+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

spalinové cesty

spalinové cesty
01.07.2015

Jsou kontroly spalinových cest spotřebičů v provedení B opravdu zbytečné?

Autor příspěvku je soudním znalcem v oboru spalinových cest s více jak padesátiletou praxí. Na rozborech konkrétních případů nešťastných událostí z nedávné doby zdůrazňuje nutnost provádění revizí, pravidelných kontrol a čištění spalinových cest. Ukazuje také, na v poslední době se rozšiřující, neochotu majitelů a provozovatelů, zejména malých spotřebičů paliv, respektovat doporučení kominíků ve věci kouřovodů, komínů a přívodu spalovacího vzduchu, kteří to berou jako obtěžování a nikoli jako záležitost ochrany jejich zdraví a majetku.
Z titulu své profese projektanta a revizního technika spalinových cest bych při této příležitosti chtěl upozornit na zhoršující se kvalitu projektů k provedení stavby, které se nyní zhusta vůbec výpočty a podrobnými návrhy spalinových cest nezabývají, stejně jako větráním prostor se zařízeními na spalování paliv, ačkoliv to vyhlášky a zákony vyžadují. Např. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších úprav výslovně uvádí: „V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon spotřebiče.“ A projektanti a architekti zapomínají, že to, na rozdíl od dřívějších oken, se současnými těsnými okny bez dalších opatření nejde.