řeší společným jednovrstvým potrubím obdobně jako odvod spalin. Při realizaci takového systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu je nutné řádně zaměřit, namontovat a ukotvit dvě potrubí.

V obou těchto případech se velmi často řeší sání vzduchu pro spalování přes obvodovou zeď. Je tedy třeba provést příslušný počet stěnových průrazů nebo také jádrových vrtů. Po instalaci takovéhoto spalinového a přisávacího potrubí se musí prostup zapravit. Tyto postupy jsou časově velmi náročné.

Řešení odtahu spalin Almeva CAS

Díky koncentrickému kaskádovému systému odvodu spalin ALMEVA CAS je celá řada výše popsaných postupů výrazně jednodušší. Celá vzducho-spalinová cesta je totiž vyřešena jedním společným souosým potrubím. Tento způsob je jednodušší na přípravu, kdy je potřeba zaměřit pouze jedno potrubí odvodu spalin. Rovněž je rychlejší montáž a kotvení, neboť je nutné kotvit a krátit pouze jedno potrubí. Pokud je kaskádový koncentrický spalinový systém napojen na fasádní koncentrický komínový systém, pak se při průchodu stěnou provádí pouze jeden průraz nebo jeden jádrový vrt. Po instalaci je proto rozhodně rychlejší zapravit pouze jeden prostup.

Není možno opomenout ani výhodu estetickou. Díky tomu, že je instalováno pouze jedno potrubí, kdy koncentrický typ kaskády je s vnější bíle komaxitovanou trubkou, působí vlastní odvod spalin vizuálně výrazně příjemněji nežli více jednovrstvých plastových potrubí.

ALMEVA CAS – koncentrický spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě je souosým systémem. Vnitřní vrstva koncentrického systému je z odolného plastového potrubí z materiálu PPH (polypropylen homopolymer) s hrdlovým spojem s velmi kvalitním čtyřbřitým EPDM těsněním (etylen-propylen-dien-kaučuk). Vnější vrstvou souosého systému je ocelové potrubí komaxitované na bílo, a to jak z vnější, tak i vnitřní strany, rovněž s hrdlovým spojem s EPDM těsněním. Prostor mezi vnitřní a vnější trubkou umožňuje spotřebičům přisávat spalovací vzduch z vnějšího prostředí. Díky tomu je kaskáda spotřebičů nezávislá na vzduchu v místnosti.

Almeva nabízí koncentrický odvod spalin, kdy společný kaskádový sběrač může být v průměrech 110/160, 125/180, 160/225 nebo 200/300 mm. Z tohoto společného kaskádového sběrače jsou pak k jednotlivým spotřebičům vedeny koncentrické odbočky o průměru 60/100 respektive 80/125 mm.

Image 1Obr. 1 •

V odbočkách může být dle potřeby instalována zpětná klapka zabraňující zpětnému proudění spalin ke spotřebičům. Její použití je vždy závislé na typu instalovaného spotřebiče (některé mají zpětnou klapku již integrovanou přímo v kotli z výroby) nebo na technickém řešení spalinové cesty navrženém pomocí specializovaného programu pro výpočty spalinových cest.

Příklady z praxe

Praxe ukazuje, že se koncentrický systém čím dál častěji využívá jak již ve fázi projektování, tak i při vlastní realizaci spalinových cest. ALMEVA se tak může po­chlubit celou řadou instalací tohoto systému odvodu spalin, kde se potvrzuje bezproblémová funkčnost tohoto řešení. Některé z nich vidíte na obrázcích.

Image 2Obr. 2 • Bytový dům Přelouč

Image 3Obr. 2 • Strojírny Pacov

Závěrem

Koncentrický spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě ALMEVA CAS se stává plnohodnotným systémem odvodu spalin, který se těší čím dál větší oblibě. Z tohoto důvodu společnost Almeva svoji koncentrickou řadu v tomto roce rozšiřuje a inovuje.

Firemní článek