+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Koleno pro snadné vložkování

06.12.2016 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 7/2016

Společnost Almeva East Europe s.r.o., která je dceřinou společností švýcarské firmy Almeva AG, se zabývá výrobou a prodejem zejména plastových spalinových cest, které jsou určeny pro kondenzační kotle, určené jak široké veřejnosti, tak i několika významným evropským výrobcům spotřebičů.

Na základě poptávky, zjednodušování montáže spalinových cest, konkurence a snižování tlakových ztrát se společnost snaží přicházet na trh s inovativními produkty a nabízí tak výrobcům spotřebičů neustále lepší technická řešení, která následně realizačním firmám usnadňují a urychlují samostatnou montáž spalinových cest. V nedávné době přišla společnost s novým typem prvků. Jedná se o kolena pro snadné vložkování, která jsou určena pro sanaci komínových těles. Do této řady přidala i kolena pro snadné vložkování redukovaná. Unikátní konstrukční řešení je chráněno patentem. Vše pro snadnou montáž a nižší cenu, se zachováním stejné kvality, jako u ostatních prvků v sortimentu, který v dnešní době činí již přes 2 200 skladových prvků.

Image 1

Koleno pro snadné vložkování, se používá na jednoduché a rychlé vyvložkování stávajícího komínu například při změně kotle (přechod z kotle na pevná paliva na kotel kondenzační). Největším problémem při sanaci komínových těles je detail založení komínu, kdy se neobejdeme bez stavebních úprav okolo napojení. Díky geometrii kolena nám tyto práce zcela odpadají a tak není nutné provádět zásahy do stávajícího sopouchu. Při vložkování komínu se koleno spustí společně s flexi hadicí, případně trubkou, přes celou komínovou šachtu až do místa napojení a následně se přes stávající sopouch provede našroubování horizontálního dílu a ukotvení. Tímto způsobem máme komín zprovozněn během pár chvil, bez zbytečného bourání a následných úprav.

Nově je k dispozici i koleno pro snadné vložkování redukované, které slouží také k vložkování komínové šachty a zároveň má v sobě již integrovanou redukci.

Materiálem tohoto kolena je, stejně jako u plastových pevných trubek, flexibilních hadic a tvarovek polypropylen homopolymer, zkráceně PPH. Jedná se o termoplastickou vysokomolekulární hmotu, částečně krystalickou s hustotou výrazně nižší, než u ostatních používaných plastů. PPH má dobrou odolnost proti stárnutí, a proto se prvky systému chlubí velmi dlouhou životností. Má velmi malou tepelnou vodivost, tudíž nedochází při provozu k tak znatelnému poklesu teploty spalin v potrubí. PPH se řadí mezi termoplasty, a proto si i po zahřátí a opětovném ochlazení uchovává své výtečné vlastnosti. Těsnění, které je součástí kolene, je zase vyrobeno z etylen-propylen-dien-kaučuku (EPDM). Jedná se o velmi kvalitní elastomer s dlouhodobou odolností proti působení kondenzátu, vysokým teplotám, odolností vůči stárnutí, oxidaci, ozonu a atmosférickým vlivům.

Nové prvky, jsou podrobovány různým zkouškám, aby splnily přísné podmínky, které nám udávají normy a vyhlášky. Tím je zajištěna spolehlivost nových dílů a následně celé spalinové cesty. Společnost Almeva East Europe s.r.o. ovšem testuje i každý prvek ze svého sortimentu samostatně. Především na pružnost a pevnost. Dále se provádí zkouška těsnosti tlaku jednotlivých prvků a probíhá testování i na teplotu, kdy jsou prvky vystaveny krátkodobě teplotě 150 °C. Tím je zaručena těsnost spojů a odolnost dlouhodobé teploty, jenž činí dle normy 120 °C. Vše je důležité pro spolehlivost spalinové cesty, spokojenost a především bezpečnost zákazníků.

Image 0

Firemní článek